Ο Bachelor of Science (Honours) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να χτίσουν μια καριέρα στον τομέα της διαχείρισης, κυρίως στους τομείς κέρδους. Το πρόγραμμα συνδυάζει προσεκτικά θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, μέσω των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και της μάθησης σχετίζονται με την εργασία για την εξασφάλιση της παραγωγής των αποφοίτων τόσο με τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να επιτύχουν στις μαχαιροβγαλτών επιχειρηματικούς τομείς της Μποτσουάνα και αλλού.

Πρόγραμμα λεπτομέρειες: Το πρόγραμμα αποτελείται από πυρήνα (απαιτείται) και επιλεγόμενα μαθήματα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Μερικές μονάδες μπορεί να έχουν προαπαιτούμενα (δηλαδή μπορούν να απαιτούν από το φοιτητή να περάσει μια άλλη μονάδα ή το σύνολο των μονάδων πρώτα). Μερικές μονάδες μπορεί να είναι συν-απαιτούμενα (δηλαδή οι εν λόγω μονάδες απαιτείται να ληφθούν από κοινού). Ο αριθμός στο τέλος της μονάδας σε παρένθεση υποδεικνύει την πίστωση φορτίο της μονάδας. 1 πόντος είναι ίσος με 10 ώρες εκμάθησης (καθοδηγείται, στην κατηγορία και ανεξάρτητη συνδυασμένο)? Ως εκ τούτου, ένα 10-πιστωτικό ενότητα απαιτεί κατά μέσο όρο 100 ώρες εκμάθησης από τον φοιτητή.

Ενότητες Κορμού

 • C5 - ICO - 11: Εισαγωγή στους Υπολογιστές (20)
 • Β5 - BM1 - 13: Διοίκηση Επιχειρήσεων 1 (20)
 • D5 - CS1 - 13: Επικοινωνία & Δεξιότητες Μελέτης 1 (20)
 • Β5 - BM2 - 13: Διοίκηση Επιχειρήσεων 2 (20)
 • Β5 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 13: Νομικές πτυχές των Επιχειρήσεων (20)
 • D5 - CS2 - 13: Επικοινωνία & Δεξιότητες Μελέτης 2 (20)
 • Β6 - ECO - 13: Οικονομικά (20)
 • Β6 - OBE - 13: Οργανωτική Συμπεριφορά (20)
 • A5 - IFA - 13: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική (20)
 • Β6 - qme - 13: Ποσοτικές Μέθοδοι (20)
 • Β6 - MKT - 13: Διοίκηση Μάρκετινγκ (20)
 • A6 - FMA - 13: Βασικές αρχές της Διοικητικής Λογιστικής (20)
 • Β7 - ​​SBM - 13: Μικρές Διοίκηση Επιχειρήσεων (20)
 • Β7 - ​​OPM - 13: Διοίκηση Επιχειρήσεων (20)
 • Β7 - ​​CFI - 13: Corporate Finance (20)
 • Β7 - ​​EBS - 13: E-Business (20)
 • Β7 - ​​PPR - 13: Professional Practice (60)
 • Β8 - BRM - 13: Επιχειρήσεις Μέθοδοι Έρευνας (20)
 • Β8 - STM - 13: Στρατηγική Διοίκηση (20)
 • Β8 - ΩΡΛ - 13: Essentials της επιχειρηματικότητας (20)
 • Β8 - PRO - 13: Πρόγραμμα (40)

Επιλογή ενοτήτων

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Β7 - ​​CGV - 13: Εταιρική Διακυβέρνηση (20)
 • Β7 - ​​SMK - 13: Στρατηγικό Μάρκετινγκ (20)

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Β7 - ​​ΑΜΚ - 13: Διαχείριση Έργων (20)
 • Β7 - ​​CHM - 13: Διαχείριση της Αλλαγής (20)

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Β8 - HRM - 13: Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (20)
 • Β8 - IEM - 13: Εισαγωγή και διαχείριση των εξαγωγών (20)

Συνιστώμενη πορεία πλήρους φοίτησης (4½ χρόνια):

 • Εξάμηνο 1: B5 - BM1 - 13, D5 - CS1 - 13, C5 - ICO - 11
 • Εξάμηνο 2: B5 - BM2 - 13, Β5 - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - 13, D5 - CS2 - 13
 • Εξάμηνο 3: B6 - ECO - 13, Β6 - OBE - 13, A5 - IFA - 13
 • Εξάμηνο 4: A6 - FMA - 13, Β6 - qme - 13, Β6 - MKT - 13
 • Εξάμηνο 5: B7 - SBM - 13, B7 - OPM - 13, Επιλογής ένα από Β7 - CGV - 13, B7 - SMK - 13
 • Εξάμηνο 6: B7 - CFI - 13, B7 - EBS, και ένα μάθημα επιλογής από Β7 - ΑΜΚ - 13, B7 - CHM - 13
 • Εξάμηνο 7: B7 - PPR - 13
 • Εξάμηνο 8: Β8 - BRM - 13, Β8 - STM - 13, και ένα μάθημα επιλογής από Β8 - HRM - 13, Β8 - ΙΕΜ - 13
 • Εξάμηνο 9: Β8 - ΩΡΛ - 13, Β8 - PRO - 13

Δομή Botho Πανεπιστήμιο Χρέωση

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Botho ακολουθούν μια δομή δίδακτρα πίστωσης βάση. Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από μία ή περισσότερες ενότητες όπου κάθε ενότητα αξίζει ένα συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Ανάλογα με το επίπεδο της ενότητας υπάρχει μια κατ 'αποκοπή αμοιβή ανά πίστωσης. Τα δίδακτρα για τη μονάδα έτσι προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των πιστώσεων από την αμοιβή ανά πίστωσης. Ορισμένες ενότητες που απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό μπορεί να έχουν μια πρόσθετη χρέωση. Τα δίδακτρα για ένα πρόγραμμα μπορεί έτσι να επιτευχθεί με την προσθήκη των τελών για όλες τις ενότητες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί με επιτυχία από έναν σπουδαστή για την επίτευξη του προσόντα. Το επίπεδο και η πιστωτική αξία της μονάδας μπορεί να είναι γνωστή από την ιστοσελίδα του ενημερωτικού δελτίου Πανεπιστήμιο Botho.

Για παράδειγμα: Εξετάστε τη μονάδα C5-ICO εμφανίζονται κάτω από το BSc (Hons) στο πρόγραμμα Computing στο ενημερωτικό δελτίο / ιστοσελίδα, όπως C5- ICO - Εισαγωγή στους Υπολογιστές (20). Ο αριθμός «5» δείχνει το επίπεδο αυτής της ενότητας? ICO είναι ο κωδικός της μονάδας και ξεχωρίζει για την «Εισαγωγή στην Πληροφορική» και «(20)" είναι η πιστωτική αξία αυτής της ενότητας. Έτσι, η αμοιβή για αυτήν την ενότητα θα είναι 20 (πιστωτική αξία της μονάδας) φορές 288.00 (Τέλη ανά πίστωση για αυτό το επίπεδο) = BWP 5760.00 Δεδομένου παρακάτω είναι τα διάφορα επίπεδα και η κατ 'αποκοπή αμοιβή ανά πίστωση για αυτό το επίπεδο. Όλα τα τέλη που εμφανίζονται είναι σε Pula της Μποτσουάνα (BWP).

Επίπεδο Αξιολόγηση επιπέδου Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Τέλη ανά πιστωτικό (BWP)
5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 200.00
6 Δίπλωμα 225.00
7 Επαγγελματικό Δίπλωμα (Honours), Πτυχίο (Τακτική) Βαθμός 250.00
8 Bachelors (Honours) Degree, Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 275.00
9 Πτυχίο μάστερ 300.00
 1. Τιμή Εισιτηρίου: BWP 500.00
 2. <li>&Alpha;&pi;&lambda;&#942;&rho;&omega;&tau;&alpha; &Epsilon;&pi;&iota;&tau;&alpha;&gamma;&#942; &Chi;&rho;&#941;&omega;&sigma;&eta;: BWP 300.00</li>
  <li>&Epsilon;&xi; &Alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&#940;&sigma;&epsilon;&omega;&sigmaf; &Epsilon;&kappa;&pi;&alpha;&#943;&delta;&epsilon;&upsilon;&sigma;&eta; &Omicron;&iota; &mu;&alpha;&theta;&eta;&tau;&#941;&sigmaf; &theta;&alpha; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &pi;&lambda;&eta;&rho;&#974;&sigma;&epsilon;&iota; &pi;&rho;&#974;&tau;&alpha; &tau;&omicron; &Tau;&iota;&mu;&#942; &Epsilon;&iota;&sigma;&iota;&tau;&eta;&rho;&#943;&omicron;&upsilon; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&beta;&epsilon;&beta;&alpha;&iota;&#974;&sigma;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &alpha;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&chi;&#942; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&phi;&omicron;&rho;&#940;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &gamma;&#943;&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#942;. &Mu;&epsilon;&tau;&#940; &tau;&eta;&nu; &alpha;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&chi;&#942;, &theta;&alpha; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &kappa;&alpha;&theta;&omicron;&delta;&eta;&gamma;&epsilon;&#943;&tau;&alpha;&iota; &mu;&#941;&sigma;&alpha; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#942; &tau;&omega;&nu; &epsilon;&nu;&omicron;&tau;&#942;&tau;&omega;&nu; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &pi;&rho;&#972;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&lambda;&omicron;&gamma;&#942;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;. &Tau;&#941;&lambda;&eta; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&beta;&#940;&lambda;&lambda;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota;, &tau;&omicron;&upsilon;&lambda;&#940;&chi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&nu; &delta;&#941;&kappa;&alpha; &epsilon;&rho;&gamma;&#940;&sigma;&iota;&mu;&epsilon;&sigmaf; &eta;&mu;&#941;&rho;&epsilon;&sigmaf; &pi;&rho;&iota;&nu; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&pi;&#943;&sigma;&eta;&mu;&eta; &#941;&nu;&alpha;&rho;&xi;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &epsilon;&xi;&alpha;&mu;&#942;&nu;&omicron;&upsilon;</li>
  <li>&Pi;&alpha;&nu;&epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&#942;&mu;&iota;&omicron; Botho &delta;&iota;&alpha;&tau;&eta;&rho;&epsilon;&#943; &tau;&omicron; &delta;&iota;&kappa;&alpha;&#943;&omega;&mu;&alpha; &nu;&alpha; &alpha;&lambda;&lambda;&#940;&xi;&epsilon;&iota; &tau;&eta; &delta;&iota;&#940;&rho;&theta;&rho;&omega;&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; &tau;&epsilon;&lambda;&#974;&nu;, &#972;&pi;&omega;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &#972;&tau;&alpha;&nu; &alpha;&pi;&alpha;&iota;&tau;&epsilon;&#943;&tau;&alpha;&iota;. &#908;&lambda;&alpha; &tau;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&pi;&#940;&nu;&omega; &alpha;&mu;&omicron;&iota;&beta;&#941;&sigmaf; &upsilon;&pi;&#972;&kappa;&epsilon;&iota;&nu;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &alpha;&#973;&xi;&eta;&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&tau;&#940; 10% &kappa;&#940;&theta;&epsilon; &chi;&rho;&#972;&nu;&omicron;.</li>
  

Μέθοδος πληρωμής:
bothopay
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε6 περισσότερα μαθήματα αποBotho University »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Φεβρ. 2020
Duration
54 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019, Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019, Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019, Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη