Uninettuno University - Atheneum Liberal Studies

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Το Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο UNINETTUNO, το οποίο ιδρύθηκε με το διάταγμα του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας, Πανεπιστημίου και Έρευνας της 15ης Απριλίου 2005, παρέχει τίτλους σπουδών με νομική αξία στην Ιταλία, την Ευρώπη και τις Μεσογειακές Χώρες, για τον πρώτο κύκλο (πτυχίο) βαθμούς εξειδίκευσης (master), πτυχία γιατρού και πτυχία μεταπτυχιακού τίτλου. Στο Διεθνές Τηλεματικό Πανεπιστήμιο, η UNINETTUNO διακρίνει καθηγητές σημαντικών πανεπιστημίων παγκοσμίως για την παράδοση των μαθημάτων τους στους πραγματικούς και εικονικούς χώρους που βασίζονται στο Διαδίκτυο στα ιταλικά, τα αραβικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Ένα όνειρο που έχει γίνει πραγματικότητα: με το UNINETTUNO μπορείτε να παρακολουθήσετε το Πανεπιστήμιο σας από όπου κι αν βρίσκεστε, χωρίς πλέον όρια χώρου και χρόνου.

Ιστορία

Η UNINETTUNO προέρχεται από το μοντέλο κατάρτισης του NETTUNO - Network per l'Università Ovunque, μιας κοινοπραξίας 43 ιταλικών και ξένων πανεπιστημίων, με τα οποία, από το 1992, χιλιάδες Ιταλοί και αλλοδαποί φοιτητές απέκτησαν εξ αποστάσεως πανεπιστημιακό πτυχίο χάρη στην τηλεόραση και το Διαδίκτυο. Σήμερα, πολλά από αυτά τα πανεπιστήμια διαθέτουν στην UNINETTUNO εγκαταστάσεις φυσικής φύσεως, όπως εργαστήρια για τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών και δραστηριοτήτων κατάρτισης, βιβλιοθήκες, αίθουσες εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αίθουσες διδασκαλίας για τη διοργάνωση εξετάσεων πρόσωπο με πρόσωπο για τους φοιτητές. Το UNINETTUNO προέρχεται επίσης από τη διεθνή επιτυχία του έργου Med Net'U (Μεσογειακό Δίκτυο Ανεξάρτητων Πανεπιστημίων), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος EUMEDIS και στοχεύει στην υλοποίηση ενός Ευρωμεσογειακού Απομακρυσμένου Πανεπιστημίου.

Με την Med Net'U ιδρύθηκε δίκτυο 31 πανεπιστημίων 11 χωρών της ευρωμεσογειακής περιοχής (Αλγερία, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιορδανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανος, Μαρόκο, Συρία, Τυνησία και Τουρκία). Η ανάπτυξη του Med Net'U από το έργο στο σύστημα υποστηρίχθηκε από τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων. Στην πραγματικότητα, στις 29 Ιανουαρίου 2006, στο πλαίσιο της διάσκεψης της Κατάνια 3 για την υλοποίηση μιας «ευρωμεσογειακής περιοχής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας», 14 υπουργοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφόρων μεσογειακών χωρών, υπογράφηκαν κοινή δήλωση με την οποία δήλωσαν ότι επιθυμούν να ενισχύσουν το σύστημα εξ αποστάσεως μάθησης των μεσογειακών χωρών, διευρύνοντας τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν μέσω του προγράμματος Med Net'U.

Η δύναμη και η διαδικασία ανάπτυξης του UNINETTUNO αντιπροσωπεύουν αναμφισβήτητα το γεγονός ότι κατάφερε γρήγορα να αποκτήσει σημαντικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο με τη σύναψη συμφωνιών με τις χώρες της Ευρώπης, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Λατινική Αμερική, την Κίνα, τη Ρωσία, τη Γεωργία και το Ιράκ . Έχουν υπογραφεί πολύ σημαντικές συμφωνίες με χώρες της περιοχής της Μεσογείου, ιδίως με την Αίγυπτο, το Μαρόκο, τη Συρία και την Τυνησία.

Δομή δικτύου

Διεθνές Κέντρο Συντονισμού

Η οργανωτική δομή της UNINETTUNO εμφανίζεται ως δομή δικτύου: ένα κέντρο συντονισμού και τεχνολογικοί πόλοι και κέντρα παραγωγής, που βρίσκονται στην εθνική και διεθνή επικράτεια, διασυνδεδεμένα με δίκτυα υπολογιστών και επίσης μέσω εκπομπής και λήψης δορυφορικών πιάτων. Επί του παρόντος, η UNINETTUNO μπορεί να στηριχθεί στους Τεχνολογικούς Πολωνούς που έχουν ήδη συσταθεί στην Ιταλία, καθώς και στις εγκαταστάσεις και τις τεχνολογίες 31 τεχνολογικών πόλων και 9 κέντρων παραγωγής που δημιουργήθηκαν στις πανεπιστημιουπόλεις και στα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης του προγράμματος Med Net'U εταίρους και εδρεύει σε 11 χώρες της ευρωμεσογειακής περιοχής.

Τεχνολογικούς Πολωνούς

Πρόκειται για εκπαιδευτικές δομές εξοπλισμένες με νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που εξελίσσονται στην εθνική και διεθνή επικράτεια και διαθέτουν στους φοιτητές όλες τις τεχνολογίες που χρειάζονται για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα από απόσταση, συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνουν οι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Κέντρα παραγωγής

Είναι δομές που παρέχονται με όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την παραγωγή εκπαιδευτικών περιεχομένων πολυμέσων που διατίθενται στο Διαδίκτυο, η οποία είναι η πρώτη πύλη διδασκαλίας εξ αποστάσεως στον κόσμο που πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις γλώσσες (αραβικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά).

Σχολές

Οι σχολές έχουν θεσμικά καθήκοντα που προβλέπονται από το καταστατικό και προωθούν την ανάπτυξη ερευνητικών προγραμμάτων.

Μαθήματα σπουδών

Τα μαθήματα σπουδών έχουν ως καθήκον τον καθορισμό του Προγράμματος Μελέτης, τους τρόπους διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων και εξετάσεων, την αξιολόγηση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υλικών που πραγματοποιούν τα Κέντρα Παραγωγής που βρίσκονται σε εθνικό και διεθνές έδαφος. ο συντονισμός των δραστηριοτήτων διδασκαλίας, η αξιολόγηση της ποιότητας όλων των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω των νέων τεχνολογιών.

Πώς να σπουδάσετε

Υπάρχει μια ξεχωριστή περιοχή: ο Διδακτικός Κυβερνοχώρος, όπου η διδασκαλία και η εκμάθηση γίνονται σε πέντε γλώσσες: Ιταλικά, Αραβικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Ελληνικά. Το περιβάλλον μάθησης στο Διαδίκτυο μεταφέρεται απευθείας στο γραφείο του μαθητή: μαθήματα, προϊόντα πολυμέσων, βάσεις δεδομένων, ασκήσεις, συστήματα αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, online διδασκαλία, φόρουμ, συζητήσεις, θεματικά wikis.

Περιβάλλον εκμάθησης

Στη Σελίδα του Καθηγητή Διδασκαλίας και στη σελίδα του Εκπαιδευτή συμπεριλαμβάνονται τα περιβάλλοντα εκμάθησης στα οποία μπορείτε να βρείτε τα Εκπαιδευτικά Υλικά που αντιπροσωπεύουν τα περιεχόμενα του μαθήματος:

Βιβλιοθήκη βίντεο

Τα ψηφιοποιημένα μαθήματα βίντεο είναι το σημείο εκκίνησης της μαθησιακής διαδικασίας. Κάθε ψηφιοποιημένο μάθημα βίντεο είναι δομημένο σε διάφορα θέματα και είναι ευρετηριασμένο ώστε να επιτρέπει στον μαθητή να παρακολουθήσει ολόκληρο το μάθημα βίντεο ή να επιλέξει το θέμα που θέλει να μελετήσει περισσότερο βάθος. Κάθε θέμα συνδέεται με υπερκειμενικά και πολυμέσα με δοκίμια, βιβλία, κείμενα άσκησης, εικονικές βιβλιοθήκες, λίστες ιστότοπων (συνδέσεις με ιστοτόπους σχετικούς με το θέμα που επιλέχθηκαν από τους καθηγητές και τους διδάσκοντες).

Ηλεκτρονικές ασκήσεις

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διαδικτυακές διαδραστικές ασκήσεις που συνδέονται με τα θέματα που εξετάζονται στα μαθήματα βίντεο.

Εικονικό εργαστήριο

Πρόκειται για ένα περιβάλλον στο οποίο ο σπουδαστής ενσωματώνει τη θεωρία με την πρακτική μέσω μιας διαδικασίας "learning-by-doing".

Διδακτικό προσωπικό

Όπως προβλέπεται ήδη από το άρθρο. 15 του Καταστατικού και όπως δηλώνεται στους Γενικούς Κανονισμούς του Πανεπιστημίου, ενέκρινε τον MIUR μου στις 16 Μαρτίου 2013, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ "Διδακτικό και Διδακτικό Φορέα", art. 17 "Φορέας διδασκαλίας και ερευνητές", παράγραφος 3 και εξής:

«Το διδακτικό προσωπικό, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 15 του Καταστατικού και ασκεί διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα σύμφωνα με τα πρότυπα παράδοσης μαθημάτων των τηλεματικών πανεπιστημίων μέσω τηλεματικών και δορυφορικών δικτύων (συστήματα διαδικτύου, τηλεόρασης και τηλεδιάσκεψης) τις ακόλουθες τυπολογίες ":

  • Area Professors, οι οποίοι συντονίζουν τις διδακτικές δραστηριότητες για κάθε τομέα
  • Καθηγητές συγγραφείς του περιεχομένου, οι οποίοι συνειδητοποιούν τα μαθήματα βίντεο και το σχεδιαστικό περιεχόμενο και τα υλικά που θα συμπεριληφθούν στα μαθησιακά περιβάλλοντα της διδακτικής πύλης.
  • Οι εκπαιδευτές, που ελέγχουν την πρόοδο της μάθησης των μαθητών χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες.

Τοποθεσίες

Ρώμη

Address
Corso Vittorio Emanuele II, 39
00186 Ρώμη, Λάτσιο, Ιταλία

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Προγράμματα

Η σχολή αυτή επίσης προσφέρει:

Υποβολή ερώτησης

Άλλη