σε απευθείας σύνδεση Master of Science στο δίκαιο (MSL) πτυχιακό πρόγραμμα

Abraham Lincoln University

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

σε απευθείας σύνδεση Master of Science στο δίκαιο (MSL) πτυχιακό πρόγραμμα

Abraham Lincoln University

Σε απευθείας σύνδεση Master of Science στο νόμο (MSL) πτυχιακό πρόγραμμα

Ο σκοπός του Master of Science στο νόμο (MSL) βαθμός έχει σχεδιαστεί για φοιτητές που επιδιώκουν τα επαγγέλματα όπου είναι εφικτό νομικές γνώσεις θα ήταν επωφελής. Το πρόγραμμα παρέχει τη θεμελιώδη υπόβαθρο για τους φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν ένα υψηλό επίπεδο γνώσης από μια ευρεία βάση των νομικών εννοιών για να βοηθήσει με τη συμμόρφωση, νομικές μορφές και τους κανονισμούς. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την κρίσιμη γνώση και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να κατανοήσουν τις νομικές συλλογισμό και μια καλύτερη κατανόηση του πώς λειτουργεί ο νόμος και πώς να χρησιμοποιήσει το νόμο στο επάγγελμα του μαθητή. Το πρόγραμμα σπουδών είναι αποτελέσματα προσανατολισμένη σε πραγματικό κόσμο υποθέσεων για τους σπουδαστές που επιθυμούν νομικές γνώσεις στο επάγγελμά τους χωρίς να γίνει δικηγόρος.

Για να εξυπηρετήσει τους φοιτητές στο επάγγελμά τους, μετά από μαθήματα με αστερίσκο (*) είναι διαθέσιμα σήμερα:

 • * Σύγχρονο Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LGS525)
 • Γέροντας Δίκαιο (LGS542)
 • Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών (LGS545)
 • * Διεθνές Επιχειρησιακό Δίκαιο (LGS620)
 • Ανακοίνωση του νόμου (LGS623)
 • Εργατικό Δίκαιο (LGS625)
 • Οργανισμός & Εταιρικής Σχέσης (LGS615)
 • Ακίνητα Συναλλαγές Νόμος (LGS523)
 • Υγειονομική περίθαλψη Νόμου (LGS520)
 • * Αξιογράφων Νόμο (LGS530)
 • Wills & Εμπιστοσύνη (LGS540)
 • Πνευματικής Ιδιοκτησίας (LGS532)
 • Νομική γραφής (LGS630)
 • Οικογενειακό Δίκαιο (LGS521)
 • Διοικητικό Δίκαιο (LGS546)
 • Δίκαιο Περιβάλλοντος (LGS550)
 • Πολιτικής Δικονομίας (LGS613)
 • Μεταναστεύσεως Νόμος (LGS543)
 • Πτωχευτικό Δίκαιο (LGS544)

ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Master of Science στο πρόγραμμα πτυχίο Νομικής, οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για:

 • Αναλύστε πιθανές εξωτερικές νομικές επιδράσεις.
 • Να αναπτύξουν την ικανότητα να λόγο μέσω νομικών ζητημάτων σε συγκεκριμένες καταστάσεις.
 • Διαφοροποιηθούν οι ρόλοι και τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
 • Η χρήση της τεχνολογίας και άλλους πόρους για να παραμείνει στην τρέχουσα νομική αντίληψη του μαθητή.
 • Λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων με τη χρήση κατάλληλων αναλυτικών και κρίσιμες διεργασίες σκέψης.
 • Επίδειξη πρακτικών δεξιοτήτων στην επίλυση διαφορών, νομική ορολογία και τη γραφή, τη χρήση των νομικών πηγών, και τη νομική δεοντολογία.
1
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Διάρκεια
3 Εξάμηνα
Μερική παρακολούθηση
Price
τιμή
12,600 USD
Locations
Ηνωμένες Πολιτείες - Los Angeles, California
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Σεπτ. 2019
Ηνωμένες Πολιτείες - Los Angeles, California
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών