MBA στη γεωργική διαχείριση και τη γεωργία

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το MBA στην Αγροτική Διοίκηση & Αγροβιομηχανία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη σε επαγγελματίες, διευθυντές και ηγέτες του γεωργικού τομέα. Η έμφαση δίνεται στη διαχείριση της γεωργίας σε διεθνές και τοπικό επίπεδο και το πρόγραμμα βασίζεται σε ένα αναδυόμενο σύνολο γνώσεων και αποδεικτικών στοιχείων που επιτρέπουν συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών χωρών.

Το σύγχρονο παγκόσμιο γεωργικό περιβάλλον προβλέπει ένα αναδιάρθρωτο σύστημα γεωργικών εκμεταλλεύσεων που θα αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διατήρηση και βελτίωση των γεωργικών μεθόδων. Αυτή η ατζέντα πολιτικής υπογραμμίζει έντονα την ανάγκη για καλή ηγεσία, και στο πλαίσιο αυτό απαιτεί την ανάπτυξη ενός οράματος και πρακτικών γεωργικής διαχείρισης, κατάλληλων για την οργάνωση των γεωργικών υπηρεσιών για τον 21ο αιώνα. Το MBA αναπτύσσεται για να βοηθήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου. Βασίζεται στις δυνατότητες της έρευνας και της διδασκαλίας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται γεωργικές υπηρεσίες με βάση την ορθή κατανόηση των θεωριών και των πρακτικών διαχείρισης.

Το μάθημα αυτό επικεντρώνεται στην παροχή μιας διεπιστημονικής, κριτικής αναλυτικής και πρακτικής προσέγγισης στις κύριες προκλήσεις και ζητήματα της γεωργικής διαχείρισης, του σχεδιασμού και της πολιτικής που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι γεωργικών και γεωργικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου της γεωργίας, τους υπεύθυνους σχεδιασμού, τους διευθυντές ανώτερων και μεσαίων επιπέδων που εργάζονται ή έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση των γεωργικών οργανισμών και των γεωργικών συστημάτων.

Γιατί να σπουδάσετε τις γεωργικές επιστήμες στο JLI;

Όταν επιλέγετε το Master of Science in Agriculture από το Ινστιτούτο James Lind, μπορείτε να:

Δημιουργία αξιοπιστίας

Ολοκλήρωση του πτυχίου MBA σας στη γεωργία από το Ινστιτούτο James Lind σας δίνει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία να έχετε ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα που είναι σεβαστό παγκοσμίως.

Μάθετε με το δικό σας ρυθμό

Προσφέρουμε ένα από τα πιο ευέλικτα προγράμματα παγκοσμίως και έχετε πάντα τον έλεγχο του πόσο γρήγορα θέλετε να μάθετε.

Μείνετε τρέχουσες και σχετικές

Διασφαλίζουμε ότι τα ακαδημαϊκά μας προγράμματα παραμένουν σε ισχύ με τα τελευταία θέματα σχετικότητας και σημασίας.

ΚΥΚΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Pathway για την απόκτηση ενός πτυχίου MBA στη γεωργική διαχείριση και τη γεωργία

Ερχομός….

Ακολουθεί η δομή ολόκληρου του ΜΒΑ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Διοίκησης και Αγροβιομηχανίας:

 • Αρχές της γεωργικής διαχείρισης JLI-MBAAB-01
 • Παγκοσμιοποίηση και γεωργικές προκλήσεις JLI-MBAAB-02
 • Γεωργική Οικονομία και Παραγωγή Οικονομικός Σχεδιασμός JLI-MBAAB-03
 • Διαχείριση παραγωγής και έξυπνη γεωργία JLI-MBAAB-04
 • Μάρκετινγκ, δικτύωση και επικοινωνία στην γεωργία JLI-MBAAB-05
 • Ψηφιακή Γεωργία, TQM και Logistics JLI-MBAAB-06
 • Ρομποτική και Πληροφορική στην Γεωργία JLI-MBAAB-07
 • Βιοηθικές, πολιτιστικές και συμπεριφορικές πτυχές της γεωργίας JLI-MBAAB-08
 • Μέθοδοι έρευνας JLI-MBAAB-09
 • Διατριβή JLI-MBAAB-10

Οι αξιολογήσεις του JLI διεξάγονται πλήρως online και η ταξινόμηση βασίζεται στον διεθνή υπολογισμό της ΣΔΣ.

Αιρετότητα

Το Ινστιτούτο James Lind διατηρεί πολύ υψηλά πρότυπα για τους σπουδαστές που εισέρχονται στα ακαδημαϊκά μας προγράμματα. Για όλα τα προγράμματα MPH, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια πριν προσφερθεί η εισαγωγή σε υποψήφιο φοιτητή.

Πτυχίο ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό τίτλο σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω τομείς αρκεί για τα ακαδημαϊκά κριτήρια συμμετοχής για τα προγράμματα MPH.

 • Συμπεριφορικές και κοινωνικές επιστήμες (Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Συμβουλευτική)
 • Βιοϊατρικές επιστήμες
 • Βιοστατιστική
 • Χημεία
 • Οδοντιατρική, Στοματική Υγεία
 • Μελέτες ανάπτυξης
 • Περιβαλλοντική υγεία
 • Άσκηση και Επιστήμη Αθλητισμού
 • Επιστήμη Τροφίμων
 • Οικονομικά της υγείας
 • Διαχείριση Υγείας
 • Ιατρική, Ιατρικές επιστήμες
 • Θηλασμός
 • Θρέψη
 • Υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία
 • Εργοθεραπεία
 • Φαρμακείο
 • Φυσιοθεραπεία
 • Δημόσιας Υγείας ή Επιστημών Υγείας
 • Επιστήμη (Όλοι οι κλάδοι)
 • Λογοθεραπεία
 • Κτηνιατρικές επιστήμες

Για τους σπουδαστές που δεν έχουν πτυχίο Bachelor, μπορεί να υπάρξει δυνατότητα χρήσης Αναγνώρισης Προηγούμενης Εμπειρίας (RPE). Η JLI χρησιμοποιεί γενικά πάνω από 3 χρόνια εμπειρίας σε σημαντικό ρόλο για την παραίτηση από το πτυχίο Bachelor. Επικοινωνήστε μαζί μας στο jli-sph@jliedu.ch για να εξερευνήσετε αυτό το Pathway .

Απόδειξη της ικανότητας στην αγγλική γλώσσα

 • IELTS 6.0+
 • PET 50+
 • TOEFL 550+

Η αγγλική δοκιμασία επάρκειας μπορεί να αρθεί για τους ακόλουθους υποψηφίους:

 • Αγγλικά ηγέτες ή
 • Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στα αγγλικά (π.χ. δίπλωμα γυμνασίου ή ΙΒ) ή
 • Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει το προπτυχιακό τους πρόγραμμα στα αγγλικά σε μια αγγλόφωνη χώρα.

Διαπίστευση

Αθηναϊκές φιλελεύθερες σπουδές

Η Αθηναϊκή Φιλελεύθερη Εκπαίδευση (ALS) είναι πρωτοπόρος και καινοτόμος εκπαιδευτικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2007 αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην κατάρτιση, την τεχνολογία της πληροφορίας και την τεχνογνωσία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με στόχο να προωθήσει την επιστημονική γνώση σε όλα τα επίπεδα. Με δραστηριότητες και υπηρεσίες για σπουδαστές, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες, η αποστολή της εξαπλώνεται στους περισσότερους από τους συναφείς τομείς και τομείς. Οι δραστηριότητες του Atheneum υποστηρίζονται από προγράμματα και έργα, τα οποία κυμαίνονται από την παροχή ανοικτών πηγών γνώσης, τηλεματικής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και συμβουλευτικής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αναπτυσσόμενα παγκόσμια δίκτυα και στρατηγικές συμμαχίες. Η εμβέλειά της φθάνει σε ολόκληρο τον κόσμο καθώς έχει διασυνδέσεις με οργανισμούς και θεσμούς σε παγκόσμια κλίμακα που στοχεύουν στην προώθηση της κινητικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της διακρατικής συνεργασίας.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

JLI is an international educational institution with its main campus in Switzerland. We prepare our students for careers in public health, health administration, pharmaceutical sciences, clinical rese ... περαιτέρω

JLI is an international educational institution with its main campus in Switzerland. We prepare our students for careers in public health, health administration, pharmaceutical sciences, clinical research, clinical sciences, agriculture, and business management. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη