πτυχίο στη φιλοσοφία, την πολιτική και την οικονομία. (On-line) διαπανεπιστημιακή Deusto και Comillas

Universidad Pontificia Comillas

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

πτυχίο στη φιλοσοφία, την πολιτική και την οικονομία. (On-line) διαπανεπιστημιακή Deusto και Comillas

Universidad Pontificia Comillas

Πτυχίο στη Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία. (On-line) Διαπανεπιστημιακό Deusto και Comillas

bachelor116

Το πτυχίο πανεπιστημίου στη Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία εξασφαλίζει τη βασική εκπαίδευση σε τρεις κλάδους και κοιτάζει σημαντικό πρόσθετο περιεχόμενο από τους τομείς του δικαίου, της κοινωνιολογίας και των διεθνών σχέσεων. Αυτή η συνδυασμένη μάθηση βοηθά στην αποσαφήνιση των μηχανισμών λήψης αποφάσεων, την προώθηση της ουσιαστική άσκηση των αρμοδιοτήτων που εμπλέκονται σε τέτοιες διαδικασίες, να χτίσουν μια σαφή κατανόηση ότι οι άνθρωποι και η προστασία της αξιοπρέπειάς τους είναι, και πρέπει να είναι, ο πραγματικός σκοπός του συνόλου του κοινωνικο-πολιτικού και οικονομικό πλαίσιο και, εν τέλει, να καταρτίσει προτάσεις από μια προοπτική που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω ενός ενιαίου πειθαρχία ή ακόμα και μερικά.

Το online πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ήδη σπουδάζουν άλλο βαθμό που ενδιαφέρονται για τον εμπλουτισμό της κατάρτισης τους σε όλους ή ορισμένους τομείς? σε φοιτητές από άλλες χώρες που θέλουν να σπουδάσουν, μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πτυχίο με τα δύο Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο του Deusto και Comillas Ποντιφικού Πανεπιστημίου)? και σε άτομα που ενδιαφέρονται για τη μελέτη πτυχίο που μπορεί να προσαρμοστεί με τη διαθεσιμότητά τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου.

Εισδοχή

Αιτών προφίλ:

Για να είναι σε θέση να μελετήσει επαρκώς το πτυχίο πανεπιστημίου στη Φιλοσοφία, οι υποψήφιοι καλούνται να εξασφαλίσουν ότι τα προφίλ τους καλύπτουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Μία επαρκή γνώση της ισπανικής γλώσσας, έτσι ώστε να αναλάβει με επιτυχία τις βασικές μαθησιακές δραστηριότητες σχετικά με το πρόγραμμα της φιλοσοφίας, όπως παρακάτω θεωρητικές εξηγήσεις που δίδονται από καθηγητές και κατανόηση φιλοσοφικά κείμενα.
  • Μια διανοητική περιέργεια και κλίση προς την μεθοδική προβληματισμού και κριτικής ανάλυσης των θεμάτων που αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη που προκύπτουν στη φιλοσοφία.
  • Μια προθυμία να συμμετάσχουν σε συζητήσεις, να σέβονται το σημείο άλλων ανθρώπων του άποψη και να αναπτύξουν ανεξάρτητες γνωμοδοτήσεις.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής:

Όπως διαπιστώθηκε στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή κανονισμού (Art. 1), για να κερδίσει την αποδοχή ως ένα πρώτο έτος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Σχολές που διδάσκουν το πτυχίο πανεπιστημίου που συνδυάζει Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία, την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων που απαιτούνται για να μελετήσει την επίσημη πτυχία πανεπιστημίου στα ισπανικά πανεπιστήμια θα πρέπει να επιβεβαιώνεται, όπως ορίζεται στην τρέχουσα νομοθεσία.

Επιπλέον, πρέπει να γίνει δεκτή στο πτυχίο πανεπιστημίου στη Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία, η αντίστοιχη αίτηση πρέπει να υποβάλλεται με τον τρόπο και εντός της καθορισμένης προθεσμίας, και πρέπει να ληφθεί βαθμός επιτυχίας για τις εξετάσεις εισαγωγής καθορίζονται από τις Admissions επιτροπή του πτυχίο σχετικό πανεπιστημίου. Οι αποφάσεις που αφορούν εισαγωγές εμπίπτουν στην τακτικών αρχή των Κοσμήτορες της αρμόδιας για το πτυχίο πανεπιστημίου Σχολών.

Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών

Comillas Ποντιφικού Πανεπιστημίου:

Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών έχει συνάψει συμφωνίες ανταλλαγής με πάνω από 60 πανεπιστήμια του εξωτερικού, στις 4 ηπείρους (διμερείς συμφωνίες στο πλαίσιο Socrates-Erasmus) και με 6 εθνικά πανεπιστήμια (πλαίσιο SICUE).

Παρά το γεγονός ότι αυτός ο βαθμός διδάσκεται σε απευθείας σύνδεση, προβλέπεται ότι οι μαθητές που ζουν στη Μαδρίτη (ή όσους θέλουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία διοίκησης στη Μαδρίτη) μπορούν να επωφεληθούν από τη συμμετοχή σε μια ακαδημαϊκή ισοτιμία χρησιμοποιώντας την τρέχουσα δομή στη Σχολή.

Πανεπιστήμιο του Deusto:

Οι τρέχουσες συμφωνίες Erasmus και SENECA / SICUE, καθώς και εκείνες με τους ξένους και τα εθνικά πανεπιστήμια, αναθεωρούνται και ανανεώνονται ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητα αυτών των βαθμών σε σχέση με τους στόχους του πτυχίου Bachelor στη Φιλοσοφία, Πολιτική και Οικονομία στο Πανεπιστήμιο του Deusto. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν πτυχία έχουν αξιολογηθεί, λαμβάνοντας υπόψη το είδος τους, τη διάρκεια σε έτη και πιστώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αναμενόμενες συγκρίσεις, προοπτικές σταδιοδρομίας και των δεξιοτήτων, μαζί με το περιεχόμενο του κάθε ενός.

Οι προτιμησιακές συμφωνίες έχουν συσταθεί με 2 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και 1 αμερικανικό πανεπιστήμιο με σκοπό την ανάπτυξη ενός σχεδίου κινητικότητας που επιτρέπει στους βαθμούς που θα καθοριστούν σε συνεργασία με αυτά τα πανεπιστήμια. Αυτές οι προτιμησιακές συμφωνίες αφορούν περιόδων σπουδών που διαρκούν τουλάχιστον ένα χρόνο και την αμοιβαία κινητικότητα των 5 φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος.

Επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις

Το Πανεπιστήμιο, ως θεσμικό όργανο της Καθολικής Εκκλησίας αφιερωμένη σε όλα τα μέλη της κοινωνίας, προσφέρει μια σειρά από υποτροφίες και οικονομικές ενισχύσεις στους φοιτητές του, για να βοηθήσει με τα έξοδα σπουδών και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών με βάση τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Η ενίσχυση αυτή προέρχεται απευθείας από το Πανεπιστήμιο, από τις συνεισφορές από το Ίδρυμα Comillas-ICAI Πανεπιστήμιο, το Ταμείο της Εκκλησίας επιχορηγήσεις, τη μη αυτόνομα θεμέλια για υποψηφίους στην ιεροσύνη και από άλλους οργανισμούς και ιδιώτες.

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει τις δικές του οικονομικές ενισχύσεις της στους μαθητές Πτυχίο με περιορισμένους πόρους, με τη μορφή της μερικής μείωσης των διδάκτρων.

Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμες για τα ίδια οφέλη με άλλες ισπανικές φοιτητές σε σχέση με την ασφάλιση σχολείο, επίσημη επιχορηγήσεις και άλλες επιδοτήσεις.

Comillas προσφέρει προγράμματα Πτυχίο για τους μαθητές αρχίζουν την εκπαίδευση υψηλότερου επιπέδου. Προσφέρουμε επίσης Μεταπτυχιακά προγράμματα για αποφοίτους και τους επαγγελματίες.

Καριέρα & ακαδημαϊκή προοπτικές

Οι κύριες ακαδημαϊκές διαδρομές που απορρέουν από το πτυχίο πανεπιστημίου είναι το πρόγραμμα της Επίσημης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Φιλοσοφικής Έρευνας (προσανατολισμένη προς το διδακτορικό στη Φιλοσοφία) και Πτυχίο Η Επίσημη Μάστερ στη Διδασκαλία Δευτεροβάθμια και προ-πανεπιστημιακή εκπαίδευση (απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να διδάξουν τη φιλοσοφία και την ιστορία). Επιπλέον, το πτυχίο πανεπιστημίου στη Φιλοσοφία ανοίγει τις πόρτες για τους αποφοίτους, κατ 'αρχήν, με το βαθμό οποιουδήποτε άλλου μεταπτυχιακού διπλώματος σε ισπανικά πανεπιστήμια, υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες πληρούν τις πρόσθετες απαιτήσεις της μελέτης που συνεπάγεται δεδομένο το επίπεδο της εξειδικευμένης κατάρτισης ως απόφοιτος.

Το επαγγελματικό σύνολο ικανοτήτων των αποφοίτων του πτυχίου Bachelor στη Φιλοσοφία πρέπει να προσαρμοστούν στη σταδιακή αλλαγή στο προφίλ αυτού του βαθμού.

προφίλ απόφοιτος

Καθώς και τη διδασκαλία και την έρευνα, τόσο πειθαρχία με βάση και διεπιστημονική, άλλες προοπτικές σταδιοδρομίας περιλαμβάνουν πολιτιστική διαχείριση, των εκδόσεων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή σε Επιτροπές Δεοντολογίας.

Οι κάτοχοι του πτυχίου Bachelor είναι επίσης σε θέση να εργαστούν σε άλλα επαγγέλματα, όπως: στα ανώτερα επίπεδα δημόσιος υπάλληλος της Δημόσιας Διοίκησης, με το πέρασμα ανταγωνιστικές εξετάσεις, και σε τεχνικά ή εξειδικευμένα ρόλους.

  • Κοινωνικο-πολιτικός σύμβουλος και σύμβουλος
  • Κοινωνικο-πολιτικός αναλυτής
  • Διευθυντής των οργανισμών
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • ισπανικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Διάρκεια
4 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Locations
Ισπανία - Madrid, Community of Madrid
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Σεπτ. 2019
Ισπανία - Madrid, Community of Madrid
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών