υψηλότερη πιστοποιητικό στη Διοίκηση Φιλοξενίας

International Hotel School

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

υψηλότερη πιστοποιητικό στη Διοίκηση Φιλοξενίας

International Hotel School

Καταχωρούνται από τις νοτιοαφρικανικές Qualifications Authority ΑΔΤ 88062, Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Επίπεδο 5.

Η βιομηχανία της φιλοξενίας κάνει μια σημαντική συμβολή στην εθνική και παγκόσμια οικονομία. Ως εκ τούτου, η βιομηχανία απαιτεί από τις αρμόδιες υπαλλήλους, οι οποίοι κατέχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις για την επιτυχή διαχείριση φιλοξενία.

Οι μαθητές την επίτευξη αυτού του τίτλου είναι αρμόδια για την εφαρμογή της φιλοξενίας ειδικών πρώτη γραμμή και τις δεξιότητες διαχείρισης, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση φιλοξενία.

Δημοσιεύθηκε ως ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι μαθητές θα προκριματικά μέσω ενός συνδυασμού των ακαδημαϊκών και μάθησης στον χώρο εργασίας, να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ρόλων σε λιγότερο ή μεσαία διευθυντικές θέσεις στον κλάδο της φιλοξενίας.

Τι καλύπτει το πρόγραμμα

Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν οκτώ υποχρεωτικά μαθήματα. Μία από αυτές τις ενότητες περιλαμβάνει 12 εβδομάδες πρακτικής εμπειρίας στη βιομηχανία της φιλοξενίας.

  • Φιλοξενία Σήμερα: Μια Εισαγωγή
  • Διευθύνων Front Office Operations
  • Διευθύνων καθαριότητας Επιχειρήσεων
  • Εποπτεία στη βιομηχανία της φιλοξενίας
  • Προγραμματισμού & Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών Επιχειρήσεων
  • Φιλοξενία Διαχείριση Εγκαταστάσεων & Design
  • Μάθησης στον χώρο εργασίας
  • Διευθύνων Beverage Operations

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν το Ανώτερο Πιστοποιητικό IHS στη Διοίκηση Φιλοξενίας με πιστοποιητικό AHLEI για κάθε θέμα ολοκληρωθεί, καθώς και του Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στα δωμάτια Διεύθυνσης Διαχείρισης.

- Προϋποθέσεις Εισαγωγής -

Κρατικό Πιστοποιητικό Ανωτέρων (NSC) με εισαγωγή για να μελετήσει ένα Ανώτερο Πιστοποιητικό ή ισοδύναμο.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Φεβρ. 2019
Duration
Διάρκεια
12 - 24 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Price
τιμή
2,020 USD
ή 380 δολάρια ανά μονάδα (συμπεριλαμβανομένων όλων των συγγραμμάτων και τα εξέταστρα, αποκλείει τα έξοδα παράδοσης βιβλίο).
Locations
Νότια Αφρική - Cape Town, Western Cape
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Νότια Αφρική - Durban, KwaZulu-Natal
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Ημερομηνία Έναρξης : Φεβρ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Φεβρ. 2019
Νότια Αφρική - Durban, KwaZulu-Natal
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Νότια Αφρική - Cape Town, Western Cape
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Νότια Αφρική - Johannesburg, Gauteng
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών