Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

  1. Οικονομική των Επιχειρήσεων 2. Διεθνές Μάρκετινγκ 3. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 4. Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων 5. Επιχειρηματική Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα 6. Marketing Communications 7. Συμπεριφορά Πελατών 8. Φοιτητές Διοίκησης Λειτουργιών που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την Επέκταση Advanced Professional Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ θα είναι σε θέση να κερδίσει την είσοδο στην BA (Hons) in Marketing "top-up" στάδιο, το οποίο αποτελεί μέρος 2 του παρόντος τίτλου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του σταδίου, οι μαθητές θα λάβουν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, που απονέμεται από EduQual, Ηνωμένο Βασίλειο.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

  1. Προσδιορίσει και να εκτιμήσει τη χρησιμότητα των βασικών αριθμητική, γραφική και στατιστικοί δείκτες της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  2. Δείξτε πώς διάφοροι ποσοτικοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενημερώσουν τους λήψης αποφάσεων.
  3. Αξιολογούν τους τρόπους κατανομής πόρων σε διαφορετικές οικονομικές μονάδες.
  4. Κατανοούν τις πιθανές επιπτώσεις των διαφόρων τύπων της «αδυναμίας της αγοράς» στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
  5. Προσδιορισμός των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών, να κατανοήσουν πώς μετρώνται και να είναι ενήμεροι για τις πιθανές επιπτώσεις τους στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
  6. Εντοπίσει και να κατανοήσει τις μακροοικονομικές μεταβλητές.
  7. Εφαρμογή των αρχών των επιχειρήσεων με τις πραγματικές καταστάσεις των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του πραγματικού κόσμου.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε7 περισσότερα μαθήματα αποGlobal Impact Training And Higher Education »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Αύγ. 2019
Duration
9 - 12 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
3,000 GBP
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Αύγ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αύγ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη