Master Global MBA

Γενικά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα στον ιστότοπο της σχολής

Περιγραφή προγράμματος

Επίτευξη παγκόσμιας προοπτικής για τη νέα οικονομία και την ψηφιακή επιχείρηση

Η ταχύτητα της παγκόσμιας καινοτομίας και η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας μεταμορφώνουν το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο και την προσέγγιση των επιχειρήσεων στην αγορά, τη λειτουργία και τη διαχείριση. Σε αυτό το σενάριο, η δομή των εταιρειών θα βελτιωθεί μαζί με το ρόλο των διευθυντών και των επαγγελματιών που πρέπει να διαθέτουν τις σκληρές και μαλακές δεξιότητες για να επιτύχουν στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το Master of Science στην Παγκόσμια Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που παρέχει μια παγκόσμια προοπτική του αντίκτυπου των ψηφιακών τεχνολογιών στην εξέλιξη, την ανάπτυξη και την επιτυχία των εταιρειών και τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την επαγγελματική πρακτική που λειτουργούν στον σημερινό ψηφιακό κόσμο. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για μεταπτυχιακούς φοιτητές και επαγγελματίες που θέλουν να αποκτήσουν μια παγκόσμια προοπτική των επιχειρήσεων και μια ευρεία κατανόηση του τρόπου χρήσης των τεχνολογιών για τη βελτίωση των παραδοσιακών δομών και τη δημιουργία νέων οργανωτικών μοντέλων. Μέσω ενός διεπιστημονικού προγράμματος σπουδών που καλύπτει τις διεθνείς επιχειρήσεις, την παγκόσμια χρηματοδότηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ηγεσία, ο πλοίαρχος παρέχει τις δεξιότητες για την εφαρμογή προηγμένων επιχειρηματικών στρατηγικών σε παγκόσμιο πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται με πολιτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Χρησιμοποιώντας τις τελευταίες μεθοδολογίες διδασκαλίας, όπως ανάλυση κατάστασης, μελέτες περιπτώσεων και προσομοιώσεις, ο Δάσκαλος επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν πρακτικές γνώσεις, κριτική σκέψη και καινοτόμες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Στόχοι και μαθησιακά αποτελέσματα

Ο Δάσκαλος στοχεύει στην παροχή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης επιχείρησης, προσφέροντας τις πιο προηγμένες τεχνικές στη διαχείριση και την ηγεσία των επιχειρήσεων, σε απευθείας σύνδεση επιχείρηση, στρατηγικό μάρκετινγκ και ψηφιακό μετασχηματισμό. Μέσω του προγράμματος, οι μαθητές θα αποκτήσουν τις δεξιότητες για:

 • Διαχειριστείτε τους διάφορους λειτουργικούς τομείς της οργάνωσης βάσει επιχειρηματικών στόχων και στρατηγικών.
 • Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων για τη διαχείριση πολυεθνικών ομάδων εργασίας.
 • Κατανοήστε πώς να επαναπροσδιορίσετε την απόδοση του οργανισμού μέσω ψηφιοποίησης.
 • Διαχείριση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων.
 • Συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τους ενδιαφερόμενους.
 • Αναλύστε πώς οι νέες τεχνολογίες και οι επερχόμενες ψηφιακές τάσεις επηρεάζουν τους οργανισμούς
 • Κατανοήστε πώς να αναπτύξετε και να βελτιστοποιήσετε την ψηφιακή στρατηγική μιας εταιρείας
 • Αναλύστε τις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές ·
 • Κατανόηση των παγκόσμιων αρχών εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής.
 • Μάθετε πώς να αναπτύσσετε ψηφιακές επιχειρηματικές λύσεις για να αυξήσετε την κερδοφορία και να ελαχιστοποιήσετε το κόστος

133555_photo-1517245386807-bb43f82c33c4.jpg

Διδακτέα ύλη

Το πρόγραμμα σπουδών του Δασκάλου παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες και εργαλεία για να προωθήσουν τη σταδιοδρομία τους και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση και στη λήψη αποφάσεων. Χάρη στους διεθνείς καθηγητές και επαγγελματίες με ενοποιημένη εμπειρία, ο Δάσκαλος προσφέρει μια παγκόσμια εικόνα των επιχειρηματικών στρατηγικών, της διεθνούς χρηματοδότησης, της διαχείρισης και της ηγεσίας της πληροφορικής, κεντρικά θέματα για τους σημερινούς διευθυντές και στελέχη. Οι θεωρητικές τάξεις συμπληρώνονται με πρακτικές εφαρμογές, διαδραστική αξιολόγηση, περιπτωσιολογικές μελέτες και προσομοιώσεις.

Περιοχές κλειδιά

Επιχειρηματική καινοτομία

Η παγκοσμιοποίηση, η ψηφιοποίηση και οι νέες τεχνολογίες μετασχηματίζουν τις τρέχουσες αγορές και την οικονομία. Η καινοτομία και η αναστάτωση είναι μελλοντικές τάσεις που απαιτούν από τους ηγέτες να είναι σε θέση να επεκτείνουν τη νοοτροπία τους και να υιοθετήσουν νέες ιδέες και επιχειρηματικά μοντέλα. Οι εταιρείες και οι ηγέτες πρέπει να είναι σε θέση να καλλιεργούν καινοτομία προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγικότητα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την εταιρική αξία

Ψηφιακά επιχειρηματικά μοντέλα

Η ψηφιακή οικονομία δημιούργησε νέες ευκαιρίες για εταιρείες που πρέπει να γίνουν «πιο ψηφιακές», προκειμένου να αξιοποιήσουν την αξία από την καινοτομία και να βελτιώσουν την απόδοση. Οι μαθητές θα μάθουν πώς να ενσωματώνουν ψηφιακές τεχνολογίες και στρατηγικές σε παραδοσιακούς οργανισμούς και πώς να αναπτύξουν ένα επιτυχημένο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού, με βάση τις ανάγκες της εταιρείας.

Παγκόσμια χρηματοδότηση και διαχείριση κινδύνων

Βασικά παγκόσμια χρηματοοικονομικά ζητήματα, όπως ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος και η λειτουργία πολυεθνικών εταιρειών, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες χτίζουν τα παγκόσμια επιχειρηματικά δίκτυα, τις δραστηριότητές τους και τις στρατηγικές τους. Οι ηγέτες των εταιρειών πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν τα στοιχεία που επηρεάζουν τον κίνδυνο συναλλαγματικής ισοτιμίας και τους παράγοντες που καθορίζουν την παγκόσμια και περιφερειακή χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Ηγεσία

Η πολυπλοκότητα του παγκόσμιου περιβάλλοντος επηρεάζει τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και οι ηγέτες καλούνται να επεκτείνουν τη νοοτροπία τους σύμφωνα με τις μελλοντικές ψηφιακές τάσεις και την καινοτομία. Οι μαθητές του Master αναπτύσσουν μια παγκόσμια διαχειριστική προσέγγιση και αναλύουν κρίσιμα στοιχεία όπως το πάθος και η επίλυση συγκρούσεων για να γίνουν επιτυχημένοι ηγέτες στο παγκόσμιο περιβάλλον

Διαχείριση Καινοτομίας

Η διεθνοποίηση και η παγκοσμιοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών υπόκεινται σε ανταγωνισμό και αλλαγή. Οι μαθητές εξερευνούν διαφορετικά στυλ διαχείρισης και ανακαλύπτουν πώς να αναπτύξουν μια στρατηγική άποψη ολόκληρης της εταιρείας για να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μαθαίνουν πώς να προσδιορίζουν τους βασικούς μοχλούς της καινοτομίας και να σχεδιάζουν την απαραίτητη αλλαγή για την εταιρεία

Μια πρακτική προετοιμασία σταδιοδρομίας για την αντιμετώπιση της ψηφιακής οικονομίας

Ο Ψηφιακός Επιχειρηματικός Μετασχηματισμός επηρεάζει την παγκόσμια επιχείρηση και κάθε κλάδος και διαχειριστής πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες και μοντέλα με βάση αποτελεσματικές διαχειριστικές στρατηγικές. Οι απόφοιτοι του Master αναπτύσσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες για να εργαστούν σε πολυεθνικές εταιρείες, σε ένα παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον με διαπολιτισμικό τοπίο. Αποκτούν τις επαγγελματικές δεξιότητες για να υπερέχουν σε στρατηγικές θέσεις όπως:

 • Διευθυντής Ανάπτυξης Επιχειρήσεων
 • Διαχειριστής ελέγχου διαχείρισης
 • Εταιρική Οικονομική Αναλυτής
 • Οικονομικός διευθυντής
 • Διεθνής διευθυντής πωλήσεων
 • Διευθυντής ψηφιακού μετασχηματισμού
 • Στρατηγικός επιχειρηματικής καινοτομίας
 • Διαχειριστής επιχειρησιακής ευφυΐας

Ένα πλήρως διαδικτυακό μοντέλο μελέτης

Ο Δάσκαλος μπορεί να παρακολουθήσει εντελώς online μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας "MIA University Campus" όπου μπορείτε να βρείτε τα βίντεο - μαθήματα που έχουν καταγραφεί από τους καθηγητές, τα διαδικτυακά σεμινάρια σε πραγματικό χρόνο, όταν έχετε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσετε με τους συνομηλίκους και τους εκπαιδευτές σας, η υπόθεση μελέτες και το άλλο υλικό μελέτης και αξιολόγησης. Το διαδικτυακό υλικό μελέτης περιλαμβάνει:

 • Μαθήματα βίντεο και διδακτικό υλικό διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MIA προσβάσιμο όλο το 24ωρο 7 ημέρες την εβδομάδα από διαφορετικές συσκευές (PC, smartphone, tablet)
 • Παρουσιάσεις Power-Point που συνοψίζουν τα κύρια περιεχόμενα των μαθημάτων βίντεο που είναι διαθέσιμα για λήψη στην πλατφόρμα
 • Σε βάθος περιεχόμενο σχετικά με τα κύρια θέματα των διαφόρων ενοτήτων
 • Άρθρα και μελέτες περιπτώσεων σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το μάθημα
 • Διαδραστική αξιολόγηση, δοκιμές και μελέτες περιπτώσεων που πρέπει να λυθούν από τους μαθητές
 • Webinar σε πραγματικό χρόνο και φόρουμ συζήτησης
 • Η εργασία του τελικού έργου αναπτύχθηκε με συντονισμό του Ακαδημαϊκού Διευθυντή
Ημερομηνίες έναρξης:
 • Εαρινό εξάμηνο: 7 Ιανουαρίου 2021 - 19 Φεβρουαρίου 2021
 • Θερινό εξάμηνο: 14 Μαΐου 2021
Δίδακτρα:

3.900,00 €

Εισαγωγή:

Το τμήμα εισαγωγής μας είναι εδώ για να σας καθοδηγήσει στη διαδικασία εισαγωγής. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο εισαγωγής μας στη διεύθυνση: admissions@maiuniversity.es για να λάβετε έναν πλήρη προσανατολισμό σχετικά με το πρόγραμμα και την πολιτική και τις απαιτήσεις εισαγωγής.

Πρόγραμμα Υποτροφιών

Το πρόγραμμα υποτροφιών του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει υποτροφίες 30% και 50% αφιερωμένες σε ειδικευμένους φοιτητές. Για να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία, οι μαθητές πρέπει να στείλουν τα ακόλουθα έγγραφα στο γραφείο εισαγωγής στη διεύθυνση: admissions@miauniversity.es

 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου πτυχίου
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φόρμα αίτησης υποτροφίας

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα να πληρώσουν τα δίδακτρα τους σε 4 ή 5 δόσεις κατά τη διάρκεια των 12 μηνών χάρη σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών.

Τελευταία ενημέρωση Δεκ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

MIA – Digital University is an international business school specialized in Master and Certificate and Executive training program based on the use of innovative educational and technological tools. Th ... περαιτέρω

MIA – Digital University is an international business school specialized in Master and Certificate and Executive training program based on the use of innovative educational and technological tools. The University mission is to provide students with high-level professional skills to allow them to become future leaders, entrepreneurs, and managers. The Master, Certificate and Executive programs dedicated to young students, professionals and leaders have a strong international component to provide a comprehensive view of the global business, of the main emerging economic sectors and of the digital technologies and systems. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη