Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Ο Δάσκαλος έχει ελάχιστη διάρκεια έξι μηνών και κατ 'ανώτατο όριο ενός έτους. Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης ενός άλλου έτους, με επιπλέον κόστος 200 €.

Υπηρεσία περιλαμβάνει δωρεάν ενημερώσεις και πρόσβαση στο φόρουμ και τα κοινωνικά δίκτυα για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της περιόδου εγγραφής.

ακαδημαϊκή αξία


Ο πλοίαρχος έχει ένα ακαδημαϊκό βαθμολογία 600 ώρες.

TARGET


Οι απόφοιτοι, δίπλωμα, οι μαθητές του 4ου και 5ου βαθμού και των επαγγελματιών χωρίς ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών που σχετίζονται με την ειδικότητα, που οδηγεί στην τελευταία περίπτωση το ειδικό μεταπτυχιακό πτυχίο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • BLOCK Ι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ IV. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ευρωπαϊκά προγράμματα.
 • BLOCK II. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ VI. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΓΑ.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ VII. Το εννοιολογικό πλαίσιο.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ VIII. Η έναρξη, το σχεδιασμό, την εκτέλεση, τον έλεγχο και την ολοκλήρωση του έργου.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ IX. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ.
  • Χ ΕΝΟΤΗΤΑ το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ XI. Νομικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ XII. ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
  • ΕΝΟΤΗΤΑ XIII. MANUAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.


Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Campus αστέρες, διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει τροποποιήσεις στο σχεδιασμό του προγράμματος και του ακαδημαϊκού προσωπικού. Όλα αυτά με σκοπό να ενημερώσει και να βελτιώσετε τον πλοίαρχο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για να αποκτήσετε την απόκτηση πτυχίου Master στη Διοίκηση και Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ενεργή συμμετοχή σε φόρουμ και εξειδικευμένες blogs. Το μάθημα βασίζεται στην ενεργό ρόλο του μαθητή, τους συμμαθητές του και δάσκαλο, όπως βασική μεθοδολογία μας είναι να προσαρμόσετε πλήρως την εκπαίδευση που διδάσκουμε.

 • επιτυχή ολοκλήρωση των προτεινόμενων εκτιμήσεις για κάθε ενότητα και πρέπει να λάβει μια δοκιμή στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αποφασίζει με θέμα.


Η επιτυχία ή αποτυχία θα ληφθεί λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα σημεία και κάθε άλλη ακαδημαϊκή μελέτη ακαδημαϊκή ηγεσία κρίνει σκόπιμο.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • ισπανικά

Κοιτάξτε9 περισσότερα μαθήματα αποCampus Stellae Instituto Europeo »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Duration
6 - 12 Μήνες
Τιμή
3,000 EUR
Αυτό το μήνα με υποτροφία πληρώνουν μόνο 1200,00 €
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2020

Άλλη