Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Blended Executive MBA

Το πρόγραμμα Blended Executive MBA στο Deusto Business School σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις νέες πραγματικότητες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα τα στελέχη. Περισσότερο από ποτέ, οι ηγέτες των επιχειρήσεων απαιτούν υψηλής ποιότητας συνεχιζόμενη εκπαίδευση που παρέχει γνώσεις, δεξιότητες και ένα παγκόσμιο όραμα της επιχείρησής τους.

Το Blended Executive MBA βοηθά τα στελέχη να αναπτύξουν ένα παγκόσμιο όραμα της επιχείρησής τους και των επιχειρήσεων γενικότερα, υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Αυτές οι πτυχές μεταφέρονται μέσω της αυστηρότητας και της εμπειρογνωμοσύνης του ακαδημαϊκού προσωπικού: οι τελευταίες επιστημονικές γνώσεις που υποστηρίζονται από την ακαδημαϊκή έρευνα και την ικανότητα επιλογής των βασικών στοιχείων για να βοηθήσουν στελέχη στη δημιουργία αξίας στο σημερινό πλαίσιο.

Deusto Business School Executive MBA του Deusto Business School είναι ίσως ένα από τα πιο καινοτόμα εκτελεστικά προγράμματα που διδάσκονται στην Ισπανία και στη διεθνή σκηνή.

Αυτές οι μελέτες κάνουν χρήση ενός καινοτόμου μοντέλου μάθησης, το οποίο έχει προσαρμοστεί προσεκτικά στις ατζέντες και τους επαγγελματικούς στόχους των μαθητών. Ο συνδυασμός των ψηφιακών μεθόδων (80% του προγράμματος) και των συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο (20%) σημαίνει ότι το πρόγραμμα είναι απόλυτα σύμφωνο με τις τελευταίες τάσεις στη διεθνή σχολική εκπαίδευση.

Βασικά στοιχεία

  • Διάρκεια: 16 μήνες (Φεβρουάριος '19 - Ιούνιος '20)
  • Ημερομηνία έναρξης: 4 Φεβρουαρίου 2019
  • Μορφή: Blended (80% online και 20% πρόσωπο με πρόσωπο)
  • Οι εβδομάδες πρόσωπο με πρόσωπο στο Deusto Madrid, το INSEAD στο Παρίσι και το Deusto Bilbao
  • Τιμή: 33.800 € (Οι υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί πριν από τις 25 Ιουλίου θα επωφεληθούν από τα τέλη πρόωρου πουλιού 20%)
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
Spanish (Spain)
Τελευταία ενημέρωση July 4, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακά και στην πανεπιστημιούπολη συνδυαστικά
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Duration
16 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
33,800 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη

Deusto: Acelera tu carrera con el Executive MBA Blended