Keystone logo
© Tufigno Photo Services
EIM - European Institute of Management

EIM - European Institute of Management

EIM - European Institute of Management

Εισαγωγή

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης οραματίζεται μια ξεχωριστά διαφορετική διαδικτυακή κοινότητα μάθησης και έρευνας του 21ου αιώνα, όπου επαγγελματίες συνεργάζονται και μαθαίνουν πώς να εφαρμόζουν τη γνώση για να βρίσκουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες λύσεις για τον οργανισμό τους και να δημιουργούν θετικές αλλαγές στη δουλειά και στη ζωή τους.

Η μάθηση στο EIM αφορά την οικοδόμηση επαγγελματικών ικανοτήτων του 21ου αιώνα που οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εφαρμόσουν αμέσως στην εργασία και στη ζωή τους. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο επιδιώκουμε να σας κάνουμε ως επαγγελματία να μεγαλώσετε και να σηκώσετε τα χέρια σας στον αέρα.

Αυτές οι ικανότητες καλύπτουν ακαδημαϊκές και μεθοδολογικές ικανότητες μαζί με την ενίσχυση των κοινωνικών και προσωπικών ικανοτήτων του μαθητή που απαιτούνται για να είναι ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας τώρα και στο μέλλον.

Εφαρμόζουμε εξατομικευμένες, μαθητευοκεντρικές και εξαιρετικά διαδραστικές διδακτικές μεθόδους που παρέχονται από μια διεθνή ομάδα σχολών με καθηγητές και προπονητές με περισσότερα από 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας. Το EIM χρησιμοποιεί ολοκληρωμένες τεχνολογίες και μεθοδολογίες διαδικτυακής μάθησης για να βελτιώνει συνεχώς τις μαθησιακές εμπειρίες των εκπαιδευομένων.

100% διαδικτυακή διαδραστική μάθηση

Οραματιζόμαστε μια ξεχωριστά διαφορετική διαδικτυακή προσέγγιση μάθησης του 21ου αιώνα.

Εφαρμόζουμε τη διάσημη μέθοδο εκμάθησης φροντιστηρίου Oxbridge. Αυτή η μέθοδος βασίζεται σε διαδραστικές συνεδρίες διδασκαλίας όπου οι μαθητές θα εισαχθούν στη θεωρία σε συνδυασμό με εβδομαδιαίες εργασίες που περιλαμβάνουν την ανάγνωση επιστημονικών και επαγγελματικών άρθρων και την προετοιμασία γραπτών εργασιών με τη μορφή ακαδημαϊκών εργασιών, διεθνείς περιπτωσιολογικές μελέτες και, όπου είναι δυνατόν, μελέτες περιπτώσεων με διεθνείς εταιρείες ή με βάση τον δικό σας οργανισμό.

Οι μαθητές θα λαμβάνουν εβδομαδιαία ενημέρωση από τους συνομηλίκους και τον καθηγητή. Η μέθοδος μάθησης θα περιλαμβάνει επιπλέον εργαστήρια και συζητήσεις ανάπτυξης στρατηγικής, καθώς και παρουσιάσεις από ηγέτες επιχειρήσεων. Η υποστήριξη περιλαμβάνει τακτικές ατομικές συνεδρίες καθοδήγησης για την περαιτέρω ανάπτυξη των στρατηγικών και ηγετικών ικανοτήτων των μαθητών κατά τη διάρκεια του προγράμματος MBA.

Το υλικό της τάξης, οι εργασίες και οι βαθμολογίες διαχειρίζονται διαδικτυακά μέσω των πλατφορμών εκμάθησης EIM, συμπεριλαμβανομένης της τηλεδιάσκεψης για την υποστήριξη σεμιναρίων και συνεδριών καθοδήγησης. Οι βαθμολογίες διαχειρίζονται και διατίθενται μέσω της πλατφόρμας πληροφοριών μαθητών Smartsheet EIM.

Πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πτυχίο σας;

Το ίδρυμά μας και τα προγράμματα σπουδών μας είναι πλήρως διαπιστευμένα από την Αρχή Περαιτέρω και Ανώτατης Εκπαίδευσης της Μάλτας (MFHEA). Με αυτή τη διαπίστευση, τα προγράμματα σπουδών σας μπορούν να αναγνωριστούν σε πολλές χώρες. Αυτό σας επιτρέπει να συνεχίσετε τις σπουδές σας σε διαφορετικές χώρες και μπορείτε να αναγνωρίσετε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας σε μια ευρύτερη γεωγραφική αγορά εργασίας.

Για να καταστεί δυνατή η αναγνώριση σε άλλες χώρες, η Μάλτα συμμετέχει στα λεγόμενα μετα-πλαίσια, τα οποία επιτρέπουν τη σύγκριση των εθνικών προσόντων και την αναγνώριση του επιπέδου τους σε διαφορετικές χώρες, βλ. Έκθεση Αναφοράς MFHEA 2016.

Η συμμετοχή της Μάλτας στο Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνεπάγεται ότι το πτυχίο σας μπορεί επίσης να αναγνωριστεί στα 49 κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (EHEA), συμπεριλαμβανομένων όλων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου συν οκτώ ευρασιατικές χώρες κράτη μέλη EHEA.

Ομοίως, η συμμετοχή της Μάλτας στο Διακρατικό Πλαίσιο Προσόντων κάνει ότι το πτυχίο σας μπορεί να αναγνωριστεί σε 31 κράτη μέλη της Κοινοπολιτείας στην Αφρική, την Ασία, την Καραϊβική, την Ευρώπη και τις περιοχές του Ειρηνικού. Κράτη μέλη της Κοινοπολιτείας TQF.

186882_186845_TICKET.hs_file_upload-AACSB-logo-member-color-RGB1.jpg

Ερευνητικό Ινστιτούτο EIM

Οι ερευνητές του Ερευνητικού Ινστιτούτου EIM έχουν εκτενή εμπειρία στην ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς σπουδών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων έρευνας, διαχείρισης, επιχειρηματικότητας, βιωσιμότητας, διεθνοποίησης επιχειρήσεων, ψηφιακού μετασχηματισμού, fintech, μηχανών μάθηση, επιστήμη δεδομένων, AI, επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε πλατφόρμα κ.λπ. Μερικά από τα τρέχοντα ερευνητικά μας θέματα είναι:

  • Ταχύτητα διεθνοποίησης καινοτόμων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας
  • Ζωντανές Μελέτες Περιπτώσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Δικαιοσύνη των δυναμικών στρατηγικών τιμολόγησης
  • Σχεδιασμός Πολλαπλής Μελέτης Περίπτωσης ως Μεθοδολογία Έρευνας
  • Βιώσιμη Κινητικότητα
  • Έξυπνη κινητικότητα και ενσωμάτωση των δημόσιων μεταφορών στη Λατινική Αμερική

Η ομάδα έμπειρων ερευνητών μας έχει δημοσιεύσει και έχει παρουσιάσει αρκετές εκατοντάδες ακαδημαϊκά άρθρα σε περιοδικά με κριτές ή σε ακαδημαϊκά συνέδρια με πολλές χιλιάδες αναφορές. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι επίσης μέλη των συντακτικών επιτροπών ακαδημαϊκών περιοδικών. Ανυπομονούμε πάντα να συναντήσουμε ερευνητές με κίνητρα που θα ήθελαν να γίνουν μέλη της ομάδας μας.

Ερωτήσεις