όλο το προχωρημένο επαγγελματικό δίπλωμα στην επιχείρηση και διαχείρισης κυκλοφορίας

Global Impact Training And Higher Education

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

όλο το προχωρημένο επαγγελματικό δίπλωμα στην επιχείρηση και διαχείρισης κυκλοφορίας

Global Impact Training And Higher Education

  1. Οικονομική των Επιχειρήσεων 2. Διεθνές Μάρκετινγκ 3. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 4. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 5. Επιχειρηματική Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα 6. Marketing Communications 7. Συμπεριφορά Πελατών 8. Φοιτητές Διοίκησης Λειτουργιών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την Επέκταση Advanced Professional Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ θα είναι σε θέση να κερδίσει την είσοδο στην BA (Hons) in Marketing "top-up" στάδιο, το οποίο αποτελεί μέρος 2 του παρόντος τίτλου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, οι μαθητές θα λάβουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, που απονέμεται από EduQual, Ηνωμένο Βασίλειο.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

  1. Προσδιορίσει και να εκτιμήσει τη χρησιμότητα των βασικών αριθμητική, γραφική και στατιστικοί δείκτες της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  2. Δείξτε πώς διάφοροι ποσοτικοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενημερώσουν τους λήψης αποφάσεων.
  3. Αξιολογούν τους τρόπους κατανομής πόρων σε διαφορετικές οικονομικές μονάδες.
  4. Κατανοούν τις πιθανές επιπτώσεις των διαφόρων τύπων της «αδυναμίας της αγοράς» στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
  5. Προσδιορισμός των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών, να κατανοήσουν πώς μετρώνται και να είναι ενήμεροι για τις πιθανές επιπτώσεις τους στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
  6. Εντοπίσει και να κατανοήσει τις μακροοικονομικές μεταβλητές.
  7. Εφαρμογή των αρχών των επιχειρήσεων με τις πραγματικές καταστάσεις των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του πραγματικού κόσμου.
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Αυγ. 2019
Duration
Διάρκεια
9 - 12 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
3,000 GBP
Locations
Ηνωμένο Βασίλειο - London, England
Ημερομηνία Έναρξης : Αυγ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Αυγ. 2019
Ηνωμένο Βασίλειο - London, England
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών