Υποτροφίες

Οι υποτροφίες είναι οικονομικά βραβεία που προσφέρονται από πανεπιστήμια ή άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ως οικονομική ενίσχυση για τη διεξαγωγή σπουδών. Οι υποτροφίες απονέμονται εφόσον υπάρχει οικονομική ανάγκη, ακαδημαϊκές, αθλητικές ή καλλιτεχνικές ικανότητες, για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος ή εάν υπάρχει συνδυασμός των παραπάνω.

Υποτροφίες Keystone για προπτυχιακούς φοιτητές

Η Keystone Academic Solutions προσφέρει τέσσερις προπτυχιακές υποτροφίες αξίας 2.000 δολαρίων Η.Π.Α. έκαστη. Οι υποτροφίες θα προσφέρονται σε σπουδαστές που έχουν καλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν τη θέληση να μεταμορφώσουν τον κόσμο μέσω της εκπαίδευσής τους. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στους ιστότοπούς μας και, στη συνέχεια, αναζητήστε προγράμματα σπουδών σε όλο τον κόσμο και αποστείλετε σχετικό ερώτημα. Υποβάλετε αίτηση για την Υποτροφία Keystone πριν από τις 31 Μαΐου 2021, υποβάλετε επιστολή αποδοχής από ένα εκ των πανεπιστημίων που αναφέρονται στους ιστότοπούς μας και λάβετε μία από τις τέσσερις υποτροφίες μας που θα χρηματοδοτήσουν τις σπουδές σας!

Υποτροφίες Keystone για μεταπτυχιακούς φοιτητές

Η Keystone Academic Solutions προσφέρει δύο μεταπτυχιακές υποτροφίες αξίας 4.000 και 10.000 δολαρίων Η.Π.Α. Οι υποτροφίες θα προσφέρονται σε σπουδαστές που έχουν καλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν τη θέληση να μεταμορφώσουν τον κόσμο μέσω της εκπαίδευσής τους. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στις ιστοσελίδες μας, στη συνέχεια, αναζητήστε προγράμματα σπουδών σε όλο τον κόσμο και αποστείλετε σχετικό ερώτημα. Υποβάλετε αίτηση για την Υποτροφία Keystone πριν από τις 31 Μαΐου 2021, υποβάλετε επιστολή αποδοχής από ένα εκ των πανεπιστημίων που αναφέρονται στους ιστότοπούς μας και λάβετε μία από τις τέσσερις υποτροφίες για να χρηματοδοτήσετε τις σπουδές σας!