Προχωρημένο δίπλωμα στη διαχείριση μεταφορών

University of Johannesburg

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Προχωρημένο δίπλωμα στη διαχείριση μεταφορών

University of Johannesburg

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Σκοπός του AdvDip είναι να παρέχει τόσο θεωρητικές γνώσεις όσο και πρακτικές δεξιότητες στον τομέα της διαχείρισης μεταφορών για υποψήφιους φοιτητές που είναι επί του παρόντος μεσαία στελέχη ή προσβλέπουν στη μεσαία διοίκηση, προκειμένου να εφαρμόσουν τις αρχές της διαχείρισης των μεταφορών στις περιβάλλον εργασίας.

Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη γνώσεων και εφαρμοσμένων ικανοτήτων σχετικά με την πολιτική και τη νομοθεσία στον τομέα των μεταφορών, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των μεταφορών, τις διαδικασίες και πρακτικές εφοδιαστικής, τη διαχείριση έργων και τις μεταφορές και την κοστολόγηση.

Η ενσωμάτωση της ερευνητικής μεθοδολογίας και ενός ερευνητικού έργου, καθώς και μια πρακτική ενότητα προσομοίωσης στην οποία οι φοιτητές θα πρέπει να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει στις τρέχουσες προκλήσεις που σχετίζονται με τη βιομηχανία, προσφέρουν στους μαθητές την ευκαιρία να εξισορροπήσουν τη θεωρία και την πρακτική.

Τα αποτελέσματα εξόδου του προγράμματος AdvDip (Διαχείριση Μεταφορών) ευθυγραμμίζονται με τους περιγραφείς επιπέδων που ορίζονται στο Επίπεδο 7 του NQF, δεδομένου ότι οι σπουδαστές καλούνται να εφαρμόσουν θεωρητικές γνώσεις σε σύνθετα προβλήματα και να παρουσιάσουν την εφαρμογή ως ένα καλά δομημένο επιχείρημα χρησιμοποιώντας ακαδημαϊκού λόγου. Κάθε ενότητα στο πρόγραμμα AdvDip (Διαχείριση Μεταφορών) συμβάλλει στην επίτευξη περιγραφών επιπέδου 7, διότι οι μαθητές αναμένεται να επιδείξουν ολοκληρωμένη γνώση των κεντρικών περιοχών ενός ή περισσοτέρων πεδίων:

  • Προσδιορίστε, αναλύστε, αξιολογήστε, αντικατοπτρίστε με κριτικό πνεύμα και αντιμετωπίσετε σύνθετα προβλήματα. διαχείριση διαδικασιών σε άγνωστα και μεταβλητά περιβάλλοντα
  • Αναπτύξτε τις δικές τους ιδέες και τις εκφράστε χρησιμοποιώντας κατάλληλους ακαδημαϊκούς, επαγγελματικούς ή επαγγελματικούς λόγους

Απαιτήσεις

Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει σχετική πιστοποίηση επιπέδου 6 του NQF με τη μεταφορά ως εξειδίκευση. Εναλλακτικά, ο υποψήφιος πρέπει να έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα γεφύρωσης του UJ για την εισαγωγή του Προχωρημένου Διπλώματος στη Διαχείριση Μεταφορών.
Εχω μια ερώτηση? Στείλτε email στο enquiries@online.uj.ac.za ή στο τηλέφωνο 0800 980 364 (χωρίς χρέωση).
Λόγοι για εγγραφή σε πρόγραμμα UJ Online
Τα ηλεκτρονικά μας προγράμματα έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να καταστήσουν δυνατή την απόκτηση αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού προσόντος για σπουδαστές από όλα τα κοινωνικά στρώματα.
Οι φοιτητές επωφελούνται από την αυστηρότητα και τη διδασκαλία διδασκαλίας ενός παραδοσιακού προγράμματος, το οποίο είναι προσβάσιμο σε απευθείας σύνδεση.
  • Δεν απαιτείται ταξίδι
  • 6 ημερομηνίες έναρξης ανά έτος
  • Πληρώστε ανά ενότητα
  • Πλήρης υποστήριξη
  • Εργαστείτε και μάθετε

Υποχρεωτικές ενότητες - 128 Credits

Μεθοδολογία Έρευνας-Μεταφορές (16 μονάδες)
Διαχείριση Έργου (16 μονάδες)
Διαδικασίες και πρακτικές διοικητικής μέριμνας (16 μονάδες)
Μεταφορές και κοστολόγηση (16 μονάδες)
Πολιτική Μεταφορών και Νομοθεσία (16 μονάδες)
Σχεδιασμός και διαχείριση μεταφορών (16 μονάδες)
Εφαρμοσμένες μεταφορές και πρακτικές (16 μονάδες)
Έργο Έρευνας Μεταφορών (16 μονάδες)
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση June 21, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ιαν. 14, 2019
Μαρτ. 11, 2019
Duration
Διάρκεια
16 Μήνες
Price
τιμή
35,840 ZAR
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΙΣΤΩΣΗ - 2018: R 280
Locations
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Ημερομηνία Έναρξης : Ιαν. 14, 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Μαρτ. 11, 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Ιούλιος 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Αυγ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Οκτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ιαν. 14, 2019
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Μαρτ. 11, 2019
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ιούλιος 2019
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Αυγ. 2019
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Οκτ. 2019
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών