Σχετικά με το Πρόγραμμα

  • Αυτό το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων είναι σχεδιασμένο για όσους έχουν ήδη ένα HND που σχετίζεται με τις επιχειρήσεις, πτυχίο συνεργάτη ή ισοδύναμο.
  • Το θέμα σε αυτό το πρόγραμμα σάς επιτρέπει να κατανοήσετε τις ευρείες λειτουργίες της επιχείρησης και να βοηθήσετε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για να συμπληρώσετε τις προηγούμενες σπουδές και την επαγγελματική εμπειρία σας.
  • Μπορείτε να επιλέξετε να συνδυάσετε τα μαθήματα ανώτατου βαθμού με τη διαχείριση της επιχείρησής σας με μια εξειδικευμένη ροή στο Finance / HRM / Marketing.

Οφέλη

  • Αυτό το επαγγελματικό μάθημα είναι ένα on-line συμπληρωματικό πτυχίο που ισοδυναμεί με το τελευταίο έτος ενός πτυχίου πλήρους φοίτησης.
  • Ως εκ τούτου, κατά την ολοκλήρωση θα σας απονεμηθεί μια BA (συμπληρώστε) που θα σας επιτρέψει να αναζητήσετε επικερδή απασχόληση και / ή προαγωγές.
  • Το μάθημα αναπτύσσει τις κρίσιμες, αναλυτικές, εμπνευσμένες και στοχαστικές σκέψεις σας που θα ωφελήσουν την ατομική σας ανάπτυξη καθώς και την εταιρεία σας.

Προϋποθέσεις Εισόδου

  • 240 πιστωτικές μονάδες SCQF / 120 μονάδες ECTS στο επίπεδο 8 της SCQF ή αντίστοιχο σε σχετικό θέμα επιχείρησης ή / και διαχείρισης. (Στόχος είναι ο αιτών να έχει τις βασικές θεωρητικές γνώσεις και κατανόηση των αρχών στους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς, το μάρκετινγκ και τις δραστηριότητες)
  • Το Πανεπιστήμιο θα εξετάσει επίσης τους ώριμους αιτούντες κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση προηγούμενης μάθησης (RPL) ως χαρτογραφημένη και κατάλληλη.
  • Εάν τα αγγλικά δεν είναι η πρώτη σας γλώσσα, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε μια εγκεκριμένη δοκιμασία αγγλικής γλώσσας. Μπορείτε να συζητήσετε τις διαθέσιμες επιλογές με τον προσωπικό σας ακαδημαϊκό σύμβουλο.

Career Path

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της ανώτατης βαθμίδας εξ αποστάσεως μάθησης θα είστε σε θέση να εξασφαλίσετε την απασχόληση σε ρόλους εργασίας που σχετίζονται με τη διαχείριση σε κάθε οργανισμό, λόγω του ευρέος επιπέδου γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε22 περισσότερα μαθήματα αποStafford »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
12 - 24 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
5,990 USD
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη