Ο Πτυχίο Εκπαίδευσης με Honours στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στοχεύει εκείνους που επιθυμούν να εισέλθουν στον τομέα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως δάσκαλος, εκπαιδευτής φυσικής αγωγής, εξειδικευμένη τεχνολογία της εκπαίδευσης, σύμβουλος καθοδήγησης ή ο διαχειριστής του σχολείου.

Πρόγραμμα λεπτομέρειες: Το πρόγραμμα αποτελείται από πυρήνα (απαιτείται) και επιλεγόμενα μαθήματα, όπως περιγράφεται παρακάτω. Μερικές μονάδες μπορεί να έχουν προαπαιτούμενα (δηλαδή μπορούν να απαιτούν από το φοιτητή να περάσει μια άλλη μονάδα ή το σύνολο των μονάδων πρώτα). Μερικές μονάδες μπορεί να είναι corequisite (δηλαδή οι εν λόγω μονάδες απαιτείται να ληφθούν από κοινού). Ο αριθμός στο τέλος της μονάδας σε παρένθεση υποδεικνύει την πίστωση φορτίο της μονάδας. 1 πόντος είναι ίσος με 10 ώρες εκμάθησης (καθοδηγείται, στην κατηγορία και ανεξάρτητη συνδυασμένο)? Ως εκ τούτου, ένα 10-πιστωτικό μονάδα απαιτεί averag

Modules του πυρήνα:

 • D5 - BCO - 15: Βασικά στοιχεία των υπολογιστών (10)
 • D5 - CS1 - 13: Επικοινωνία και Δεξιότητες Μελέτης 1 (20)
 • D5 - CS2 - 13: Επικοινωνία και Δεξιότητες Μελέτης 2 (20)
 • D5 - EN1 - 14: Αγγλικά 1 (20)
 • D6 - EN2 - 14: Αγγλικά 2 (20)
 • D5 - EPS - 14: Εκπαιδευτική Ψυχολογία (20)
 • D5 - PHI - 14: Φιλοσοφία της Παιδείας (20)
 • D6 - SS1 - 14: Κοινωνικών Σπουδών Εκπαίδευση 1 (20)
 • D6 - AE1 - 14: Τέχνη Εκπαίδευση 1 (20)
 • D6 - ΕΤΕ - 14: Εκπαιδευτική Τεχνολογία και e-Learning (20)
 • D5 - EVF - 14: Ηθική και αξία Σχηματισμός (10)
 • D6 - ΜΕ1 - 14: Μαθηματικά Εκπαίδευση 1 (20)
 • D6 - SE1 - 14: Επιστήμη Εκπαίδευση 1 (20)
 • Δ7 - PED - 14: Αρχές και Πρακτική Εκπαίδευση (20)
 • Δ7 - ΑΕΕ - 14: Ειδική Αγωγή (20)
 • Δ7 - TP1 - 14: Πρακτική Άσκηση 1 (40)
 • D8 - ΩΡΛ - 13: Επιχειρηματικότητα (20)
 • D8 - LSE - 14: Δεξιότητες Ζωής Εκπαίδευση (20)
 • D8 - PHE - 14: Φυσική Αγωγή (20)
 • D8 - TME - 14: Διδασκαλία σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον (20)
 • D8 - TP2 - 14: Πρακτική Άσκηση 2 (40)

Επιλογή ενοτήτων:

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Δ7 - AE2 - 14: Τέχνη Εκπαίδευση 2 (20)
 • Δ7 - ΜΕ2 - 14: Μαθηματικά Εκπαίδευση 2 (20)

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • Δ7 - FRE - 14: Γαλλική (20)
 • Δ7 - GCO - 14: Προσανατολισμού και Συμβουλευτικής (20)

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • D8 - SE2 - 14: Επιστήμη Εκπαίδευση 2 (20)
 • D8 - SS2 - 14: Κοινωνικών Σπουδών Εκπαίδευση 2 (20)

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

 • D8 - EMP - 15: Εκπαιδευτική Διοίκηση Πρακτική (20)
 • D8 - ΜΕΤ - 14: Μουσική (20)
 • D8 - SET - 14 Σετσουάνα (για τους υποψηφίους από την Μποτσουάνα) (20) (Core Module)

Συνιστώμενη πορεία πλήρους φοίτησης (4½ χρόνια):

 • Εξάμηνο 1: D5 - CS1 -1 3, D5 -EN1 - 14, D5 - PHI - 14
 • Εξάμηνο 2: D5 - BCO - 15, D5 - CS2 - 13, D5 - EPS - 14, D6 - EVF - 14
 • Εξάμηνο 3: D5 - EN2 - 14, D6 - ΜΕ1 - 14, D6 - SE1 - 14
 • Εξάμηνο 4: D6 - AE2 - 14, D6 - ΕΤΕ - 14, D5 - SS1 - 14
 • Εξάμηνο 5: D7 - PED - 14, D7 - ΑΕΕ - 14, αιρετό (ένα από D7 - AE2 - 14, D7 - ΜΕ2 - 14)
 • Εξάμηνο 6: D7 - TP1 - 14, αιρετό (ένα από D7 - FRE - 14, D7 - GCO - 14)
 • Εξάμηνο 7: D8 - ΩΡΛ - 14, D8 - LSE - 14, αιρετό (ένα από D8 - SE2 - 14, D8 - SS2 - 14)
 • Εξάμηνο 8: D8 - PHE - 14, αιρετό (ένα από D8 - SES - 14, D8 - FRE - 14, D8 - SET - 14) αιρετό (ένα από D8 - EDM - 14, D8 - ΜΕΤ - 14)
 • Εξάμηνο 9: D8 - TME - 14, D8 - TP2 - 14

Δομή Botho Πανεπιστήμιο Χρέωση

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Botho ακολουθούν μια δομή δίδακτρα πίστωσης βάση. Κάθε πρόγραμμα αποτελείται από μία ή περισσότερες ενότητες όπου κάθε ενότητα αξίζει ένα συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων. Ανάλογα με το επίπεδο της ενότητας υπάρχει μια κατ 'αποκοπή αμοιβή ανά πίστωσης. Τα δίδακτρα για τη μονάδα έτσι προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των πιστώσεων από την αμοιβή ανά πίστωσης. Ορισμένες ενότητες που απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό μπορεί να έχουν μια πρόσθετη χρέωση. Τα δίδακτρα για ένα πρόγραμμα μπορεί έτσι να επιτευχθεί με την προσθήκη των τελών για όλες τις ενότητες που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί με επιτυχία από έναν σπουδαστή για την επίτευξη του προσόντα. Το επίπεδο και η πιστωτική αξία της μονάδας μπορεί να είναι γνωστή από την ιστοσελίδα του ενημερωτικού δελτίου Πανεπιστήμιο Botho.

Για παράδειγμα: Εξετάστε τη μονάδα C5-ICO εμφανίζονται κάτω από το BSc (Hons) στο πρόγραμμα Computing στο ενημερωτικό δελτίο / ιστοσελίδα, όπως C5- ICO - Εισαγωγή στους Υπολογιστές (20). Ο αριθμός «5» δείχνει το επίπεδο αυτής της ενότητας? ICO είναι ο κωδικός της μονάδας και ξεχωρίζει για την «Εισαγωγή στην Πληροφορική» και «(20)" είναι η πιστωτική αξία αυτής της ενότητας. Έτσι, η αμοιβή για αυτήν την ενότητα θα είναι 20 (πιστωτική αξία της μονάδας) φορές 288.00 (Τέλη ανά πίστωση για αυτό το επίπεδο) = BWP 5760.00 Δεδομένου παρακάτω είναι τα διάφορα επίπεδα και η κατ 'αποκοπή αμοιβή ανά πίστωση για αυτό το επίπεδο. Όλα τα τέλη που εμφανίζονται είναι σε Pula της Μποτσουάνα (BWP).

Επίπεδο Αξιολόγηση επιπέδου Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Τέλη ανά πιστωτικό (BWP)
5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 200.00
6 Δίπλωμα 225.00
7 Επαγγελματικό Δίπλωμα (Honours), Πτυχίο (Τακτική) Βαθμός 250.00
8 Bachelors (Honours) Degree, Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 275.00
9 Πτυχίο μάστερ 300.00
 1. Τιμή Εισιτηρίου: BWP 500.00
 2. <li>&Alpha;&pi;&lambda;&#942;&rho;&omega;&tau;&alpha; &Epsilon;&pi;&iota;&tau;&alpha;&gamma;&#942; &Chi;&rho;&#941;&omega;&sigma;&eta;: BWP 300.00</li>
  <li>&Epsilon;&xi; &Alpha;&pi;&omicron;&sigma;&tau;&#940;&sigma;&epsilon;&omega;&sigmaf; &Epsilon;&kappa;&pi;&alpha;&#943;&delta;&epsilon;&upsilon;&sigma;&eta; &Omicron;&iota; &mu;&alpha;&theta;&eta;&tau;&#941;&sigmaf; &theta;&alpha; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &pi;&lambda;&eta;&rho;&#974;&sigma;&epsilon;&iota; &pi;&rho;&#974;&tau;&alpha; &tau;&omicron; &Tau;&iota;&mu;&#942; &Epsilon;&iota;&sigma;&iota;&tau;&eta;&rho;&#943;&omicron;&upsilon; &gamma;&iota;&alpha; &nu;&alpha; &epsilon;&pi;&iota;&beta;&epsilon;&beta;&alpha;&iota;&#974;&sigma;&epsilon;&tau;&epsilon; &tau;&eta;&nu; &alpha;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&chi;&#942; &tau;&eta;&sigmaf; &pi;&rho;&omicron;&sigma;&phi;&omicron;&rho;&#940;&sigmaf; &pi;&omicron;&upsilon; &gamma;&#943;&nu;&epsilon;&tau;&alpha;&iota; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#942;. &Mu;&epsilon;&tau;&#940; &tau;&eta;&nu; &alpha;&pi;&omicron;&delta;&omicron;&chi;&#942;, &theta;&alpha; &pi;&rho;&#941;&pi;&epsilon;&iota; &nu;&alpha; &kappa;&alpha;&theta;&omicron;&delta;&eta;&gamma;&epsilon;&#943;&tau;&alpha;&iota; &mu;&#941;&sigma;&alpha; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&gamma;&gamma;&rho;&alpha;&phi;&#942; &tau;&omega;&nu; &epsilon;&nu;&omicron;&tau;&#942;&tau;&omega;&nu; &gamma;&iota;&alpha; &tau;&omicron; &pi;&rho;&#972;&gamma;&rho;&alpha;&mu;&mu;&alpha; &tau;&eta;&sigmaf; &epsilon;&pi;&iota;&lambda;&omicron;&gamma;&#942;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;&sigmaf;. &Tau;&#941;&lambda;&eta; &kappa;&alpha;&tau;&alpha;&beta;&#940;&lambda;&lambda;&omicron;&nu;&tau;&alpha;&iota;, &tau;&omicron;&upsilon;&lambda;&#940;&chi;&iota;&sigma;&tau;&omicron;&nu; &delta;&#941;&kappa;&alpha; &epsilon;&rho;&gamma;&#940;&sigma;&iota;&mu;&epsilon;&sigmaf; &eta;&mu;&#941;&rho;&epsilon;&sigmaf; &pi;&rho;&iota;&nu; &alpha;&pi;&#972; &tau;&eta;&nu; &epsilon;&pi;&#943;&sigma;&eta;&mu;&eta; &#941;&nu;&alpha;&rho;&xi;&eta; &tau;&omicron;&upsilon; &epsilon;&xi;&alpha;&mu;&#942;&nu;&omicron;&upsilon;</li>
  <li>&Pi;&alpha;&nu;&epsilon;&pi;&iota;&sigma;&tau;&#942;&mu;&iota;&omicron; Botho &delta;&iota;&alpha;&tau;&eta;&rho;&epsilon;&#943; &tau;&omicron; &delta;&iota;&kappa;&alpha;&#943;&omega;&mu;&alpha; &nu;&alpha; &alpha;&lambda;&lambda;&#940;&xi;&epsilon;&iota; &tau;&eta; &delta;&iota;&#940;&rho;&theta;&rho;&omega;&sigma;&eta; &tau;&omega;&nu; &tau;&epsilon;&lambda;&#974;&nu;, &#972;&pi;&omega;&sigmaf; &kappa;&alpha;&iota; &#972;&tau;&alpha;&nu; &alpha;&pi;&alpha;&iota;&tau;&epsilon;&#943;&tau;&alpha;&iota;. &#908;&lambda;&alpha; &tau;&alpha; &pi;&alpha;&rho;&alpha;&pi;&#940;&nu;&omega; &alpha;&mu;&omicron;&iota;&beta;&#941;&sigmaf; &upsilon;&pi;&#972;&kappa;&epsilon;&iota;&nu;&tau;&alpha;&iota; &sigma;&epsilon; &alpha;&#973;&xi;&eta;&sigma;&eta; &kappa;&alpha;&tau;&#940; 10% &kappa;&#940;&theta;&epsilon; &chi;&rho;&#972;&nu;&omicron;.</li>
  

Μέθοδος πληρωμής:
bothopay
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε6 περισσότερα μαθήματα αποBotho University »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Φεβρ. 2020
Duration
54 Μήνες
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019, Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019, Φεβρ. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019, Φεβρ. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη