Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών MBA του KWU παρέχει στους επαγγελματίες από την αρχή της μέσης σταδιοδρομίας τους τις πρακτικές δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την επιτάχυνση της σταδιοδρομίας τους στην επιχείρηση.

  • Τα βασικά μαθήματα επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν μια παγκόσμια, ολιστική αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματικοί κλάδοι ενσωματώνονται σε στρατηγικό επίπεδο.
  • Συγκεντρώσεις προγραμμάτων στο Data Analytics, Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και Logistics

Συγκέντρωση προγραμμάτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το επάγγελμα του ανθρώπινου δυναμικού βρίσκεται σε φάση ταχείας αλλαγής.

Καθώς περισσότεροι οργανισμοί βλέπουν τους εργαζόμενους ως βασικά περιουσιακά στοιχεία, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για HR να λειτουργούν σε στρατηγικό επίπεδο.

Οι στρατηγικοί επαγγελματίες HR δημιουργούν εταιρικούς πολιτισμούς όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι έχουν αξία, έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα.

Ως εκ τούτου, η ΥΕ μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να βοηθήσει στην ανάπτυξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης.

Οι φοιτητές που επιδιώκουν ένα MBA με συγκέντρωση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ολοκληρώνουν εξειδικευμένα μαθήματα στο σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων πρόσληψης, αποζημίωσης, κατάρτισης και ανάπτυξης των εργαζομένων.

Τα πρόσθετα μαθήματα σχετικά με το θέμα των συστημάτων HR και μετρήσεων εργατικού δυναμικού υποστηρίζουν τους μαθητές στην ανάπτυξη των αναλυτικών και στρατηγικών δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων.

Οι απόφοιτοι θα είναι εξοπλισμένοι με την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την αποτελεσματική προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση των καλύτερων εργαζομένων για τις οργανώσεις τους.

Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης

Οι διεθνείς φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει δύο τριμηνιαίες σπουδές στην KWU θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στις ΗΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές πρέπει να επικοινωνήσουν με την ομάδα εισαγωγής τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία που θα ήθελαν να ξεκινήσουν την πρακτική άσκηση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε καλή ακαδημαϊκή κατάσταση και να μην έχουν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις με την KWU.

Η θέση και η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το ενδιαφέρον του σπουδαστή, την ακαδημαϊκή του θέση και την προηγούμενη επαγγελματική πείρα.

Τα πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής δεν περιλαμβάνονται στα ποσοστά διδασκαλίας του KWU. Υποστήριξη θεωρήσεων παρέχεται για εξειδικευμένους φοιτητές από εξωτερικό συμβαλλόμενο μέρος.

Ευκαιρίες πρακτικής άσκησης

Οι διεθνείς φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει δύο τριμηνιαίες σπουδές στην KWU θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στις ΗΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές πρέπει να επικοινωνήσουν με την ομάδα εισαγωγής τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία που θα ήθελαν να ξεκινήσουν την πρακτική άσκηση.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε καλή ακαδημαϊκή κατάσταση και να μην έχουν εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις με την KWU.

Η θέση και η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το ενδιαφέρον του σπουδαστή, την ακαδημαϊκή του θέση και την προηγούμενη επαγγελματική πείρα.

Τα πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής δεν περιλαμβάνονται στα ποσοστά διδασκαλίας του KWU. Υποστήριξη θεωρήσεων παρέχεται για εξειδικευμένους φοιτητές από εξωτερικό συμβαλλόμενο μέρος.

Απαιτήσεις εισδοχής.

Τα άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα MBA του KWU πρέπει να έχουν ολοκληρώσει πτυχίο Bachelor με ελάχιστο GPA 2,5.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε7 περισσότερα μαθήματα αποKey West University »

Τελευταία ενημέρωση March 3, 2019
Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Μάιος 28, 2019
Ημερομηνία λήξης
Αύγ. 3, 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Μάιος 28, 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Αύγ. 3, 2019
Άλλη