Προετοιμασία για εξετάσεις

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις προετοιμάζει τους σπουδαστές και τους μαθητές για τις πανεπιστημιακές εξετάσεις και τις εισιτήριες πανεπιστημιακές εξετάσεις αντίστοιχα. Η προετοιμασία μπορεί να διεξάγεται σε τάξεις ή με ιδιαίτερα μαθήματα. Περιηγηθείτε παρακάτω για να βρείτε τη σωστή επιλογή προετοιμασίας για τις εξετάσεις.
Η PrepScholar προσφέρει οικονομικά διαδικτυακά μαθήματα προετοιμασίας για SAT, ACT, GRE και GMAT. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν εκμάθηση προσαρμοσμένη στα δυνατά και αδύνατα σημεία των σπουδαστών. Τα μαθήματά της PrepScholar έχουν μεθοδικά και επιστημονικά σχεδιαστεί για να εκπαιδεύουν τους σπουδαστές σε αυτούς ακριβώς τους τομείς που αντιστοιχούν στις ικανότητές τους.
Η Magoosh παρέχει διαδικτυακά προπαρασκευαστικά τεστ SAT με τρόπο που καθιστά τη μελέτη για τα τυποποιημένα τεστ προσβάσιμη, αποτελεσματική και ευχάριστη. Οι σπουδαστές μπορούν να μελετήσουν ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε από υπολογιστή ή τηλέφωνο, με πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό που απαιτείται από φροντιστήρια ή καθηγητές, αλλά με παρόμοια ή καλύτερα αποτελέσματα.
1750+ ερωτήσεις εξάσκησης και 200+ μαθήματα βίντεο
Η Magoosh παρέχει διαδικτυακά προπαρασκευαστικά τεστ GRE με τρόπο που καθιστά τη μελέτη για τα τυποποιημένα τεστ προσβάσιμη, αποτελεσματική και ευχάριστη. Οι σπουδαστές μπορούν να μελετήσουν ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε από υπολογιστή ή τηλέφωνο, με πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό που απαιτείται από φροντιστήρια ή καθηγητές, αλλά με παρόμοια ή καλύτερα αποτελέσματα.
1.400+ ερωτήσεις εξάσκησης και 250+ μαθήματα βίντεο
Η Magoosh παρέχει διαδικτυακά προπαρασκευαστικά τεστ TOEFL με τρόπο που καθιστά τη μελέτη για τα τυποποιημένα τεστ προσβάσιμη, αποτελεσματική και ευχάριστη. Οι σπουδαστές μπορούν να μελετήσουν ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε από υπολογιστή ή τηλέφωνο, με πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό που απαιτείται από φροντιστήρια ή καθηγητές, αλλά με παρόμοια ή καλύτερα αποτελέσματα.
420+ ερωτήσεις εξάσκησης και 140+ μαθήματα βίντεο
Η Magoosh παρέχει διαδικτυακά προπαρασκευαστικά τεστ IELTS με τρόπο που καθιστά τη μελέτη για τα τυποποιημένα τεστ προσβάσιμη, αποτελεσματική και ευχάριστη. Οι σπουδαστές μπορούν να μελετήσουν ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε από υπολογιστή ή τηλέφωνο, με πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό που απαιτείται από φροντιστήρια ή καθηγητές, αλλά με παρόμοια ή καλύτερα αποτελέσματα.
600+ ερωτήσεις εξάσκησης και 125+ μαθήματα βίντεο
Η Magoosh παρέχει διαδικτυακά προπαρασκευαστικά τεστ ACT με τρόπο που καθιστά τη μελέτη για τα τυποποιημένα τεστ προσβάσιμη, αποτελεσματική και ευχάριστη. Οι σπουδαστές μπορούν να μελετήσουν ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε από υπολογιστή ή τηλέφωνο, με πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό που απαιτείται από φροντιστήρια ή καθηγητές, αλλά με παρόμοια ή καλύτερα αποτελέσματα.
1.300+ ερωτήσεις εξάσκησης και 250+ μαθήματα βίντεο
Η Magoosh παρέχει διαδικτυακά προπαρασκευαστικά τεστ GMAT με τρόπο που καθιστά τη μελέτη για τα τυποποιημένα τεστ προσβάσιμη, αποτελεσματική και ευχάριστη. Οι σπουδαστές μπορούν να μελετήσουν ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε από υπολογιστή ή τηλέφωνο, με πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό που απαιτείται από φροντιστήρια ή καθηγητές, αλλά με παρόμοια ή καλύτερα αποτελέσματα.
1.300+ ερωτήσεις εξάσκησης και 340+ μαθήματα βίντεο