Keystone logo
Fundación Universitaria Popayán - Univida

Fundación Universitaria Popayán - Univida

Fundación Universitaria Popayán - Univida

Εισαγωγή

Unidad Académica Virtual ya Distancia - UNIVIDA

Εκπαιδευτική ανώτερη βαθμολογία 100% εικονική

118884_Banner-quienes-somos-19.jpg

Μισιόν

Συνεισφορά στη σύνθεση των προσωπικών προσώπων και των μέσων εκμετάλλευσης των φορέων που χρησιμοποιήθηκαν για την Τεχνολογία των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών, που περιλαμβάνουν την εκτέλεση των πληροφοριών και των αναγκών για την κατανομή των περιφερειών. sobre la base de una idoneidad professional και estrategias pedagógicas que lo garanticen. Proyectarse en acciones institucionales que fortalezcan los procesos Educativos de la región y del país.

Οραμα

La Unidad Académica Virtual ya Distancia UNIVIDA de la Fundación Universitaria de Popayán, που θα εξυπηρετήσει την επιστήμη μας στον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε εικονικές αποστάσεις για την κοινωνική, γενική προτεραιότητα και τις διεθνείς αγορές και τις ανάγκες. Για την διεθνή διεθνή διεκπεραίωση των διαδικασιών της διεθνούς εμβέλειας, που ανταποκρίνονται στις απαραίτητες εκπαιδευτικές αξίες των Υπουργείων Εκπαιδευτικών Εθνικών και των πιστοποιητικών αποστολής.

Política de Calidad

La Unidad Académica Virtual ya Distancia UNIVIDA, περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη μορφή ατόμων και μεταφορικών μέσων για το TIC y apoyándose en un talento human idóneo, busca la satisfacción de sus clientes mediante la implementación de un proceso efectio mefectio, sujecto mefectioo, sujeto mefectioo, sujeto mefectio se ajuste a la normatividad jurídica ya estándares internacionales de calidad.
La FUP y UNIVIDA, cumpliendo con el objetivo of ofrerecer servisesos Educationalis alta calidad de acuerdo and estándares internacionales, recibió la la Certificación ISO 9001: 2008 otorgada for la organaciónn internacional Bureau Veritas, el pasado 15 de marzo de 2016.


Εκτός από την επανέναρξη του συμβιβασμού της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιλέξτε επαγγελματικές διαδικασίες που αφορούν την εικονική λειτουργία που μπορεί να λειτουργήσει με ένα μόνο κλικ.

Objetivos de calidad

  • Mantener el certificado de calidad ISO 9001: 2008 otorgado por Bureau Veritas.
  • Desarrollar un processo de creación de cursos virtuales efectivo y ajustado a las normas legales.
  • Εφαρμογή της συνεχούς διαδικασίας δημιουργίας των cursos virtuales και των διαδικασιών που συνεισφέρουν στη συλλογή της UNIVIDA.

118886_Banner-Educacion-virtual-19.jpg

¿Qué es la educationación virtual;

«Εικονική εκπαίδευση, πλήρης ένδειξη« εκπαίδευση και διαχείριση », μπορείτε να ανατρέξετε σε προγράμματα που αφορούν τη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκτέλεση της διαδικασίας. (…) Είναι απαραίτητη η προοπτική, η εκπαίδευση σε εικονικό τρόπο που χρησιμοποιείται μόνο για τη χρήση των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για τη χρήση του συστήματος TIC για την εγκατάσταση μιας νέας μορφής κατάρτισης ». (MEN- 2009).

Εκτός από την εκπαίδευση για την εικονική αναφορά μιας διαδικασίας που δεν απαιτεί την προϋπόθεση της εκτίμησής σας για μια αδικαιολόγητη εκδήλωση και για μια μοναδική εμπειρία, μεσολαβήθηκε από μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική πορεία.

¿Cómo es la metodología de estudio en modalidad virtual;

Η μέθοδος υλοποίησης της UNIVIDA es E-learning, η οποία συνδέεται με την εκπαίδευση εικονική. En este modelo el rol del docente cambia, él es moderador, συντονιστής, διευκολυντής, μεσολαβητής και μη συμμετέχων. El estudiante, es protagonista del processo de construcción del conocimiento, pues no responde a la transmisión de contenidos, sino al desarrollo colaborativo de los temas propuestos generando saberes σημασιακά. Se maneja la flexibilidad del tiempo y no requiere estar presente en un aula de clases tradicional, sino mediante una plataforma de aprendizaje, en este caso, Moodle.

Θέλετε να αφιερώσετε ένα εικονικό πρόγραμμα;

Εν εικονική οδό για την αφιέρωσή σας στη ζωή σας. Se desarrollan dos cursos (materias) durante cinco semanas, para un total de seis asignaturas en 15 semanas, que es la duración de un semestre.

Το Cudi estudiante είναι υπεύθυνο για κάθε φορά, αλλά μπορεί να είναι διαθέσιμο για όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να λάβετε γνώση των matricularlos.

Cómo se desarrollan los trabajos y talleres;

Los trabajos colaborativos existen, pero dentro de una filosofía de trabajo Independiente en la que puedas desarrollar tus actividades de manera autónoma, pues no siempre los estudiantes pueden concidir en horario. Sin embargo, ejercicios como las wikis (sitios web construidos de forma colaborativa) y los foros, donde los estudiantes aportan a un tema de manera asincrónica, es decir, en distintos momentos.

¿Είναι μια διαδικασία αξιολόγησης;

Ενέργειες αξιολόγησης, εισαγωγής: talleres, exámenes, prácticas en casa, communios con laboratorios de pruebas, tareas, trabajos, κ.λπ. Ε

El tutor virtual evaluará los trabajos semanales y una αξιολόγησης τελικού, που αποτελείται από τις συνδέσεις των δραστηριοτήτων της ακαδημίας.

119090_Banner-investigacion-19.jpg

Έρευνα

La investigación en UNIVIDA es una de las principales áreas de interés y desarrollo. No solamente por ser una Unidad Académica, sino porque creemos firmemente en que el desarrollo de habilidades y la conformación de una actitud investigativa, brindará grandes recursos a los futuros professionalales que con nosotros se forman.

Esta actividad la concebimos desde 2 líneas de trabajo:

  • La Investigación formativa: que se desarrolla Dentro de los Programas virtuales, ASI como ένα Traves de Semilleros de Investigación en los que Estudiantes y docentes pueden desarrollar competencias y habilidades investigativas ένα Traves de Diversas actividades complementarias (talleres, lúdica, seminarios, κλπ).
  • Προεπισκόπηση της έρευνας : μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση των ερευνών, του Desarrollo e Innovación (I+D+I), enfocados a la educationación mediada por las TIC. Συμπεριλάβετε το λογισμικό και τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και τη συνεχή αντανακλαστική αναπαραγωγή του νέου παιδαγωγικού παιδαγωγικού συστήματος.

Τοποθεσίες

  • Popayán

    Popayán, Κολομβία

Ερωτήσεις