Master στην ειρήνη, την ανάπτυξη και την Ιθαγένεια

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

 • Ειδίκευση: Master στην ειρήνη, την ανάπτυξη και την Ιθαγένεια
 • Επίπεδο Εκπαίδευσης: Masters
 • Μεθοδολογία: Εικονική Απόσταση
 • Διάρκεια προγράμματος: 4 περίοδοι
 • Συντελεστές: 42
 • Τέλη εγγραφής για το έτος 2019: $ 4.348.200

* Το Γενικό Διοικητικό και Δημοσιονομικό Συμβούλιο της Uniminuto καθορίζει τα τέλη που θα χρεώνονται για τα δίδακτρα και τις επιδοτήσεις για όλα τα ακαδημαϊκά προγράμματα, σύμφωνα με τα κοινωνικοοικονομικά πλαίσια στα οποία είναι παρόν το ίδρυμα, συνεπώς οι τιμές διδασκαλίας και επιδότησης θα παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ χώρους και ακαδημαϊκά προγράμματα (Συμφωνίες 112 και 113 των 2018 και 114 του 2019).

 • Snies: 105342
 • Τομέας γνώσης: Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Ακαδημαϊκή ποιότητα: Πιστοποιημένη εγγραφή
 • Αναγνωρισμένος αριθμός καταχώρησης αριθ. 1372 της 28ης Ιανουαρίου 2016 - Ισχύς 7 ετών

Παρουσίαση του προγράμματος

Έχοντας επίγνωση της ιστορικής μας ευθύνης με την οικοδόμηση μιας σταθερής και διαρκούς ειρήνης στην Κολομβία, η Uniminuto προσφέρει στους επαγγελματίες της χώρας τους Masters in Peace, Development και Citizenship την επιλογή να επιτύχουν την εκπαίδευσή τους σύμφωνα με μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που Έχουμε ως κοινωνία. Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζεται σε απομακρυσμένη μεθοδολογία, εικονική μορφή, προκειμένου να δοθεί αυτή η δυνατότητα σε τόσους πολλούς ανθρώπους που για λόγους τοποθεσίας δεν έχουν πρόσβαση στα μεταπτυχιακά τους προσόντα.

Το Master στην Ειρήνη, την Ανάπτυξη και την Ιθαγένεια είναι μια πρόταση διεθνούς και διεπιστημονικού χαρακτήρα που προσανατολίζεται προς τη συστηματική και κριτική εμβάθυνση των θεωριών και πρακτικών που καλλιεργούν την οικοδόμηση ειρήνης, ανάπτυξης και ιθαγένειας. Με αυτό, ανταποκρίνεται τόσο στην πρόκληση της συμβολής στην επιστημονική συζήτηση για αυτά τα ζητήματα, όσο και στην ανάγκη να οικοδομηθεί ένα διαφορετικό κοινωνικό πρόγραμμα, πιο δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς, με βάση την αναγνώριση και τη μετατροπή πολιτιστικών μορφών που βρίσκονται τη βάση αυτών των φαινομένων.

Ψήφισμα αριθ. 1372 της 28ης Ιανουαρίου 2016 - Ισχύς 7 ετών

αιτών Προφίλ

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες στους τομείς των Ανθρωπίνων και Κοινωνικών Επιστημών, των Επιστημών της Παιδείας, των Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, των Επικοινωνιακών Επιστημών, των Επιστημών Υγείας και άλλων σχετικών, που ενδιαφέρονται για την εμβάθυνση της βασικά θέματα του προγράμματος, πρόθυμα να αντιμετωπίσει θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις που ξεπερνούν τους πειθαρχικούς τομείς και απαιτούν διεπιστημονικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις.

Πτυχιούχος προφίλ

Πτυχιούχος επαγγελματικές Δάσκαλος μπορεί να ανταποκριθεί σε διάφορα προβλήματα και τις προκλήσεις της οικοδόμησης της ειρήνης, της ανάπτυξης και της ιδιότητας του πολίτη, από μια ολιστική και δημιουργική ματιά στις πραγματικότητες και πλαίσια.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισής τους σε Uniminuto , και στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας μοντέλου, ο απόφοιτος του Masters στην ειρήνη, την ανάπτυξη και την ιθαγένεια θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοεί και αναλαμβάνει προσωπικές και επαγγελματικές πρωτοβουλίες, βασισμένες στην αναγνώριση των ηθικοπολιτικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικοπολιτισμικών συνεπειών της αντιμετώπισης των τομέων που αναπτύχθηκαν από το πρόγραμμα.
 • Κατανοεί και αναλαμβάνει προσωπικές και επαγγελματικές πρωτοβουλίες, βασισμένες στην αναγνώριση των ηθικοπολιτικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικοπολιτισμικών συνεπειών της αντιμετώπισης των τομέων που αναπτύχθηκαν από το πρόγραμμα.
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση ή στρατηγικές διοίκησης για συλλογική δράση σε θέματα ειρήνης, ανάπτυξης και ιθαγένειας μέσω οργανισμών, ιδρυμάτων, δικτύων κ.λπ.

έγγραφα εισόδου

Συμπληρώστε τη Uniminuto εγγραφής Uniminuto , μέσω του web κάντε κλικ εδώ

Ακύρωση των τελών εγγραφής.

Συνέχιση (οποιαδήποτε μορφή, δεν περιλαμβάνει φωτογραφία ή υποστηρίζει).

2 έγχρωμες φωτογραφίες 3x4, μπλε φόντο.

Συμπληρώστε το πρόσημο συμμετοχής μέσω διαδικτύου Κάντε κλικ εδώ

Επιστολή συστάσεων της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πορείας.

Διεξάγετε την ηλεκτρονική συνέντευξη με τον Διευθυντή του Δασκάλου ή / και τους καθηγητές του προγράμματος (σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα).

Πληρώστε τα αντίστοιχα δίδακτρα.

Απαιτήσεις για τους υπηκόους:

Φωτοτυπία του προπτυχιακού πτυχίου και πτυχίου.

Φωτοτυπία του εγγράφου ταυτότητας (κάρτα υπηκοότητας ή έγκυρο έγγραφο που αποδεικνύει ότι εκκρεμεί) επεκτάθηκε στο 150%.

Φωτοτυπία μιας απόδειξης δημόσιας υπηρεσίας από το σπίτι σας.

Απαιτήσεις για αλλοδαπούς:

Φωτοτυπία του πανεπιστημιακού διπλώματος που έχει νόμιμα επικυρωθεί ή αποσπάται στη χώρα προέλευσης και μεταφράζεται στα ισπανικά, εάν είναι απαραίτητο.

Φωτοτυπία του εθνικού δελτίου ταυτότητας της χώρας προέλευσης (μητρώο γεννήσεως, διαβατήριο, θεώρηση, κάρτα αλλοδαπού ή άλλη που αποδεικνύει την ιθαγένειά σας).

Υποτροφίες, επιδοτήσεις και εκπτώσεις

Uniminuto έχει θεσπίσει μια σειρά συμφωνιών σε διοργανικό επίπεδο για να επιτύχει τη συνέχεια της ακαδημαϊκής διαδικασίας των φοιτητών και γι 'αυτό έχει την υποστήριξη των ακόλουθων φορέων:

 • Εταιρεία Outsourcing Bussines AE (Colfondos)
 • SENA
 • Περιφερειακή Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης
 • Όμιλος ATLAS
 • Codema
 • Colsubsidium
 • SNR
 • Bancamía
 • Νομικό καθεστώς της Μπογκοτά
 • Ίδρυμα Brothers Acosta Restrepo
 • Ίδρυμα αλληλεγγύης για την Κολομβία
 • Κέντρο Τεχνικών Μελετών Andean LTDA.
 • Αγροτική Τράπεζα της Κολομβίας
 • Cooperativa Multiactiva Crucial DC
 • Sodimac Κολομβία Α.Ε.
Τελευταία ενημέρωση Σεπτ. 2019

Σχετικά με τη Σχολή

El Sistema Universitario UNIMINUTO, inspirado en el Evangelio, el pensamiento social de la Iglesia, la espiritualidad Eudista y el carisma del Minuto de Dios, tiene como propósito: Ofrecer educación s ... περαιτέρω

El Sistema Universitario UNIMINUTO, inspirado en el Evangelio, el pensamiento social de la Iglesia, la espiritualidad Eudista y el carisma del Minuto de Dios, tiene como propósito: Ofrecer educación superior de alta calidad y pertinente con opción preferencial para quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, a través de un modelo innovador, integral y flexible. Formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente orientados y comprometidos con la transformación social y el desarrollo sostenible. Contribuir, con nuestro compromiso y nuestro testimonio, a la construcción de una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη