Μεταπτυχιακό στις Χρηματοοικονομικές και Χρηματοοικονομικές Αγορές-Online

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό στις Χρηματοοικονομικές και Χρηματοοικονομικές Αγορές παρέχει τις βασικές γνώσεις έτσι ώστε ο φοιτητής να μπορεί να αναπτύξει την επαγγελματική του σταδιοδρομία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και να κάνει προσωπικές επενδύσεις και οικονομικές συμβουλευτικές λειτουργίες.

Επιπλέον, ο προσανατολισμός του πλοιάρχου προς τις χρηματοπιστωτικές αγορές έχει σχεδιαστεί για όλους εκείνους τους φοιτητές που εργάζονται ή δεν εργάζονται σε τράπεζα, διαχειριστή κεφαλαίων ή στον οικονομικό τομέα μιας εταιρείας που επιθυμούν να προχωρήσουν στην καριέρα τους, αυξάνοντας το επίπεδο δεξιοτήτων τους για να φροντίσουν , στο μέλλον, της διαχείρισης των χρηματοπιστωτικών αγορών (επενδυτικά ταμεία, διαχειριστές κεφαλαίων κ.λπ.).

120725_pexels-photo-69760.jpegΑρνητικό διάστημα / Pexels

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Χρηματοοικονομικές και Χρηματοοικονομικές Αγορές

 1. Οικονομική Θεωρία
 2. Μακροοικονομικές και μικροοικονομικές πτυχές
 3. Τραπεζικό σύστημα
 4. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εταιρική Διακυβέρνηση
 5. Εναλλακτική Χρηματοδότηση
 6. Διαχείριση Διαθεσίμων στην κατάσταση άγχους
 7. Λογιστική Διαχείριση
 8. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών
 9. Τα επιτόκια και η προσωρινή αξία των χρημάτων
 10. Αξιολόγηση και επιλογή επενδύσεων
 11. Εισαγωγή στην εταιρική χρηματοδότηση
 12. Οικονομικές καταστάσεις και ενοποίηση
 13. Διαχείριση Διαθεσίμων
 14. Λειτουργική χρηματοδότηση
 15. Έλεγχος κόστους
 16. Χρηματοοικονομικά μέσα και κίνδυνοι
 17. Βάση αποτίμησης
 18. Αποτίμηση και DFC
 19. Άλλες μέθοδοι αποτίμησης
 20. Οικονομική Μοντελοποίηση
 21. Εφαρμοσμένες Στατιστικές στις Αγορές
 22. Αγορές μετοχικών κεφαλαίων
 23. Σταθερές Αγορές Εισοδήματος
 24. Παράγωγα, νομίσματα και εμπορεύματα

 • Διαδικασία: Online
 • Διδακτικός χώρος: Εικονική πανεπιστημιούπολη
 • Διάρκεια: 1 έτος / 1.500 ώρες ισοδύναμη με 60 μονάδες ECTS
 • Ημερομηνία έναρξης: κάθε 15 ημέρες
 • Ελέγξτε την τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

In its mission to provide practical training based on management and leadership in various business enterprises, EUDE Business School, offers students Master and Postgraduate programs designed to trai ... περαιτέρω

In its mission to provide practical training based on management and leadership in various business enterprises, EUDE Business School, offers students Master and Postgraduate programs designed to train professionals from home sector. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη