Online Executive Bachelor of Business Administration (EBBA)

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το πρόγραμμα σπουδών της EBU Executive Bachelor of Business Administration παρέχει ώριμους φοιτητές που έχουν τουλάχιστον 7 χρόνια εργασιακής εμπειρίας με πλήρη γνώση των επιχειρηματικών εννοιών, θεωριών και μοντέλων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται και στην εφαρμογή τους σε πραγματικά προβλήματα με πραγματικές αλληλεπιδράσεις και μάθηση. Μέσω αυτής της προσέγγισης, οι μαθητές μαθαίνουν να συνδέουν επιχειρηματικές ιδέες με τη μεγαλύτερη παγκόσμια κοινωνία, με προετοιμασία για μια σαφή πορεία σταδιοδρομίας στον τομέα των επιχειρήσεων. Παρέχουν μια σταθερή προετοιμασία για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη διοίκηση επιχειρήσεων ή σε συναφείς τομείς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη χορήγηση πιστώσεων για μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτήθηκαν εκτός του τυπικού πλαισίου μάθησης μέσω της εργασιακής εμπειρίας. Η αναγνώριση ακολουθείται αυτόματα από την απονομή πιστωτικών μονάδων ECTS στο πρόγραμμα EBBA.

Οι σπουδαστές που ολοκληρώνουν αυτό το Bachelor ασκούν σταδιοδρομία σε:

 • Σύμβουλος
 • Οικονομικός διευθυντής
 • Διευθυντής μάρκετινγκ
 • Διαχειριστής λειτουργιών
 • Διαχειριστής Υγειονομικής περίθαλψης
 • Διαχειριστής Πληροφοριακών Συστημάτων

EBBA στο μάθημα του Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι στόχοι μάθησης της EBU αποσκοπούν στην ενίσχυση της μάθησης των μαθητών στους ακόλουθους τομείς: επικοινωνία, δεοντολογική συλλογιστική, αναλυτικές δεξιότητες, τεχνολογία πληροφοριών, παγκόσμια προοπτική, κριτική σκέψη και κατανόηση της συνέργειας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος EBBA, οι απόφοιτοι θα:

 • Δείξτε τον επαγγελματισμό, την αυτογνωσία και την ηγεσία
 • Κατανοήστε τα ζητήματα καινοτομίας και τα διλήμματα που αντιμετωπίζουν συχνά οι επιχειρήσεις
 • Εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων για την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων
 • Κατανοήστε τις έννοιες και τις τάσεις της καινοτομίας και πώς μπορεί να βελτιώσει την οργανωτική απόδοση
 • Δείξτε μια παγκόσμια προοπτική και συνειδητοποιήστε πώς οι πολιτισμικές διαφορές επηρεάζουν τις επιχειρήσεις
 • Διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ενσωμάτωση εννοιών από διάφορους κλάδους για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών
 • Διαθέτει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να εργάζεται και να οδηγεί αποτελεσματικά σε ένα περιβάλλον που βασίζεται στην ομάδα
 • Έχετε μια πλήρη κατανόηση και εκτίμηση για τη σημασία της ηθικής λήψης αποφάσεων

124423_rsz_adobestock_271171292.jpg

Δομή προγράμματος

Περίοδος I (Οκτώβριος - Ιανουάριος)

Διοίκηση Επιχειρήσεων (4 ECTS)

 • Εργαλεία λήψης αποφάσεων
 • Επιχειρηματικότητα
 • Ηθική στην επιχείρηση

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού (4 ECTS)

 • ΠΡΟΣΛΗΨΗ
 • Απόδοση και διαχείριση
 • Τις εργασιακές σχέσεις και τους εργατικούς νόμους

Χρηματοοικονομική Λογιστική (4 ECTS)

 • Καταγραφή Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών
 • Λογιστική, T-Λογιστική και Ενημερωτικά Δελτία
 • Κέρδη, ταμειακές ροές, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις

Επιχειρησιακή Ηθική (4 ECTS)

 • Επιχειρηματικά προβλήματα και ζητήματα
 • Εταιρική Στρατηγική και Στόχοι
 • CSR, CER και δημόσιοι φορείς

Ποσοτικές Επιχειρηματικές Μέθοδοι (4 ECTS)

 • Μέθοδοι Προβλέψεως
 • Ανάλυση Χρονικών Σειρών
 • Κατανομή και ανάλυση της διακύμανσης

Διαχείριση Μάρκετινγκ (4 ECTS)

 • Δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης
 • Προσωπικές αξίες και ηθική Πολλαπλοί ενδιαφερόμενοι

Δεξιότητες Επικοινωνίας (3 ECTS)

 • Θεωρίες επικοινωνίας
 • Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης

Μελέτη περίπτωσης (3 ECTS) - Σεμινάριο

Διάρκεια ΙΙ (Φεβρουάριος - Μάιος)

Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες (4 ECTS)

 • IT για το Salesforce
 • Εξαγορά και διαχείριση πελατών
 • B2B Relationship Management

Χρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων (4 ECTS)

 • Ιδρύματα Οικονομικών
 • Διαχείριση κινδύνου
 • Κεφάλαιο κίνησης

Μακροοικονομική (4 ECTS)

 • Δημοσιονομική και νομισματική πολιτική
 • Ανεργία και πληθωρισμός

Η Παγκόσμια Οικονομία (4 ECTS)

 • Το διεθνές εμπόριο
 • Συνάλλαγμα, επιτόκια
 • Εμπορικό ισοζύγιο

Στρατηγική Διοίκηση (4 ECTS)

 • Στρατηγική Δημιουργίας και Εκτέλεσης
 • Εταιρική κουλτούρα και ηγεσία
 • Στρατηγικές για τον ανταγωνισμό

Διαχείριση Παραγωγής και Λειτουργίας (4 ECTS)

 • Δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης
 • Kaizen και Κύκλοι ποιότητας
 • JIT και Lean Manufacturing

Χρηματοοικονομικά (3 ECTS) - Σεμινάριο

 • Θεωρίες επικοινωνίας
 • Αποτελεσματικές Παρουσιάσεις
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ακρόασης

Μελέτη Περιπτώσεων (3 ECTS) - Σεμινάριο

Τελικές Μελέτες Περιπτώσεων και Σύνολο Διατριβών (12 ECTS)

Τελική περίπτωση στο μάρκετινγκ (3 ECTS). Τελική υπόθεση χρηματοδότησης (3 ECTS). Διπλωματική Εργασία (6 ECTS)

Υποχρεωτική Εβδομάδα ενός Πανεπιστημίου: Δίκτυα, Τελικές Εξετάσεις

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become ... περαιτέρω

European Business University of Luxembourg is dedicated to achieving and sustaining a tradition of academic excellence by ensuring it is at the forefront of evolving innovation. EBU strives to become of the benchmark of world-class quality education by drawing on the talents of an actively supported team of internationally recognized staff and faculty of women and men from transcultural backgrounds. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη