Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

MBA Online - Ειδικότητα Οικονομικών

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις διαχειριστικές ικανότητες των μαθητών, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές και λογιστικές τομείς των επιχειρήσεων, με μια παγκόσμια προοπτική που θα αντιμετωπίσει τις σύνθετες προκλήσεις αυτού του περιβάλλοντος.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Ο στόχος του MBA εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά, είναι να εκπαιδεύσει ανώτερα διευθυντικά στελέχη, σε θέση να κάνουν δημιουργική και πραγματικές αποφάσεις, για να ανταποκριθεί στις ολοένα και πιο σύνθετες και μεταβαλλόμενες προκλήσεις του επιχειρηματικού κόσμου, ιδίως εκείνες των οποίων η δραστηριότητα είναι κυρίως οικονομικοί.

Γιατί να επιλέξετε εμάς;

Η μεθοδολογία της μάθησης βασίζεται στη «μέθοδο των περιπτώσεων», μαθήματα βίντεο, εικονικές συνεδρίες και διαδραστικές ασκήσεις. Ο μαθητής έχει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα των εργασιών και των προσωπικών ακολουθήσει ένα δάσκαλο. Η σχολή αποτελείται από επαγγελματίες στο χώρο.

Διαδικασία εισαγωγής

Η διαδικασία εισαγωγής για το MBA Ειδικότητα Τμήμα Οικονομικών, έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η εκπαίδευση ανάγκες των μαθητών μας, αντιστοιχεί με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

Ετήσια ακαδημαϊκό συνεδρίες:

 • Φεβρουάριος
<li>&Alpha;&pi;&rho;&#943;&lambda;&iota;&omicron;&sigmaf;</li>
<li>&Iota;&omicron;&#973;&nu;&iota;&omicron;&sigmaf;</li>
<li>&Alpha;&#973;&gamma;&omicron;&upsilon;&sigma;&tau;&omicron;&sigmaf;</li>
<li>&Omicron;&kappa;&tau;&#974;&beta;&rho;&iota;&omicron;&sigmaf;</li>

Για κάθε πρόσκληση, τα εξής διαδικασία εισαγωγής πραγματοποιείται, βασίζεται στην επιλογή των φοιτητών για τις περιορισμένες θέσεις προσφέρονται:

 1. Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων IEP ενημερώνουν τον υποψήφιο για όλα τα θέματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα και τις απαιτήσεις της διαδικασίας και την εισαγωγή (Όροι Χρηματοδότησης, Υποτροφίες, κλπ).
 2. <li>&Omicron; &upsilon;&pi;&omicron;&psi;&#942;&phi;&iota;&omicron;&sigmaf; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &sigma;&upsilon;&mu;&pi;&lambda;&eta;&rho;&#974;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; "&#941;&nu;&tau;&upsilon;&pi;&omicron; &alpha;&#943;&tau;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf;", &tau;&omicron; &omicron;&pi;&omicron;&#943;&omicron; &theta;&alpha; &alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&alpha;&lambda;&epsilon;&#943; &kappa;&alpha;&iota; &nu;&alpha; &tau;&omicron; &sigma;&tau;&epsilon;&#943;&lambda;&epsilon;&tau;&epsilon; &sigma;&epsilon; &iota;&rho;&lambda;&alpha;&nu;&delta;&iota;&kappa;&#941;&sigmaf; &lambda;&#943;&rho;&epsilon;&sigmaf; &mu;&alpha;&zeta;&#943; &mu;&epsilon; &tau;&alpha; &alpha;&kappa;&#972;&lambda;&omicron;&upsilon;&theta;&alpha; &#941;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&alpha;:</li></ol><ul><li>&Beta;&iota;&omicron;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&iota;&kappa;&#972;</li>
  
 3. Titulación Universitaria
 4. Μετά την παραλαβή του φακέλου, ο υποψήφιος για μια τηλεφωνική συνέντευξη, θα συγκληθεί για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης.

  &Eta; &Epsilon;&pi;&iota;&tau;&rho;&omicron;&pi;&#942; &Alpha;&xi;&iota;&omicron;&lambda;&#972;&gamma;&eta;&sigma;&eta;&sigmaf; &theta;&alpha; &epsilon;&xi;&epsilon;&tau;&#940;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; &rho;&epsilon;&kappa;&#972;&rho; &kappa;&alpha;&iota; &mu;&#941;&sigma;&alpha; &sigma;&epsilon; &pi;&epsilon;&rho;&#943;&pi;&omicron;&upsilon; &mu;&#943;&alpha; &epsilon;&beta;&delta;&omicron;&mu;&#940;&delta;&alpha; &theta;&alpha; &lambda;&#940;&beta;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&omicron; &pi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&tau;&iota;&kappa;&#972; &sigma;&alpha;&sigmaf; &epsilon;&iota;&sigma;&delta;&omicron;&chi;&#942;&sigmaf;, &epsilon;&phi; '&#972;&sigma;&omicron;&nu; &delta;&#973;&nu;&alpha;&nu;&tau;&alpha;&iota;, &eta; &omicron;&pi;&omicron;&#943;&alpha; &delta;&#943;&nu;&epsilon;&iota; &tau;&eta; &theta;&#941;&sigma;&eta; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &mu;&epsilon;&lambda;&epsilon;&tau;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&omicron; &pi;&rho;&#972;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha;.
  &Mu;&epsilon;&tau;&#940; &tau;&eta;&nu; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&lambda;&alpha;&beta;&#942; &tau;&omicron;&upsilon; &pi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&eta;&tau;&iota;&kappa;&omicron;&#973; &epsilon;&iota;&sigma;&alpha;&gamma;&omega;&gamma;&#942;&sigmaf;, &omicron;&iota; &mu;&alpha;&theta;&eta;&tau;&#941;&sigmaf; &theta;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&sigma;&eta;&mu;&omicron;&pi;&omicron;&iota;&#942;&sigma;&epsilon;&iota; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#942; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;.
  

  Υποτροφίες σπουδών / Υποτροφίες

  Το Ινστιτούτο έχει ένα πρόγραμμα επιδότησης έως και 35% του κόστους των διδάκτρων. Για κάθε καλέσετε έναν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών με βάση την προσωπική, επαγγελματική και οικονομική κατάσταση των υποψηφίων που προσφέρονται. Για δικαστική απόφαση, μια αυστηρή παρακολούθηση προτεραιότητας.

  Τιμή: € 10.615

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
ισπανικά

Κοιτάξτε12 περισσότερα μαθήματα αποInstituto Europeo de Posgrado »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
14 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
1,782,291 COP
Τιμή με 35% υποτροφίας: 6.900 €
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη