1,5 έτη I MSc Cyber Ψυχολογία (της ηλεκτρονικής επικοινωνίας)

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Επιστημονική βάση για έμπειρους επαγγελματίες χωρίς ένα πρώτο πανεπιστημιακό δίπλωμα

Το καινοτόμο πρόγραμμα μάστερ επικεντρώνεται σε ένα ποικίλο πρόγραμμα ψυχολογικών θεμάτων σε ένα κυβερνοχώρο. Το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο επιτρέπει στους αποφοίτους μας να κατανοούν και να δημιουργούν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του επαγγέλματός τους, με έμφαση στον κυβερνοχώρο. Το περιεχόμενο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πτυχών, για παράδειγμα, πολιτική, επαγγελματική και κλινική άποψη της ψυχολογίας στην ηλεκτρονική επικοινωνία.

Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων Μεταπτυχιακό δίπλωμα μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Οι φοιτητές θα μπορούν να ξεκινήσουν ή να αξιοποιήσουν το επιλεγμένο επάγγελμά τους μέσω της κατανόησης της Κυβερνολογικής Ψυχολογίας της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και επομένως να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις και αλλαγές που αφορούν τη γραμμή εργασίας τους. Η μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τους εκπαιδεύει στην ηλεκτρονική επικοινωνία και εργάζεται σε εικονικές ομάδες - εξ ου και το περιεχόμενο και οι μέθοδοι στο μάθημα θα επικαλύπτονταν.

Τάσεις και ερευνητικά θέματα του μέλλοντος Κυβερνητική Ψυχολογία της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Η έρευνα και η αντιμετώπιση των σύγχρονων εξελίξεων στο θέμα δίνει στους αποφοίτους τη δυνατότητα να προβλέψουν μελλοντικές τάσεις στο δικό τους εργασιακό περιβάλλον. Η εκτίμηση του μεταβαλλόμενου κόσμου της ηλεκτρονικής συμπεριφοράς που αποκτήθηκε μέσω αυτού του προγράμματος θα επιτρέψει στους μαθητές να αμφισβητήσουν τις υπάρχουσες συμπεριφορές και πρακτικές και να βοηθήσουν στην αντικατάστασή τους με προσαρμοσμένες αυτές που είναι κατάλληλες για το μέλλον.

128161_05.jpg

Για ποιον έχει σχεδιαστεί αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα Master είναι μια εφαρμοσμένη προσφορά που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να προσανατολίσουν μια διεπιστημονική και σύγχρονη προσέγγιση για την κατανόηση της online επικοινωνίας από μια σαφώς ψυχολογική άποψη. Αναμένεται ότι πολλοί από τους δυνητικούς φοιτητές θα έχουν ένα ενδιαφέρον και επαγγελματική κλίση, αρχικά, και αυτό το πρόγραμμα του Δασκάλου θα τους δώσει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν την πορεία προς τα εμπρός με πιο εφαρμοσμένο και πολυεπιστημονικό τρόπο.

Μάθηση του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Υψηλή πρακτική συνάφεια Καινοτόμο εξ αποστάσεως μάθηση Ατομική και αρμόδια φοιτητική υποστήριξη Δεν υπάρχει φυσική παρουσία

Η ιδέα της μάθησης της MSc Cyber Psychology of Online Communication χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο συνάφειας με το περιεχόμενο που βασίζεται σε τεκμήρια, καθώς και με τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης. Ο σχεδιασμός ως ένα μάθημα μάθησης από απόσταση σημαίνει βέλτιστο προσανατολισμό στις ανάγκες της ομάδας στόχου.

Ο συνδυασμός καθοδηγούμενης αυτοδιδασκαλίας, ατομικής υποστήριξης φοιτητών και μονάδων ηλεκτρονικής μάθησης προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να μαθαίνουν ανεξάρτητα από το χρόνο και τον τόπο, προσανατολισμένη στις δικές τους επαγγελματικές απαιτήσεις και ανάγκες.

Η χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μαθησιακών στοιχείων εγγυάται στους μαθητές τη διαδραστική μάθηση καθώς και την σαφή παρουσίαση και συζήτηση του αφηρημένου περιεχομένου. Διαδραστικά Webinars και συζητήσεις σε εικονικούς χώρους προωθούν την ενσωμάτωση των θεωρητικών αρχών και μεθόδων στην επαγγελματική πρακτική. Η χρήση ενός Virtual Tutorial με τη μορφή μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης επιτρέπει ευέλικτη και παρόμοια με το δίκτυο μεταφορά γνώσης, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται και να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και την πρόοδο της μάθησης.

Η παροχή εγγραφών όλων των διαδραστικών ζωντανών προσφορών, όπως τα Webinars ή οι Ηλεκτρονικές Διαλέξεις, καθώς και όλο το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή διευκολύνει τη διαχείριση της γνώσης και την ασύγχρονη εκμάθηση για μαθητές σε μια ομάδα μάθησης με διαφορετικές επαγγελματικές συνθήκες και ελευθερία. Επιπλέον, αυτό σημαίνει απλούστερη τεκμηρίωση και επανάληψη του διδακτικού περιεχομένου ανεξάρτητα από το χρόνο και τη θέση.

128163_07.jpg

Κύρια εστίαση προγράμματος

Το περιεχόμενο και η δομή του προγράμματος Master υποστηρίζουν μια πρακτική προσανατολισμό της Cyber Ψυχολογίας της Online Επικοινωνίας. Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα διασυνδεδεμένων τομέων εφαρμογής της ψυχολογίας και της επικοινωνίας στον κυβερνοχώρο, ενώ τους προκαλεί κριτική. Καθώς ο τομέας είναι σχετικά νέος, η έλλειψη πολιτικών, δεοντολογίας και βέλτιστων πρακτικών γίνεται θέμα συζήτησης και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αμφισβητούν τις υπάρχουσες πρακτικές και να δημιουργούν λύσεις σε ένα προηγμένο θέμα. Η ποικιλία των δομοστοιχείων και των επιστημονικών μεθόδων που διδάσκονται θα επιτρέψει σε κάθε σπουδαστή να εργαστεί σε ατομική διπλωματική εργασία του Δασκάλου που καλύπτει προσωπικά ενδιαφέροντα.

Μελετώντας την Κυβερνητική Ψυχολογία της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας, κάθε φοιτητής θα αναπτύξει μια κατανόηση των ψυχολογικών θεωριών και της εφαρμογής τους σε έναν εικονικό όσο και στον πραγματικό κόσμο, ο οποίος στο μέλλον θα έχει μια ισχυρότερη αλληλεπικάλυψη.

Περιοχές εστίασης

Το περιεχόμενο του 1,5ετούς προγράμματος Μάστερ βασίζεται στα ακόλουθα δώδεκα σημεία:

 • Εισαγωγή στην Κυβερνητική Ψυχολογία και Προσωπικότητα στον Κυβερνοχώρο
  • Βασικά στοιχεία της ψυχολογικής επιστημονικής εργασίας (π.χ. κατευθυντήριες γραμμές της APA, έρευνα της βιβλιογραφίας)
  • Ιστορία, γραμματισμός και δυναμική του κυβερνοχώρου
  • Βασικές αρχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς
  • Βασικά στοιχεία του κυβερνοχώρου και της ανθρώπινης συμπεριφοράς
  • Προσωπικότητα σε απευθείας σύνδεση
  • Ταυτότητα και επικοινωνία: Πραγματικός και εικονικός
  • Ηλεκτρονική συμπεριφορά και διαπροσωπικές σχέσεις
 • Κοινωνικά μέσα, Δικτύωση
 • Μορφές κοινωνικών μέσων
 • Κοινωνική επικοινωνία στον κυβερνοχώρο
 • Επικοινωνία και αλληλεπίδραση: Real-world vs. virtual
 • Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά της επικοινωνίας σε εικονικές ομάδες
 • Συνεργατική εργασία στο διαδίκτυο
 • Βασικά στοιχεία εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας
 • Ψυχολογία της Online Business
 • Μεγάλα δεδομένα
 • Νέα περιβάλλοντα εργασίας: Τάσεις
 • Αλληλεπίδραση επιχειρήσεων
 • Ευημερία των καταναλωτών
 • Προστασία του καταναλωτή
 • Μεγάλα δεδομένα
 • Ψηφιακή διαφήμιση
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία, υποστήριξη, συμβουλευτική
 • Εθιστικές συμπεριφορές
 • Κοινωνική απομόνωση σε απευθείας σύνδεση
 • Αυτο-παρουσίαση στο διαδίκτυο
 • Οι προσεγγίσεις ηλεκτρονικής θεραπείας
 • Εφαρμογές ηλεκτρονικής καθοδήγησης
 • Ηλεκτρονικές συμβουλές
 • Χρήση της επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης από παιδιά και έφηβους
 • Τα παιδιά αλληλεπιδρούν με το διαδίκτυο
 • Γλωσσική ανάπτυξη σε μια ανάπτυξη στον κυβερνοχώρο
 • Γνωστική
 • Ηθική της γονικής μέριμνας και της κηδεμονίας των νέων ενηλίκων
 • Επικοινωνία με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)
 • Τι είναι το AI και ποιες είναι οι πιθανές τάσεις στο AI;
 • Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή
 • Συναισθήματα στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
 • Η ανθρώπινη συμπεριφορά στις μηχανές και η επίδρασή της στον άνθρωπο
 • Ηθική της αλληλεπίδρασης με το AI
 • Εσώτερες σχέσεις με μηχανές
 • Ψυχολογία πλατφορμών σε απευθείας σύνδεση τυχερού παιχνιδιού και πολλαπλών παικτών / Ψυχολογία εικονικού τυχερού παιχνιδιού
 • Ταξινόμηση των βιντεοπαιχνιδιών
 • Σοβαρά παιχνίδια
 • Ψυχολογία στο σχεδιασμό παιχνιδιών: Θεωρίες και εφαρμογή
 • Επιπτώσεις των βιντεοπαιχνιδιών στην ψυχική και σωματική υγεία
 • Χρήση βιντεοπαιχνιδιών για σκοπούς (γνωστικής) εκπαίδευσης
 • Ηλεκτρονική πολιτική, ηθική
 • Ψηφιακά ίχνη
 • Ηλεκτρονική συμμετοχή στην πολιτική
 • Πολιτικός έλεγχος του κυβερνοχώρου: Μποτς, προπαγάνδα και διακυβέρνηση του κυβερνοχώρου
 • Οργανωτικός έλεγχος του κυβερνοχώρου: Εταιρική κοινωνική ευθύνη
 • Νομικές και επίσημες αρχές δεοντολογίας
 • Δημοκρατία και ανοχή στον κυβερνοχώρο
 • Ο σκοτεινός ιστός - εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και αποκλίσεις
 • Επιφάνεια, βαθύ και σκοτεινό πλέγμα
 • το διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Θεωρίες και μορφές εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο
 • Αναλόγους του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο και του εγκλήματος του πραγματικού κόσμου
 • Καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο: νομικές, δεοντολογικές και πρακτικές εκτιμήσεις
 • Τάσεις
 • Ερευνητικές μέθοδοι
 • Δωρεάν επιλογή ενός από τα θέματα του προγράμματος
 • Ακαδημαϊκή και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με αυτό το θέμα
 • Ποιοτική ανάλυση περιεχομένου σύμφωνα με το Mayring
 • Σχεδιασμός μιας κατευθυντήριας γραμμής συνέντευξης για τους σκοπούς των συνεντεύξεων εμπειρογνωμόνων
 • Αναλάβετε μια δομή και μια μορφή της διατριβής του πλοιάρχου
 • Δημιουργία γραπτής έκθεσης
 • Διδακτορικό Δίπλωμα
 • Ακαδημαϊκή και ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με το θέμα
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση των συνεντεύξεων εμπειρογνωμόνων (3 x 30 λεπτά)
 • Αξιολόγηση χρησιμοποιώντας ποιοτική ανάλυση περιεχομένου σύμφωνα με το Mayring
 • Γράφοντας τη διατριβή του διδακτορικού τίτλου σύμφωνα με τα ακαδημαϊκά πρότυπα
 • Πρακτική Εξέταση Διδάκτορα
 • Παρουσίαση της διατριβής του κυρίου του

Το επίκεντρο της κατάρτισης του προγράμματος Master "MSc Cyber Psychology of Online Communication"

128166_pitaki02.png

128165_04.jpg

Απαιτήσεις εισδοχής

Πρώτο πτυχίο (τουλάχιστον Bachelor) από αναγνωρισμένο γερμανικό ή άλλο ανάλογο ξένο πανεπιστήμιο και τουλάχιστον ένα έτος εργασιακής εμπειρίας

ή

το ισοδύναμο του πρώτου πανεπιστημιακού πτυχίου θεωρείται ως πλήρης επαγγελματική κατάρτιση και με σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών (εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος πρέπει να έχει εμπειρία διαχείρισης ή διαχείρισης έργου).

Επιπλέον, είναι ευπρόσδεκτα τα ακόλουθα πρόσθετα προσόντα:

Γνώση στον τομέα της ψυχολογίας (π.χ. κλινική ψυχολογία, κοινωνική ψυχολογία, επιχειρηματική ψυχολογία), ηλεκτρονικά επαγγέλματα (π.χ. πληροφορική, online διαφήμιση) και άλλα επαγγέλματα σε επαφή με τον κυβερνοχώρο ή την ψυχολογία.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, είτε με ή χωρίς πρώτο πτυχίο, θα έχουν 20λεπτη τηλεφωνική συνομιλία για να ελέγξουν την καταλληλότητά τους για το πρόγραμμα αυτού του Δασκάλου.

Απαιτήσεις Αγγλικής Γλώσσας

Πιστοποιημένες ελάχιστες απαιτήσεις εγγραφής για μεταπτυχιακά μαθήματα: Οι μαθητές πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύονται από:

 • - επίπεδο 3 ικανοτήτων βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, ή
 • Δοκιμή IELTS στη ζώνη 6.0 ή παραπάνω, με ελάχιστο σκορ 5,5 σε κάθε στοιχείο, ή
 • PTE Pearson τουλάχιστον 53 ατόμων σε κάθε συστατικό της δοκιμής ή ισοδύναμο ή
 • ένα πέρασμα στη δοκιμασία της αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου, ή
 • Προσόντα TOEFL Αγγλικά B1, ή
 • μόνο για τους διεθνείς φοιτητές: ισοδύναμο με αυτό που κρίνεται από τον εξουσιοδοτημένο εισαγωγής σύμφωνα με τις οδηγίες του Διεθνούς Γραφείου του Πανεπιστημίου

Οι υποψήφιοι κάτοικοι εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, για τους οποίους τα αγγλικά δεν είναι η πρώτη γλώσσα, πρέπει κανονικά να έχουν αποκτήσει το απαιτούμενο πτυχίο αγγλικής γλώσσας το αργότερο δύο έτη πριν από την είσοδο.

Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στη σειρά με την οποία λαμβάνονται οι αιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των ποιοτικών κριτηρίων και του αποτελέσματος της τηλεφωνικής συνέντευξης.

Τελευταία ενημέρωση Ιαν. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH offers modern, creative and innovative distance learning courses and further education in the field of psychology. And this for more than 14 year ... περαιτέρω

The ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH offers modern, creative and innovative distance learning courses and further education in the field of psychology. And this for more than 14 years. Online Master's programs with practical relevance and skilful didactics. Exciting, scientific and practice-oriented at the same time. In exceptional cases, professionals have the opportunity to be admitted to the Master's programmes without a first degree (without a Bachelor's degree). Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη