πλοίαρχο σε συμμόρφωση

Γενικά

2 διαθέσιμες θέσεις

Περιγραφή προγράμματος

ucjcplusimf

Ο στόχος αυτού του Master in συμμόρφωση ΔΝΤ Business School είναι να εκπαιδεύσει πλήρως, επαγγελματίες που θέλουν να εκτελέσουν τις λειτουργίες του Λειτουργού Συμμόρφωσης.

Βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που βυθίζεται σε τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις σε συνεχή εκ των προτέρων. Με τον τρόπο αυτό, οι οργανισμοί κινούνται προς μια ηθική, νομική και βιώσιμης αγοράς, για την οποία η κοινωνική ευθύνη, Μάρκετινγκ και επικοινωνίας διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο.

Η εισαγωγή της ποινικής ευθύνης των νομικών προσώπων έχει ένα μάθημα στο νομικό πλαίσιο που επηρεάζει τις επιχειρήσεις. Το επίτευγμα αυτό απαιτεί να αντιμετωπίζεται με την δέουσα αυστηρότητα, για την οποία είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς να την πρόληψη και τον περιορισμό των εν λόγω ευθύνη των νομικών προσώπων, για τη θέσπιση εταιρικής κουλτούρας συμμόρφωσης που είναι κοινά για όλες τις οργανωτικές τους τομείς.

Γι 'αυτό θα πρέπει να διαμορφώσει ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης, που οδηγεί στην επαγγελματική ποσοστό συμμόρφωσης Ν ΥΠΗΡΕΣΙ Ν, αρμόδιος για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του προγράμματος πρόληψης των εταιρειών.

Τα τελευταία χρόνια, τα συστήματα διαχείρισης αποτελούσε μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής των περισσότερων οργανισμών. Είναι σημαντικό ότι ο Λειτουργός Συμμόρφωσης γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτών, δεδομένου ότι έχουν πολλά κοινά στοιχεία, μπορεί να γίνει ένα πλεονέκτημα κατά το σχεδιασμό του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και συμβάλλοντας στην επιτυχή εφαρμογή.

Απαιτήσεις πρόσβαση

Πτυχίο ή ισοδύναμη επαγγελματική εμπειρία

παραλήπτες

 • δικηγόρους
 • σύμβουλοι
 • ελεγκτές
 • Υπεύθυνος Τεχνολογίας και υπεύθυνη ενημέρωση Τεχνολογικής Περιοχή
 • Οι επαγγελματίες που θέλουν να χειραφετηθούν στον τομέα της κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Οι επαγγελματίες παίζουν ήδη λειτουργεί Λειτουργού Συμμόρφωσης
 • Οι φοιτητές πανεπιστημίου που ενδιαφέρονται για την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε μια βιομηχανία υψηλής ανάπτυξης

πρόγραμμα

Ενότητα Ι

Συμμόρφωσης και Επιχειρηματική Ηθική: Θεωρητική και Πρακτική Προοπτική

 1. πηγή συμμόρφωση
 2. συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τις ποινικές Συμμόρφωση
 3. λειτουργία συμμόρφωσης με τις οργανώσεις
 4. Πλεονεκτήματα της συμμόρφωσης με τις οργανώσεις
 5. εταιρική διακυβέρνηση
 6. εταιρική ηθική
 7. εθελοντικοί κώδικες
 8. αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ

Ενότητα ΙΙ

Ποινική Ευθύνη των Ατόμων Συλλογική

 1. νομικό πλαίσιο
 2. Σχεδιάστε ποινική κανονιστική συμμόρφωση
 3. κριτήρια και FGE Ανώτατο Δικαστήριο εγκύκλιο 1/2016

Ενότητα ΙΙΙ

Κυβέρνηση μοντέλα, Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης (GRC)

 1. Έννοια της GRC
 2. Οι συνέργειες μεταξύ της συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου
 3. Συνέργειες στο σχεδιασμό του Ελέγχου Συμμόρφωσης και Εσωτερικού
 4. συστήματα διαχείρισης της συμμόρφωσης
 5. Συμμόρφωση Πρότυπα Σύστημα Διαχείρισης
 6. πρότυπα για την καταπολέμηση της διαφθοράς
 7. Εισαγωγή και στόχοι των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του Λειτουργού Συμμόρφωσης
 8. Οι ρόλοι, οι ευθύνες και τα δικαιώματα Λειτουργός Συμμόρφωσης
 9. Σχέση με άλλες περιοχές της συμμόρφωσης Οργανισμού Λειτουργός

Ενότητα IV

πολιτικές συμμόρφωσης και τα αποδεικτικά στοιχεία για την Νομική Άμυνας

 1. Εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες
 2. Καθιέρωση πολιτικών και διαδικασιών
 3. Οι βασικές πολιτικές συμμόρφωσης
 4. πολιτικές δευτέρου επιπέδου
 5. Τρίτων Συμμόρφωση
 6. κίνδυνος φήμης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων
 7. εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς σχετικά με τη συλλογή, τη μεταφορά και τη φύλαξη των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων
 8. αλυσίδα φύλαξης
 9. Η συλλογή των στοιχείων της εταιρικής πλαίσιο
 10. Εγγυήσεις και στοιχεία στη διαδικασία έρευνας
 11. συστήματα διαχείρισης των ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων
 12. εγκληματολογική έρευνα
 13. κύκλου ζωής των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων

Ενότητα V

Παρεμπόδιση Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος

 1. βασικά
 2. Οι κανόνες και οι φορείς
 3. υποχρεωτικά μαθήματα
 4. λόγω μέτρα και διαδικασίες επιμέλειας
 5. υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων
 6. Μέτρα και τα όργανα εσωτερικού ελέγχου
 7. Αδικήματα και ποινές

Ενότητα VI

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 1. Προστασία Δεδομένων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 2. Οι γενικές αρχές της προστασίας των δεδομένων
 3. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 4. διαχειριστές επεξεργασίας δεδομένων (ΕΤ)
 5. τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων
 6. εμπορικές επικοινωνίες
 7. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ΤΠΕ (IT Συμμόρφωσης)
 8. Οι καινοτομίες που εισήγαγε τα δεδομένα Γενική Προστασία των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (RGPD)

Ενότητα VII

Συμμόρφωση IT: Ασφάλεια Πληροφοριών

 1. Εισαγωγή στην ασφάλεια των πληροφοριών
 2. σχεδίων διαχείρισης της ασφάλειας
 3. ISO 27001: Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών. Ειδική αναφορά για τη διαχείριση του λογισμικού (έλεγχος SAM)
 4. ISO 22301: Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας
 5. Ο κανονισμός LOPD. Τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να εφαρμοστούν
 6. εθνικό σύστημα ασφάλειας
 7. ISO 38500: κυβέρνησης και της τεχνολογίας των πληροφοριών διαχείρισης

Ενότητα VIII

Ποιότητας, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Πρόληψης Κινδύνου

 1. συστήματα διαχείρισης
 2. συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
 3. Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 4. συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία

Ενότητα IX

Κοινωνική Ευθύνη, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

 1. Κοινωνική ευθύνη
 2. Η εταιρεία Marketing
 3. Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ενότητα X

Δάσκαλος Τελική Εργασία

πορεία

Αγγλικά γκολφ

Βασικές Pre-ενδιάμεσο, ενδιάμεσο ή προχωρημένο
Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει ένα από τα τέσσερα επίπεδα

μεθοδολογία

Το Master in Συμμόρφωσης παρέχει μια εντελώς ευέλικτη προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική θέση ή το χρόνο διαθεσιμότητας.

E-Learning μεθοδολογία: Όλο το περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο στο πανεπιστήμιο εικονικό campus 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς καμία υποχρέωση από το χρόνο που το καθιστά εξαιρετικά ευέλικτο. Έτσι, καθίσταται εύκολο να συμβιβάσει ενεργό επαγγελματική ζωή με την ακαδημαϊκή αριστεία.

Όλα τα περιεχόμενα ενημερωθεί με τεχνική ακρίβεια, είναι εύκολο να καταλάβει και να έχουν μια σαφή πρακτικό προσανατολισμό.

Το ΔΝΤ Business School θέτει στη διάθεση των φοιτητών του:

 • προσωπική tutorials (chat, τηλέφωνο, e-mail)
 • Διαδικτυακά σεμινάρια
 • Συζητήσεις και ομάδες συζήτησης μέσω φόρουμ και συζητήσεις
 • τεστ αυτοαξιολόγησης
 • Οι περιπτωσιολογικές μελέτες και τεκμηρίωση
 • εικονική βιβλιοθήκη

εκτίμηση

Η συνεχής αξιολόγηση και να προχωρήσει στο Master μελέτη σε συμμόρφωση. Κάθε ενότητα αξιολογείται μέσω ενός συνδυασμού των online ερευνών και ανάπτυξης των μελετών περιπτώσεων.

καθηγητές

Η ομάδα φροντιστές του μαθήματος διαμορφώνεται κυρίως από επαγγελματίες από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο, τα οποία μπορούν να δώσουν οι μαθητές πραγματική εργασιακή εμπειρία και πρακτικά παραδείγματα που προκύπτουν από την εμπειρία του στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Κατεβάστε το περιεχόμενο του προγράμματος για την κάλυψη Παιδαγωγοί πίνακα.

Επαγγελματικές Προοπτικές

 • Λειτουργός Συμμόρφωσης
 • Δεδομένων Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 2017

Σχετικά με τη Σχολή

O IMF Portugal é uma sociedade comercial de Direito Português inserida no grupo IMF Business School, e a sua atividade dirige-se aos Países de Língua Oficial Portuguesa. O IMF Portugal tem como objeto ... περαιτέρω

O IMF Portugal é uma sociedade comercial de Direito Português inserida no grupo IMF Business School, e a sua atividade dirige-se aos Países de Língua Oficial Portuguesa. O IMF Portugal tem como objeto o exercício das atividades de representação, divulgação, promoção e comercialização em Portugal e nos demais Países de Língua Portuguesa, cursos ministrados por instituições que prestam formação à distância (e-learning), Universidades, Politécnicos e Escolas, sejam nacionais ou estrangeiros. Διαβάστε Λιγότερα
Λισαβόνα , Πορτογαλία Online + 1 Περισσότερα Λιγότερα

FAQ

Άλλη