Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

MBA Online - Ειδικότητα Γενικά

Το πρόγραμμα τους επιτρέπει να αποκτήσουν μια σφαιρική και ολοκληρωμένη άποψη της διαχείρισης των επιχειρήσεων, χάρη στη θεραπεία και σε βάθος μελέτη των διαφόρων επιχειρηματικών τομέων της εταιρίας (Finance, Marketing, κλπ).

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Ο στόχος των Ειδικότητα MBA Γενική Διοίκηση, είναι να εκπαιδεύσει ανώτερα διευθυντικά στελέχη, σε θέση να κάνει δημιουργικές αποφάσεις και πραγματική, για να ανταποκριθεί στις ολοένα και πιο σύνθετες και μεταβαλλόμενες προκλήσεις του επιχειρηματικού κόσμου. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων χαρακτηριστικά καθενός από τα τμήματα των εταιρειών.

Γιατί να επιλέξετε εμάς;

Η μεθοδολογία της μάθησης βασίζεται στη «μέθοδο των περιπτώσεων», μαθήματα βίντεο, εικονικές συνεδρίες και διαδραστικές ασκήσεις. Ο μαθητής έχει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα των εργασιών και των προσωπικών ακολουθήσει ένα δάσκαλο. Η σχολή αποτελείται από επαγγελματίες στο χώρο.

Διαδικασία εισαγωγής

Η διαδικασία εισαγωγής για το MBA Ειδίκευση Γενικά, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η εκπαίδευση ανάγκες των μαθητών μας, αντιστοιχεί με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Ετήσια ακαδημαϊκό συνεδρίες:

 • Φεβρουάριος
<li>&Alpha;&pi;&rho;&#943;&lambda;&iota;&omicron;&sigmaf;</li>
<li>&Iota;&omicron;&#973;&nu;&iota;&omicron;&sigmaf;</li>
<li>&Alpha;&#973;&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf;</li>
<li>&Omicron;&kappa;&tau;&#974;&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf;</li>

Για κάθε πρόσκληση, τα εξής διαδικασία εισαγωγής πραγματοποιείται, βασίζεται στην επιλογή των φοιτητών για τις περιορισμένες θέσεις προσφέρονται:

 1. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων IEP ενημερώνουν τον υποψήφιο για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα και τις απαιτήσεις της διαδικασίας και την εισαγωγή (Όροι Χρηματοδότησης, Υποτροφίες, κλπ).
 2. <li>&Omicron; &upsilon;&pi;&omicron;&psi;&#942;&phi;&iota;&omicron;&sigmaf; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &sigma;&upsilon;&mu;&pi;&lambda;&eta;&rho;&#974;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; "&#941;&nu;&tau;&upsilon;&pi;&omicron; &alpha;&#943;&tau;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf;", &tau;&omicron; &omicron;&pi;&omicron;&#943;&omicron; &theta;&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&alpha;&lambda;&epsilon;&#943; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &tau;&omicron; &sigma;&tau;&epsilon;&#943;&lambda;&epsilon;&tau;&epsilon; &sigma;&epsilon; &iota;&rho;&lambda;&alpha;&nu;&delta;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &lambda;&#943;&rho;&epsilon;&sigmaf; &mu;&alpha;&zeta;&#943; &mu;&epsilon; &tau;&alpha; &alpha;&kappa;&#972;&lambda;&omicron;&upsilon;&theta;&alpha; &#941;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&alpha;:</li></ol><ul><li>&Beta;&iota;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&iota;&kappa;&#972;</li>
  
 3. Titulación Universitaria
 4. Μετά την παραλαβή του φακέλου, ο υποψήφιος για μια τηλεφωνική συνέντευξη, θα συγκληθεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης.

  &Eta; &Epsilon;&pi;&iota;&tau;&rho;&omicron;&pi;&#942; &Alpha;&xi;&iota;&omicron;&lambda;&#972;&gamma;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &theta;&alpha; &epsilon;&xi;&epsilon;&tau;&#940;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; &rho;&epsilon;&kappa;&#972;&rho; &kappa;&alpha;&iota; &mu;&#941;&sigma;&alpha; &sigma;&epsilon; &pi;&epsilon;&rho;&#943;&pi;&omicron;&upsilon; &mu;&#943;&alpha; &epsilon;&beta;&delta;&omicron;&mu;&#940;&delta;&alpha; &omicron; &mu;&alpha;&theta;&eta;&tau;&#942;&sigmaf; &theta;&alpha; &lambda;&#940;&beta;&epsilon;&iota; &pi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&tau;&iota;&kappa;&#972; &tau;&omicron;&upsilon; &epsilon;&iota;&sigma;&delta;&omicron;&chi;&#942;&sigmaf;, &epsilon;&phi; '&#972;&sigma;&omicron;&nu; &delta;&#973;&nu;&alpha;&nu;&tau;&alpha;&iota;, &eta; &omicron;&pi;&omicron;&#943;&alpha; &delta;&#943;&nu;&epsilon;&iota; &tau;&eta; &theta;&#941;&sigma;&eta; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &mu;&epsilon;&lambda;&epsilon;&tau;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; &pi;&rho;&#972;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;.
  &Mu;&epsilon;&tau;&#940; &tau;&eta;&nu; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&lambda;&alpha;&beta;&#942; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&tau;&iota;&kappa;&omicron;&#973; &epsilon;&iota;&sigma;&alpha;&gamma;&omega;&gamma;&#942;&sigmaf;, &omicron;&iota; &mu;&alpha;&theta;&eta;&tau;&#941;&sigmaf; &theta;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&eta;&mu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#942; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;.
  

  Υποτροφίες σπουδών / Υποτροφίες

  Το Ινστιτούτο έχει ένα πρόγραμμα επιδότησης που μπορεί να καλύψει έως και το 35% του κόστους των διδάκτρων. Για κάθε καλέσετε έναν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών με βάση την προσωπική, επαγγελματική και οικονομική κατάσταση των υποψηφίων που προσφέρονται. Για δικαστική απόφαση, μια αυστηρή παρακολούθηση προτεραιότητας.

  Τιμή: € 10.615

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
ισπανικά

Κοιτάξτε12 περισσότερα μαθήματα αποInstituto Europeo de Posgrado »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
14 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
1,782,291 EUR
Τιμή με 35% υποτροφίας: 6.900 €
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη