MBU - Montreux Business University

Εισαγωγή

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

ÎÎ¼ÎµÎ¯Ï ÎµÏδοκιμοÏν να είναι καινοÏÏÎ¼Î¿Ï - MBU ÏÏνδÏάζει Ïην ÏαÏαδοÏιακή εκÏαίδεÏÏη ÏÏν εÏιÏειÏήÏεÏν με μια ολιÏÏική ÏÏοÏέγγιÏη, εξοÏλίζει ÏοÏÏ Î¼Î±Î¸Î·ÏÎ­Ï Î¼Î±Ï Î¼Îµ ÏÎ¹Ï Î´Ïο «ÏκληÏά» και «μαλακά» δεξιÏÏηÏεÏ. ÎίμαÏÏε, εÏίÏηÏ, ÏÏηÏιμοÏοιÏνÏÎ±Ï ÏεÏνολογία αιÏμήÏ. Îι μαθηÏÎ­Ï Î¼Î±Ï Î­ÏοÏν ÏÏÏÏβαÏη Ïε Segways και Gigabit Internet, αÏÏÏμαÏα. Το ÏÏνολο ΠανεÏιÏÏήμιο είναι εξοÏλιÏμένο με smartboards, και έÏοÏμε ÏÏÏκεÏÎ­Ï (DLNA, Apple TV, Ïο Chromecast) Ïε κάθε δÏμάÏιο ÏÏÏεÏÏηÏ.

Îίναι ÏημανÏÎ¹ÎºÏ Î½Î± διδάξοÏν ÏÏοÏÏ Î¼Î±Î¸Î·ÏÎ­Ï Î¼Î±Ï ÏÏÏ Î»ÎµÎ¹ÏοÏÏγεί η ÏεÏνολογία, αλλά και ÏÎ¹Ï Î·Î¸Î¹ÎºÎ­Ï Î±Î¾Î¯ÎµÏ, Ï.Ï., να ÏέβεÏαι, ηθικά και ÏÏεÏθÏνα. ΣÏο ÏÏγÏÏονο εÏιÏειÏημαÏÎ¹ÎºÏ ÎºÏÏμο, αÏÏÎ­Ï Î¿Î¹ ιδιÏÏηÏÎµÏ ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ ÏÎ¿Î»Ï ÏÏάνιο να βÏείÏε Ïε εÏαγγελμαÏίεÏ, έÏÏι η γνÏÏη Ïε ÏÏνδÏαÏÎ¼Ï Î¼Îµ Ïο Î¼Î±Î»Î±ÎºÏ Î´ÎµÎ¾Î¹ÏÏηÏÎµÏ ÏÏαγμαÏικά ÏολÏÏιμεÏ. Î©Ï ÎµÎº ÏοÏÏοÏ, μÏοÏοÏμε να ÏÎ±Ï ÎºÎ¬Î½ÎµÎ¹ να αÏαÏÏολήÏιμοι, και Ïο Ïαξίδι ÏÏην αÏαÏÏÏληÏη ÏÎ±Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ διαÏκεδαÏÏικÏ, ÏÏαν η ÏÏοεÏοιμαÏία ÏÏνανÏά Ïην εÏκαιÏία.

ÎÏÏÏ ÏÎ¿Ï ÎºÎ¬Î½ÎµÎ¹ MBU ιδιαίÏεÏη είναι Ïο γεγονÏÏ ÏÏι οι μαθηÏÎ­Ï ÏÏοÏÏηÏίζονÏαι αÏÏ Ïην αÏÏή ÏÎ¿Ï ÏÎ±Î¾Î¹Î´Î¹Î¿Ï ÏοÏÏ ÏÏην MBU μέÏÏι Ïο ÏÎ­Î»Î¿Ï Î±ÏÏ Ïα μέλη ÏÎ¿Ï ÏÏοÏÏÏÎ¹ÎºÎ¿Ï ÎºÎ±Î¹ Ïο διδακÏÎ¹ÎºÏ ÏÏοÏÏÏÎ¹ÎºÏ Î¼Î±Ï. ÎκÏμη και μεÏά Ïην αÏοÏοίÏηÏή ÏοÏÏ, ÎµÎ¼ÎµÎ¯Ï ÎµÏÏÏμαÏÏε Ïε εÏαÏή με ÏοÏÏ Î±ÏοÏοίÏοÏÏ Î¼Î±Ï ÎºÎ±Î¹ να ÏÏοÏÏαθήÏοÏμε να ÏοÏÏ Î²Î¿Î·Î¸Î®ÏοÏμε Ïε κάθε ÏÏÏÏή ÏÎ·Ï ÎµÎ½Î®Î»Î¹ÎºÎ·Ï Î¶ÏÎ®Ï ÏοÏÏ. ÎÏÎ»Î¹Ï Î­Î½Î± ÏοιÏηÏή MBU, ÏάνÏα Î­Î½Î±Ï ÏοιÏηÏÎ®Ï MBU!

ÎÏÎ³Ï Î¼Î¹ÎºÏÎ­Ï ÏÎ¬Î¾ÎµÎ¹Ï Î¼Î±Ï, ÎºÎ±Î½Î­Î½Î±Ï Î±ÏÏ ÏοÏÏ Î¼Î±Î¸Î·ÏÎ­Ï Î¼Î±Ï Î±Î¹ÏθάνεÏαι έÏαÏε Ïε MBU - κάθε μαθηÏÎ®Ï ÏαίÏνει αÏκεÏή ÏÏοÏοÏή για να βεβαιÏθείÏε ÏÏι καÏανοοÏν κάθε θέμα ÏÎ¿Ï ÎºÎ±Î»ÏÏÏεÏαι ÏÏην Ïάξη.

Το γεγονÏÏ ÏÏι οι καθηγηÏÎ­Ï Î¼Î±Ï, Ïλοι οι εÏαγγελμαÏÎ¯ÎµÏ ÎµÎ¯Î½Î±Î¹, εÏίÏηÏ, εκÏιμάÏαι ιδιαίÏεÏα - ÏέÏνοÏν Ïη δική ÏοÏÏ ÎµÎ¼ÏειÏία μέÏα ÏÏην Ïάξη, εÏιÏÏέÏονÏÎ±Ï ÏÏοÏÏ Î¼Î±Î¸Î·ÏÎ­Ï Î½Î± μάθοÏν ÏÏι μÏνο αÏÏ Ïα βιβλία και μελέÏÎµÏ ÏεÏιÏÏÏÏεÏν, αλλά και αÏÏ Ïην εμÏειÏία ÏοÏÏ ÎºÎ±Î¹ Ïα λάθη ÏοÏÏ.

διεθνÏÏ Î±Î½Î±Î³Î½ÏÏιÏμένα ÏÏÏÏία μαÏ, εκÏÏÏ Î±ÏÏ Î­Î½Î± ÏολÏÎµÎ¸Î½Î¹ÎºÏ ÎºÎ±Î¹ ÏολÏÏολιÏιÏÎ¼Î¹ÎºÏ ÏεÏιβάλλον, ÏÏÏε οι ÏÏοÏδαÏÏÎ­Ï Î¼Î±Ï Î½Î± βÏοÏν δοÏλειά ÏÏν ονείÏÏν ÏοÏÏ Î® να ανοίξοÏν ÏÎ¹Ï Î´Î¹ÎºÎ­Ï ÏοÏÏ ÎµÏιÏειÏήÏειÏ. Îι μαθηÏÎ­Ï Î¼Î±Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ αÏκεÏά οι εÏιÏειÏημαÏίεÏ!

ΠιÏÏεÏοÏμε ÏÏι MBU είναι ένα ÏÎ¿Î»Ï Î¹Î´Î¹Î±Î¯ÏεÏο μέÏÎ¿Ï Î³Î¹Î± να είναι Ïε και μια ÏÎ¿Î»Ï ÎµÎ½Î´Î¹Î±ÏέÏοÏÏα δίκÏÏο να είναι ένα μέÏÎ¿Ï ÏηÏ.

ΠεÏιÏÏÏία είναι μÏνο ένα κλικ μακÏιά - εÏικοινÏνήÏÏε μαζί Î¼Î±Ï ÎºÎ±Î¹ να γίνει μια εÏιÏÏÏημένη εÏιÏείÏηÏη εÏαγγελμαÏική έÏεÏε ÏάνÏα ήθελε να γίνει!

Î ÎÎÎΦÎΡΠMBU

uniquelocation

Îε θέα Ïην ÏανέμοÏÏη λίμνη ÏÎ·Ï ÎενεÏηÏ, Ïο ÎονÏÏέ ÎÏιÏειÏήÏεÏν ÏÎ¿Ï Î Î±Î½ÎµÏιÏÏÎ·Î¼Î¯Î¿Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ η Ïέλεια μάθηÏη και Ïο ÏεÏιβάλλον ÏÎ¿Ï ÎµÎ¼Ïνέει. Îι ÏοιÏηÏÎ­Ï Î­ÏοÏν Ïο ÏÏονÏμιο να ÏÏοÏδάÏοÏν Ïε κάÏοιο ÏανεÏιÏÏήμιο ÏÎ¿Ï Î²ÏίÏκεÏαι Ïε μικÏή αÏÏÏÏαÏη με Ïα ÏÏδια αÏÏ Ïη λίμνη και Ïη γÏÏÏ Î³Î±Î»Î»Î¹ÎºÎ­Ï ÎºÎ±Î¹ ελβεÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÎλÏειÏ.

Î ÎλβεÏία βÏίÏκεÏαι ÏÏην καÏδιά ÏÎ·Ï ÎÏÏÏÏηÏ, γεγονÏÏ ÏÎ¿Ï ÎºÎ±Î¸Î¹ÏÏά ÏÎ¿Î»Ï Î²Î¿Î»Î¹ÎºÏ Î³Î¹Î± ÏοÏÏ Î¼Î±Î¸Î·ÏÎ­Ï Î¼Î±Ï Î½Î± ÏαξιδεÏοÏν Ïε ολÏκληÏη Ïην ήÏειÏο καÏά Ïη διάÏκεια ÏÎ¿Ï Î£Î±Î²Î²Î±ÏοκÏÏÎ¹Î±ÎºÎ¿Ï ÎºÎ±Î¹ να ανακαλÏÏοÏν ÏέÏοια εικονική εÏÏÏÏαÏÎºÎ­Ï ÏÏÎ»ÎµÎ¹Ï ÏÏÏÏ Ïο ΠαÏίÏι, Ïη ΡÏμη, Ïη ÎαÏκελÏνη, Ïο ÎεÏολίνο, Ïο Îιλάνο.

diplomaheader

ΠεÏένδÏÏή ÏÎ±Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ Ïε ÏοιÏÏηÏα. ÎκÏÏÏ Î±ÏÏ ÏÎ¹Ï Î´Î¹Î¬ÏοÏÎµÏ ÏÏνεÏγαÏÎ¯ÎµÏ ÎºÎ±Î¹ ÏÎ¹Ï ÏÏνδÏÎ¿Î¼Î­Ï Î¼Î±Ï, MBU αναγνÏÏίζεÏαι αÏÏ Ïην ÏαγκÏÏμια διαÏιÏÏεÏÏειÏ.

Montreux ÎÏιÏειÏήÏεÏν ÏÎ¿Ï Î Î±Î½ÎµÏιÏÏÎ·Î¼Î¯Î¿Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ διαÏιÏÏεÏμένο αÏÏ ÎºÎ±Î¹ είναι Î¼Î­Î»Î¿Ï ÏÏν:

  • ACBSP - ΣÏμβοÏλιο ÎιαÏίÏÏεÏÏÎ·Ï Î³Î¹Î± ÎÏιÏειÏηÏιακά ÏÏολεία ΠÏογÏάμμαÏα
  • ISO 9001: 2008 / ISO 29990: 2010 - ÎÎ¹ÎµÎ¸Î½Î®Ï ÎÏγανιÏμÏÏ Î¤ÏÏοÏοίηÏηÏ
  • EFMD - ÎÏÏÏÏαÏÎºÏ ÎδÏÏμα για Ïη ÎιαÏείÏιÏη ÎνάÏÏÏξηÏ
  • CEEMAN - ÎενÏÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÎºÎ±Î¹ ÎναÏÎ¿Î»Î¹ÎºÎ®Ï ÎÏÏÏÏÎ·Ï ÎνάÏÏÏÎ¾Î·Ï ÎιαÏείÏιÏÎ·Ï ÎναÏολή
  • AVDEP - ΣÏνδεÏÎ¼Î¿Ï ÎδιÏÏικÏν ΣÏολείÏν ÏÎ¿Ï ÎºÎ±Î½ÏÎ¿Î½Î¹Î¿Ï Vaud
  • CVCI - ÎÏιμεληÏήÏιο ÎμÏοÏÎ¯Î¿Ï ÎºÎ±Î¹ ÎιομηÏÎ±Î½Î¯Î±Ï ÏÎ¿Ï ÎºÎ±Î½ÏÎ¿Î½Î¹Î¿Ï Vaud
  • FSEP - ÎλβεÏική ÎμοÏÏονδία ÎδιÏÏικÏν ΣÏολείÏν
classheader

μικÏά μεγέθη Ïάξη Î¼Î±Ï ÎµÏιÏÏέÏοÏν ÏÏοÏÏ Î¼Î±Î¸Î·ÏÎ­Ï Î½Î± αλληλεÏιδÏοÏν ÏÏενά με ÏοÏÏ ÎºÎ±Î¸Î·Î³Î·ÏέÏ, καθÏÏ ÎºÎ±Î¹ να αÏοκÏήÏοÏν γνÏÏÎµÎ¹Ï Î±ÏÏ Î´Î¹Î¬ÏοÏα ÏαγκÏÏμια εÏιÏειÏημαÏική ÏοÏÏ ÏÏÏβαθÏο.


ÎÏÎ³Ï ÏÎ·Ï Î±Ïομική ÏÏοÏοÏή, μικÏÎ­Ï ÏÎ¬Î¾ÎµÎ¹Ï ÏαÏέÏοÏν ένα Ïιο αÏοÏελεÏμαÏÎ¹ÎºÏ ÏεÏιβάλλον μάθηÏηÏ.

environmentheader

Î Î´Î¹ÎµÎ¸Î½Î®Ï ÎºÎ¿Î¹Î½ÏÏηÏα ÏÎ¿Ï Î Î±Î½ÎµÏιÏÏÎ·Î¼Î¯Î¿Ï Montreux Business αÏξάνεÏαι. ÎÏοÏμε ÏÎ¬Î½Ï Î±ÏÏ 15 εθνικÏÏηÏÎµÏ ÏÎ¿Ï ÏÏοÏδάζοÏν Ïε MBU.
Îι μαθηÏÎ­Ï Î²Î¹ÏνοÏν Ïο ÏολÏÎµÎ¸Î½Î¹ÎºÏ ÏεÏιβάλλον και Ïην ÏεÏίÏημη ελβεÏική Ïιλοξενία, να ÏÏμβάλει ÏÏην αÏξηÏη ÏÎ·Ï ÏαγκÏÏÎ¼Î¹Î±Ï ÎµÏαιÏθηÏοÏοίηÏÎ·Ï ÎºÎ±Î¹ ÏολιÏιÏÏικÏν ανÏαλλαγÏν, ÎµÎ½Ï Ïλοι εÏιδιÏκοÏν Ïην εκÏαίδεÏÏή ÏοÏÏ.

FrenchEngHeader

Î MBU ÎένÏÏο ÎλÏÏÏικÏν ΣÏοÏδÏν ÏÏοÏÏέÏει ÏÏοÏÏÏημένα μαθήμαÏα εÏικοινÏÎ½Î¯Î±Ï ÏÏν εÏιÏειÏήÏεÏν ÏÏα αγγλικά, καθÏÏ ÎºÎ±Î¹ ενÏαÏικά μαθήμαÏα ÏÏα γαλλικά, ÏÎ¿Ï Î­ÏοÏν ÏÏεδιαÏÏεί για να βοηθήÏει ÏοÏÏ Î¼Î±Î¸Î·ÏÎ­Ï ÎºÎ±Î¹ ÏοÏÏ ÎµÏαγγελμαÏÎ¯ÎµÏ ÏÏν εÏιÏειÏήÏεÏν γÏήγοÏα να αÏοκÏήÏοÏν ÏÎ¹Ï ÏÏοÏοÏÎ¹ÎºÎ­Ï ÎºÎ±Î¹ γÏαÏÏÎ­Ï ÎµÏικοινÏÎ½Î¹Î±ÎºÎ­Ï Î´ÎµÎ¾Î¹ÏÏηÏÎµÏ ÏÎ¿Ï ÏÏειάζονÏαι για να είναι εÏιÏÏÏÎ®Ï Î±ÎºÎ±Î´Î·Î¼Î±Ïκά και εÏαγγελμαÏικά.

SemesterHeader

Montreux ÎÏιÏειÏήÏεÏν ΠανεÏιÏÏήμιο διαθέÏει έναν εÏιλεγμένο αÏÎ¹Î¸Î¼Ï ÏÎ®Î¼Î·Ï ÏανεÏιÏÏήμια ÏÏ ÎµÏαίÏοι Î¼Î±Ï Ïε Ïλο Ïον κÏÏμο.
ÎνθαÏÏÏνοÏμε ÏοÏÏ Î¼Î±Î¸Î·ÏÎ­Ï Î¼Î±Ï Î½Î± κάνοÏν ένα εξάμηνο ÏÏο εξÏÏεÏικÏ, ÏÏÎ¿ÎºÎµÎ¹Î¼Î­Î½Î¿Ï Î½Î± αÏολαÏÏοÏν Ïην διαÏοÏεÏική αÏμÏÏÏαιÏα, να εÏιδοθοÏν ÏÏην εξεÏεÏνηÏη ÏÏν νέÏν ÏολιÏιÏμÏν και ÏαÏαδÏÏεÏν και να κάνοÏν νέοÏÏ ÏίλοÏÏ Î±ÏÏ Ïλο Ïον κÏÏμο. ΠκαÏÎ¬Î»Î¿Î³Î¿Ï ÏÏν ÏÏνεÏγαζÏμενα ÏανεÏιÏÏήμια Î¼Î±Ï Î¼ÏοÏείÏε να βÏείÏε εδÏ.

CuttingEdgeHeader

MBU ÏÏηÏιμοÏοιεί ÏεÏνολογία αιÏÎ¼Î®Ï Î³Î¹Î± Ïην ÏαÏακολοÏθηÏη μαθημάÏÏν και ÏÏην ÏÏάξη. ÏανεÏιÏÏημιοÏÏολη Î¼Î±Ï Î­Ïει, καÏά ÏάÏα ÏιθανÏÏηÏα, μια αÏÏ ÏÎ¹Ï ÏαÏÏÏεÏÎµÏ ÏÏνδέÏÎµÎ¹Ï ÏÏο ÎιαδίκÏÏο Ïε ÏÏγκÏιÏη με άλλα ελβεÏικά ÏανεÏιÏÏήμια.
Îάθε μαθηÏÎ®Ï Î­Ïει ÏÏÏÏβαÏη Ïε 4 Gigabit / ÎεÏÏεÏη LAN και 1 GB / s WiFi κάÏÏ / upload. Îι ÏÎ¬Î¾ÎµÎ¹Ï Î¼Î±Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ εξοÏλιÏÎ¼Î­Î½ÎµÏ Î¼Îµ Interactive Smart Boards, καθÏÏ ÎºÎ±Î¹ διαδÏαÏÏικά ÏÎ¿Î®Ï (Chromecast / ÏÎ·Ï Apple, DLNA) Ïε κάθε Ïάξη.
Τα online μαθήμαÏα Î¼Î±Ï ÏÏμÏληÏÏνεÏαι με 360 ° ΣÏνεÏÎ®Ï Ïοή βίνÏεο και Îικονική ΠÏαγμαÏικÏÏηÏα εÏγαλεία, και είμαÏÏε ÏεÏήÏανα εÏενδÏοÏν ÏÏην ÏελεÏÏαία λέξη ÏÎ·Ï ÏεÏÎ½Î¿Î»Î¿Î³Î¯Î±Ï Î³Î¹Î± Ïα οÏέλη ÏÏν μελλονÏικÏν γενεÏν. MBU είναι Î¼Î­Î»Î¿Ï ÏÎ·Ï ÏÏÏÏοβοÏÎ»Î¯Î±Ï IED. Îοναδική μάθηÏη λαμβάνει ÏÏÏα εδÏ.

ExecutivesHeader

ÎÏοÏμε μια μοναδική ÎÎΡ ÏÏÏγÏαμμα. ΣÏελέÏη Î¼Î±Ï ÏÏο Residence είναι γνÏÏÏοί εμÏειÏογνÏÎ¼Î¿Î½ÎµÏ Î±ÏÏ ÎµÏαιÏÎµÎ¯ÎµÏ ÏÏÏÏ Î· Apple, η Deloitte, η UBS, η Credit Suisse ή Caterpillar. ÎÏοÏν εÏγαÏÏεί ÏÏ ÎιεÏθÏνÏν ΣÏμβοÏλοÏ, ÎÎΤ ή CFO. ÎÏοÏν / έÏÏεÏαν Ïο IT, ÎνθÏÏÏÎ¹Î½Î¿Ï ÎÏναμικοÏ, ÎομικÏν ή ÎικονομικÏν ÏμήμαÏα? ÏÏον Ïομέα ÏÎ·Ï ÎµÎ¹Î´Î¹ÎºÏÏηÏÎ¬Ï ÏοÏÏ ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ ΤÏαÏεζÏν, ÏÎ·Ï ÎεÏοÏοÏίαÏ, Heavy Industries, ÎÎ¹ÎµÎ¸Î½ÎµÎ¯Ï ÎÏγανιÏμοÏÏ, ελέγÏοÏ, ÏοÏολογικÏν ή νομικÏν.
ÎοÏή ÏολÏλογοÏμε, Ïα ÏÏελέÏη Î¼Î±Ï ÏÏο Residence είναι εÏιÏÏÏÎµÎ¯Ï Î´Î¹ÎµÏθÏνÏÎ­Ï ÎºÎ±Î¹ ÏοÏÏ ÎµÏιÏειÏημαÏÎ¯ÎµÏ ÏÎ¿Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ ανοιÏÏά για να δÏÏοÏν ÏÏμβοÏÎ»Î­Ï ÏÏοÏÏ Î¼Î±Î¸Î·ÏÎ­Ï Î¼Î±Ï. Îα ÏοÏÏ Î´ÎµÎ¯Î¾Î¿Ïμε ÏÏÏ Î½Î± είναι εÏιÏÏÏÎ®Ï ÎºÎ±Ïά Ïα εÏÏμενα ÏÏν ÏÏοÏδÏν ÏÎ±Ï ÏÏοκλήÏειÏ.
ÎάνÏε κλικ ÎµÎ´Ï Î³Î¹Î± να μάθεÏε ÏεÏιÏÏÏÏεÏα για Ïα ÏÏελέÏη Î¼Î±Ï ÏÏο Residence.

ÎÏαμα & ÎÏοÏÏολή

ÎνημεÏÏνοÏν Ïην καινοÏομία, Ïην ανακεÏαλαίÏÏη εκÏαίδεÏÏη - αÏÏÏ ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ Ïο ÏÏνθημά μαÏ. ΣÏο ΠανεÏιÏÏήμιο Montreux ÎÏιÏειÏήÏεÏν, θέλοÏμε να δÏÏοÏμε μια εκÏαίδεÏÏη ÏÏν εÏιÏειÏήÏεÏν με μια διαÏοÏά αÏÏ Ïην εÏαÏμογή ένα καινοÏÏμο ÏÏÏγÏαμμα ÏÏοÏδÏν ÏÎ¿Ï Î½Î± εμÏνέει ÏοÏÏ Î¼Î±Î¸Î·ÏÎ­Ï Î½Î± αναÏÏÏξοÏν ÏÎ¹Ï ÏκληÏÎ­Ï ÎºÎ±Î¹ Î¼Î±Î»Î±ÎºÎ­Ï Î´ÎµÎ¾Î¹ÏÏηÏÎµÏ ÏÎ¿Ï Î¸Î± ÏÏειαÏÏοÏν για να έÏοÏν εÏιÏÏÏία οι ηγέÏÎµÏ ÏÏν εÏιÏειÏήÏεÏν, οι οÏοίοι ÏÏοÏαÏμÏζονÏαι γÏήγοÏα ÏÏη μεÏαβαλλÏμενη αγοÏά. ΠαÏοÏÏολή Î¼Î±Ï ÎµÎ¯Î½Î±Î¹ να κάνοÏμε ÏοÏÏ Î¼Î±Î¸Î·ÏÎ­Ï Î¼Î±Ï Î±ÏαÏÏολήÏιμοÏÏ.

διεθνή μέλη ÎÎΠ Î¼Î±Ï ÏÏοεÏοιμάÏει MBU μαθηÏÎ­Ï Î½Î± είναι ÏαγκÏÏμια εÏιÏειÏημαÏικοÏÏ Î·Î³Î­ÏÎµÏ ÏÎ¿Ï Î±ÏÏιο μέÏÏ ÏÎ·Ï Î¿Î»Î¹ÏÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÏÏοÏÏÏÎ¹ÎºÎ®Ï Î±Î½Î¬ÏÏÏÎ¾Î·Ï ÎºÎ±Î¹ εκÏαίδεÏÏÎ·Ï ÏÏν εÏιÏειÏήÏεÏν ÏÏÎ·Î»Î®Ï ÏοιÏÏηÏÎ±Ï ÏÎ¿Ï ÎºÎ±Î»ÏÏÏει οκÏÏ ÏÎ¿Î¼ÎµÎ¯Ï ÏÎ·Ï Î¼Î¬Î¸Î·ÏηÏ:

VisionMission

Τοποθεσίες

Montreux

Address
Avenue de Chillon 74
1820 Montreux, Vaud, Ελβετία

FAQ

Άλλη