Ο Bachelor of Science στην Πληροφορική Honours απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εισέλθουν στην Πληροφορική (IT) τομέα λογισμικού Μηχανικούς, Μηχανικούς Δικτύων, Game Developers, διαχειριστές δικτύων, σχεδιαστές βάσεων δεδομένων, διαχειριστές βάσεων δεδομένων, Web Designers, Καθηγητές / Διδάσκοντες, Διαχειριστές Συστημάτων, Γραφίστες και IT Managers, να αναφέρουμε μερικές.

Πρόγραμμα λεπτομέρειες: Το πρόγραμμα αποτελείται από πυρήνα (απαιτείται) και επιλεγόμενα μαθήματα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Μερικές μονάδες μπορεί να έχουν προαπαιτούμενα (δηλαδή μπορούν να απαιτούν από το φοιτητή να περάσει μια άλλη μονάδα ή το σύνολο των μονάδων πρώτα). Ο αριθμός στο τέλος της μονάδας σε παρένθεση υποδεικνύει την πίστωση φορτίο της μονάδας. 1 πόντος είναι ίσος με 10 ώρες εκμάθησης (καθοδηγούμενη, inclass και ανεξάρτητη συνδυασμένο)? Ως εκ τούτου, ένα 10-πιστωτικό ενότητα απαιτεί κατά μέσο όρο 100 ώρες εκμάθησης από τον φοιτητή. B.Sc. (Hons) in Computing έχει τρεις τομείς εξειδίκευσης όπως: Τεχνολογία Λογισμικού (SE), Δίκτυο & Διαχείρισης Υποδομών (ΒΔ & IM) και της Γενικής.

Modules του πυρήνα:

 • C5 - ICO - 11: Εισαγωγή στους Υπολογιστές (20)
 • C5 - MAT - 11: Μαθηματικά - 1 (20)
 • D5 - CS1 - 11: Επικοινωνία και Δεξιότητες Μελέτης 1 (20)
 • C5 - CSA - 11: Σύστημα Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (20)
 • C5 - ΕΑΥ - 11: Λειτουργικά Συστήματα & Hardware (20)
 • D5 - CS2 - 11: Επικοινωνία και Δεξιότητες Μελέτης 2 (20)
 • C6 - QMD - 11: Επερωτήσεις και τη διαχείριση βάσεων δεδομένων (40)
 • C6 - IPC - 11: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με χρήση C ++ (20)
 • C6 - DMO - 11: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων με τη χρήση της Oracle (20)
 • C6 - MD1 - 11: Διοίκηση Επιχειρήσεων Desktops 1 (20)
 • C6 - WCD - 11: Ανάπτυξη του περιεχομένου των ιστοσελίδων (20)
 • C7 - JAV - 11: Προγραμματισμός με Java (20)
 • C7 - PIS - 11: Πρωτόκολλα & Internetworking Πρότυπα (20)
 • C7 - MD2 - 11: Διοίκηση Επιχειρήσεων Desktops 2 (20)
 • C7 - ITP - 11: Διαχείριση έργων (20)
 • Δομές και Αλγόριθμοι δεδομένων (20): 11 - C7 - DSA
 • C7 - ADJ - 11: Αναλυτική Java (20)
 • C7 - NH1 - 11: Διαχείριση Δικτύου υλικού 1 (20)
 • C7 - WN1 - 11: Δίκτυο των Windows Administration 1 (20)
 • C7-PPR-11: Professional Practice (60)
 • C8 - IDE - 11: Σχεδιασμός Αλληλεπίδραση (20)
 • C8 - LNA - 11: Linux Διαχείρισης Δικτύων (20)
 • C8 - NH2 - 11: Διαχείριση Δικτύου Hardware 2 (20)
 • C8 - ννΝ2 - 11: Δίκτυο των Windows Administration 2 (20)
 • Β8 - ΩΡΛ - 11: Essentials της επιχειρηματικότητας (20)
 • C8 - PRO - 11: Υπολογισμός του έργου (40)

Επιλογή ενοτήτων:

Επιλέξτε δύο από τα ακόλουθα:

 • C7 - SEN - 11: Τεχνολογία Λογισμικού (20)
 • C7 - ΡΝ1 - 11: Προγραμματισμός με τη χρήση Καθαρή 1 (20)
 • C7 - CP1 - 11: Σχεδιασμός Creative Δημοσιεύσεις 1 (20)

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • C8 - MAD - 11: Κινητό Ανάπτυξη Εφαρμογών (20)
 • C8 - 3Dd - 11: 3D Σχεδιασμός (20)

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • C8 - CP2 - 11: Σχεδιασμός Creative Εκδόσεις 2 (20)
 • C8 - PN2 - 11: Προγραμματισμός με τη χρήση .Net 2 (20)

Συνιστώμενη πορεία πλήρους μελέτης για την Τεχνολογία Λογισμικού εξειδίκευση (4½ χρόνια):

 • Εξάμηνο 1: C5 - ICO - 11, C5 - MAT - 11, D5 - CS1 - 11
 • Εξάμηνο 2: C5 - CSA - 11, C5 - ΕΑΥ - 11, D5 - CS2 - 11
 • Εξάμηνο 3: C6 - QMD - 11, C6 - IPC - 11
 • Εξάμηνο 4: C6 - DMO - 11, C6 - MD1 - 11, C6 - WCD - 11
 • Εξάμηνο 5: C7 - JAV - 11, μαθήματα κάθε δύο (C7 - SEN - 11, C7 - ΡΝ1 / C7 - CP1)
 • Εξάμηνο 6: C7 - ITP - 11, C7 - DSA - 11, C7 - ADJ - 11
 • Εξάμηνο 7: C7 - PPR - 11
 • Εξάμηνο 8: C8 - IDE - 11, First Επιλογής κάθε μία (C8 - MAD - 11 / C8 - 3Dd - 11), Β 'Επιλογής κάθε μία (C8 - CP2 - 11 / C8 - PN2 - 11)
 • Εξάμηνο 9: Β8 - ΩΡΛ - 11, C8 - PRO - 11

Συνιστώμενη πορεία πλήρους φοίτησης για το Δίκτυο & εξειδίκευση Διαχείρισης Υποδομών (4½ χρόνια):

 • Εξάμηνο 1: C5 - ICO - 11, C5 - MAT - 11, D5 - CS1 - 11
 • Εξάμηνο 2: C5 - CSA - 11, C5 - ΕΑΥ - 11, D5 - CS2 - 11
 • Εξάμηνο 3: C6 - QMD - 11, C6 - IPC - 11
 • Εξάμηνο 4: C6 - DMO - 11, C6 - MD1 - 11, C6 - WCD - 11
 • Εξάμηνο 5: C7 - JAV - 11, C7 - PIS - 11, C7 - MD2 - 11
 • Εξάμηνο 6: C7 - ITP - 11, C7 - NH1 - 11, C7 - WN1 - 11
 • Εξάμηνο 7: C7 - PPR - 11
 • Εξάμηνο 8: C8 - ΕΝΑ - 11, C8 - NH2 - 11, C8 - ννΝ2 - 11
 • Εξάμηνο 9: Β8 - ΩΡΛ - 11, C8 - PRO - 11

Συνιστώμενη πορεία πλήρους μελέτης για τη γενική εξειδίκευση (4½ χρόνια):

 • Εξάμηνο 1: C5 - ICO - 11, C5 - MAT - 11, D5 - CS1 - 11
 • Εξάμηνο 2: C5 - CSA - 11, C5 - ΕΑΥ - 11, D5 - CS2 - 11
 • Εξάμηνο 3: C6 - QMD - 11, C6 - IPC - 11
 • Εξάμηνο 4: C6 - DMO - 11, C6 - MD1 - 11, C6 - WCD - 11
 • Εξάμηνο 5: C7 - JAV - 11, Επιλέξτε μία από Λογισμικό (C7 - SEN - 11 / C7 - ΡΝ1 / C7 - CP1) και επιλέξτε μία από ΒΔ & IM (C7 - ΠΕΙΣ - 11 / C7 - MD2 - 11)
 • Εξάμηνο 6: C7 - ITP - 11 Επιλέξτε μία από Λογισμικό (C7 - DSA - 11 / C7 - ADJ - 11) και επιλέξτε μία από ΒΔ & IM (C7 - NH1 - 11 / C7 - WN1 - 11)
 • Εξάμηνο 7: C7 - PPR - 11
 • Εξάμηνο 8: C8 - IDE - 11, Επιλέξτε μία από Λογισμικό (C8 - MAD - 11 / C8 - 3Dd - 11 / C8 - CP2 - 11 / C8 - PN2 - 11) και επιλέξτε μία από ΒΔ & IM (C8 - LNA - 11 / C8 - NH2 - 11 / C8 - ννΝ2 - 11)
 • Εξάμηνο 9: Β8 - ΩΡΛ - 11, C8 - PRO - 11

Δομή Botho Πανεπιστήμιο Χρέωση

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Botho ακολουθούν μια δομή δίδακτρα πίστωσης βάση. Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από μία ή περισσότερες ενότητες όπου κάθε ενότητα αξίζει ένα συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Ανάλογα με το επίπεδο της ενότητας υπάρχει μια κατ 'αποκοπή αμοιβή ανά πίστωσης. Τα δίδακτρα για τη μονάδα έτσι προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των πιστώσεων από την αμοιβή ανά πίστωσης. Ορισμένες ενότητες που απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό μπορεί να έχουν μια πρόσθετη χρέωση. Τα δίδακτρα για ένα πρόγραμμα μπορεί έτσι να επιτευχθεί με την προσθήκη των τελών για όλες τις ενότητες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί με επιτυχία από έναν σπουδαστή για την επίτευξη του προσόντα. Το επίπεδο και η πιστωτική αξία της μονάδας μπορεί να είναι γνωστή από την ιστοσελίδα του ενημερωτικού δελτίου Πανεπιστήμιο Botho.

Για παράδειγμα: Εξετάστε τη μονάδα C5-ICO εμφανίζονται κάτω από το BSc (Hons) στο πρόγραμμα Computing στο ενημερωτικό δελτίο / ιστοσελίδα, όπως C5- ICO - Εισαγωγή στους Υπολογιστές (20). Ο αριθμός «5» δείχνει το επίπεδο αυτής της ενότητας? ICO είναι ο κωδικός της μονάδας και ξεχωρίζει για την «Εισαγωγή στην Πληροφορική» και «(20)" είναι η πιστωτική αξία αυτής της ενότητας. Έτσι, η αμοιβή για αυτήν την ενότητα θα είναι 20 (πιστωτική αξία της μονάδας) φορές 288.00 (Τέλη ανά πίστωση για αυτό το επίπεδο) = BWP 5760.00 Δεδομένου παρακάτω είναι τα διάφορα επίπεδα και η κατ 'αποκοπή αμοιβή ανά πίστωση για αυτό το επίπεδο. Όλα τα τέλη που εμφανίζονται είναι σε Pula της Μποτσουάνα (BWP).

Επίπεδο Αξιολόγηση επιπέδου Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Τέλη ανά πιστωτικό (BWP)
5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 200.00
6 Δίπλωμα 225.00
7 Επαγγελματικό Δίπλωμα (Honours), Πτυχίο (Τακτική) Βαθμός 250.00
8 Bachelors (Honours) Degree, Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 275.00
9 Πτυχίο μάστερ 300.00
 1. Τιμή Εισιτηρίου: BWP 500.00
 2. <li>&Alpha;&pi;&lambda;&#942;&rho;&omega;&tau;&alpha; &Epsilon;&pi;&iota;&tau;&alpha;&gamma;&#942; &Chi;&rho;&#941;&omega;&sigma;&eta;: BWP 300.00</li>
  <li>&Epsilon;&xi; &Alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&#940;&sigma;&epsilon;&omega;&sigmaf; &Epsilon;&kappa;&pi;&alpha;&#943;&delta;&epsilon;&upsilon;&sigma;&eta; &Omicron;&iota; &mu;&alpha;&theta;&eta;&tau;&#941;&sigmaf; &theta;&alpha; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &pi;&lambda;&eta;&rho;&#974;&sigma;&epsilon;&iota; &pi;&rho;&#974;&tau;&alpha; &tau;&omicron; &Tau;&iota;&mu;&#942; &Epsilon;&iota;&sigma;&iota;&tau;&eta;&rho;&#943;&omicron;&upsilon; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&beta;&epsilon;&beta;&alpha;&iota;&#974;&sigma;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &alpha;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&chi;&#942; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&phi;&omicron;&rho;&#940;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &gamma;&#943;&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#942;. &Mu;&epsilon;&tau;&#940; &tau;&eta;&nu; &alpha;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&chi;&#942;, &theta;&alpha; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &kappa;&alpha;&theta;&omicron;&delta;&eta;&gamma;&epsilon;&#943;&tau;&alpha;&iota; &mu;&#941;&sigma;&alpha; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#942; &tau;&omega;&nu; &epsilon;&nu;&omicron;&tau;&#942;&tau;&omega;&nu; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &pi;&rho;&#972;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&lambda;&omicron;&gamma;&#942;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;. &Tau;&#941;&lambda;&eta; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&beta;&#940;&lambda;&lambda;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota;, &tau;&omicron;&upsilon;&lambda;&#940;&chi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&nu; &delta;&#941;&kappa;&alpha; &epsilon;&rho;&gamma;&#940;&sigma;&iota;&mu;&epsilon;&sigmaf; &eta;&mu;&#941;&rho;&epsilon;&sigmaf; &pi;&rho;&iota;&nu; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&pi;&#943;&sigma;&eta;&mu;&eta; &#941;&nu;&alpha;&rho;&xi;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &epsilon;&xi;&alpha;&mu;&#942;&nu;&omicron;&upsilon;</li>
  <li>&Pi;&alpha;&nu;&epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&#942;&mu;&iota;&omicron; Botho &delta;&iota;&alpha;&tau;&eta;&rho;&epsilon;&#943; &tau;&omicron; &delta;&iota;&kappa;&alpha;&#943;&omega;&mu;&alpha; &nu;&alpha; &alpha;&lambda;&lambda;&#940;&xi;&epsilon;&iota; &tau;&eta; &delta;&iota;&#940;&rho;&theta;&rho;&omega;&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; &tau;&epsilon;&lambda;&#974;&nu;, &#972;&pi;&omega;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &#972;&tau;&alpha;&nu; &alpha;&pi;&alpha;&iota;&tau;&epsilon;&#943;&tau;&alpha;&iota;. &#908;&lambda;&alpha; &tau;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&pi;&#940;&nu;&omega; &alpha;&mu;&omicron;&iota;&beta;&#941;&sigmaf; &upsilon;&pi;&#972;&kappa;&epsilon;&iota;&nu;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &alpha;&#973;&xi;&eta;&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&tau;&#940; 10% &kappa;&#940;&theta;&epsilon; &chi;&rho;&#972;&nu;&omicron;.</li>
  

Μέθοδος πληρωμής:
bothopay
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε6 περισσότερα μαθήματα αποBotho University »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Φεβρ. 2020
Duration
54 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019, Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019, Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019, Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη