Στο ηλεκτρομηχανικό ηλικία, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ως πειθαρχία ήταν μονολιθική. Το Τμήμα όνομα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών εγκρίθηκε από Πανεπιστήμια που προσφέρει το πρόγραμμα. Στη συνέχεια ήρθε η εποχή της μικροηλεκτρονικής που διεύρυνε την πειθαρχία για να Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών? και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών έγινε η σειρά της ημέρας. Η εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών ακολούθησε και έγινε της μόδας να έχουν ένα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Το νέο βασίλειο τώρα είναι μια εποχή της πληροφορίας, και προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τη ζήτηση εργατικού δυναμικού της βιομηχανίας, είναι επιτακτική ανάγκη να σχεδιάσουμε προγράμματα και προγράμματα σπουδών για να ικανοποιήσει τη ζήτηση αυτή. Ως εκ τούτου, η νέα ονοματολογία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής? και τα προγράμματα που προσφέρονται σε αυτό το Τμήμα.

Όραση

Για την ενδυνάμωση του Πανεπιστημίου Σύμφωνο για την επίτευξη του στόχου της αύξησης μια νέα γενιά ηγετών μέσω των οργάνων της προαγωγής της ψυχικής Παραγωγικότητας στο πλαίσιο των Συστημάτων Πληροφορικής.

Αποστολή

Για να δημιουργήσετε γενικής εφαρμογής και τεχνολογικά σχετικές γνώσεις στον τομέα των Συστημάτων Πληροφορικής, με στόχο την προώθηση μιας ολοκληρωμένης και καθολική εκπαίδευση με την πραγματική ζωή, σε πραγματικό χρόνο εφαρμογής έναντι των αναληφθεισών, Επιστήμη, Τεχνολογία και Ανθρώπινες ανάπτυξη ικανοτήτων.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Η φιλοσοφία των προγραμμάτων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Πληροφοριών έλκεται από το όραμα του Πανεπιστημίου του Συμφώνου, το οποίο επιγραμματικά λεζάντες "Ανεβάζοντας μια νέα γενιά ηγετών». Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πληροφορικής ως η ραχοκοκαλιά της οικονομίας της γνώσης είναι ιδιαίτερα δυναμική και ευέλικτη. Ως εκ τούτου, τα προγράμματα του Τμήματος είναι τέτοια ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά και επαρκώς στην οικονομία της γνώσης, θέτοντας σε εφαρμογή προγράμματα σπουδών που ανταποκρίνονται σε αυτές τις προκλήσεις στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών? Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών? και Πληροφοριών και Επικοινωνιών Μηχανικών.

Η εκπαίδευση είναι να παράγει αποφοίτους, οι οποίοι είναι οι παραγωγοί και όχι απλώς καταναλωτές της οικονομίας της γνώσης, με το να είναι, μετά την αποφοίτησή του, έτοιμα λειτουργική μηχανικοί σε βιομηχανίες, ερευνητικά βοηθούς, τους μελετητές στον ακαδημαϊκό χώρο, ή επιτυχημένους επιχειρηματίες στους τομείς των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Πληροφοριών.

Στόχοι

, Ώστε να επικαιροποιηθεί η φιλοσοφία του Τμήματος, θα δοθεί έμφαση στους ακόλουθους στόχους:

  • Για να διευκολυνθεί μια καλή κατανόηση από τους φοιτητές από ένα ευρύ φάσμα των αρχών της μηχανικής.
  • Για τη διευκόλυνση της απόκτησης πρακτικής επαγγελματικής πείρας.
  • Να ενσταλάξει το επιχειρηματικό, το μάρκετινγκ και τις δεξιότητες διαχείρισης φοιτητές.
  • Για να μπορέσουν οι μαθητές να συμμετάσχουν εκτενώς στον ηλεκτρικό και πληροφορίες για την έρευνα και την ανάπτυξη της μηχανικής.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε5 περισσότερα μαθήματα αποCovenant University »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Μάρτ. 2020
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Μερική παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Μάρτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Μάρτ. 2020

Άλλη