Το επιγραμμικό επιταχυνόμενο πρόγραμμα MBA έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που αναζητούν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουν τα πλεονεκτήματα σταδιοδρομίας που προκύπτουν από ένα πρόγραμμα MBA υψηλής ποιότητας που μπορεί να ολοκληρωθεί σε ένα χρονικό πλαίσιο που καθορίζεται από τον φοιτητή.

Το επίκεντρο του MBA είναι η ανάπτυξη κατάλληλων μεθοδολογιών σχεδιασμού για την αξιολόγηση και εφαρμογή των πόρων και των βασικών ικανοτήτων της επιχείρησης στο επιχειρηματικό της περιβάλλον, η αντιστοίχιση αυτών των πόρων με τη μακροπρόθεσμη αποστολή και το όραμα της οργάνωσης και η ενσωμάτωση αυτών των διαδικασιών για την ανάπτυξη στρατηγικών διατηρώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τα επιταχυνόμενα μαθήματα του προγράμματος MBA είναι ανοικτά για εγγραφή μία φορά το μήνα.

Συγκεντρώσεις

Το επιταχυνόμενο πρόγραμμα MBA προσφέρει διάφορες επιλογές συγκέντρωσης:

 • Γενική Διεύθυνση
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • eBusiness
 • εμπορία
 • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
 • συστήματα πληροφοριών
 • διαχείριση των πληροφοριών
 • Η διαχείριση του σχεδίου

Στόχοι του προγράμματος


Οι στόχοι του επιταχυνόμενου προγράμματος MBA είναι:

 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης για ηγέτες σε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
 • Βελτιώστε τις δεξιότητες κριτικής σκέψης - κατανοήστε πώς και γιατί γίνονται τα πράγματα στο σημερινό γρήγορο, δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Δημιουργία αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων μέσω ορισμού προβλήματος / ευκαιρίας, κατανόηση προτύπων / τάσεων, εντοπισμός / συλλογή / ερμηνεία σχετικών δεδομένων και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων.
 • Προωθήστε δεοντολογικά πρότυπα για να δημιουργήσετε ένα πλαίσιο υπεύθυνης λήψης αποφάσεων.
 • Εξετάστε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες διαχείρισης που σχετίζονται με την ψηφιακή οικονομία και τη διαχείριση των πληροφοριών.
 • Εκτιμήστε τις δυνατότητες ανταγωνισμού στην παγκόσμια αγορά και τα κλειδιά της επιτυχίας σε αυτό το περιβάλλον.
 • Αντιμετωπίστε τον λειτουργικό κατακερματισμό διερευνώντας τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται διαφορετικές επαγγελματικές προοπτικές εντός της επιχειρηματικής επιχείρησης για να παράγουν ολοκληρωμένες λύσεις σε στρατηγικές απειλές και ευκαιρίες.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε4 περισσότερα μαθήματα αποAmerican Sentinel University »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
13,860 USD
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη