μεταπτυχιακό στο διεθνές εμπόριο

IEBS - Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

μεταπτυχιακό στο διεθνές εμπόριο

IEBS - Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores

Με την έκρηξη της παγκοσμιοποίησης, το εξωτερικό εμπόριο είναι όλο και πιο σημαντικό για την επιτυχία των επιχειρήσεων και των διεθνών χρόνο επέκτασή τους. Ως εκ τούτου, είναι ότι η εκπαίδευση στο Marketing και Διεθνούς Εμπορίου έχει τόσο σημαντικό ρόλο στη σημερινή αγορά.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Marketing και το διεθνές εμπόριο είναι δομημένο έτσι ώστε ο μαθητής είναι σε θέση να ορίζουν, να διαχειρίζονται και να εφαρμόσουν τη στρατηγική μάρκετινγκ και τη διεθνοποίηση των παραδοσιακών ή ψηφιακή εταιρεία σε όλα τα στάδια της. Επιπλέον, θα συναντήσετε τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση σας εργαλεία διαπραγματευτικές ικανότητες, να μάθουν να αναλύουν και να εντοπίσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό και να εκτελέσει την καλύτερη στρατηγική για την κάθε περίπτωση.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Marketing και Διεθνούς Εμπορίου χρησιμοποιεί μια καινοτόμο μεθοδολογία με την οποία θα μάθετε μέσα από τις δραστηριότητες και τις πραγματικές εμπειρίες και προσομοίωση στην οποία θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εμπορία, τη διεθνοποίηση της εταιρείας και τη διαχείριση του εξωτερικού εμπορίου και στην οποία που κερδίζουν την εμπειρία που σας προετοιμάζει για τον πραγματικό κόσμο.

spain104

Τι θα μάθω;

Μετά την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Marketing και Διεθνούς Εμπορίου θα είναι απολύτως σε θέση να:

 • Σχεδιάζει το έργο της διεθνοποίησης ενός οργανισμού.
 • Τη διαχείριση και εφαρμογή της στρατηγικής μάρκετινγκ.
 • Εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Εμπορίου με το μοντέλο ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Διεθνοποίηση να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τα κριτήρια της οικονομικής-χρηματοπιστωτικής και σταθερή επένδυση.
 • Την εφαρμογή της στρατηγικής πωλήσεων στις αγορές του εξωτερικού.

Προς καθε ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ?

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Marketing και Διεθνούς Εμπορίου παρέχει εκπαίδευση αφορούσε συγκεκριμένα τα ακόλουθα προφίλ:

 • Οι επαγγελματίες που θέλουν να κάνουν ένα άλμα προς τα εμπρός όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και θέλουν να αντιμετωπίσουν τις διεθνείς αγορές.
 • Διευθυντές των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που έχουν δεσμευτεί για τη διεθνοποίηση και το εξωτερικό εμπόριο.
 • Τεχνικούς και εμπειρογνώμονες που συνδέονται με τους τομείς των επιχειρήσεων, των πωλήσεων και των εξαγωγών.
 • Στελέχη ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να αναπτύξουν επιχειρηματικό όραμα τους και επαγγελματικά προωθούνται.
 • Οι μαθητές και οι junior επαγγελματίες που θέλουν να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου.

διδακτέα ύλη

Η δομή και τα υλικά του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Marketing και το διεθνές εμπόριο έχει οργανωθεί ως εξής:

Ενότητα 1. Στρατηγική Διεθνοποίησης

 • Η συνολική κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον
 • συνολικής στρατηγικής της διεθνούς εταιρείας
 • Σχεδιασμός της διεθνοποίησης της εταιρείας
 • Το σχεδιασμό και την οικονομική-οικονομική ανάλυση Ι
 • Το σχεδιασμό και την οικονομική-οικονομική ανάλυση ΙΙ
 • διαχειριστικό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα. διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων και την τρέχουσα
 • ανάλυση επενδύσεων
 • Balanced Scorecard ως εργαλείο για τη στρατηγική διαχείριση
 • Έρευνα για τις παγκόσμιες αγορές
 • Επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε e-Commerce. E-Commerce Solutions
 • Διεθνοποίηση των επιχειρήσεων μέσω του ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Προγραμματισμό και έλεγχο των έργων από το λογισμικό διαχείρισης
 • δεξιότητες διαπραγμάτευσης
 • Διαπραγμάτευση, τις σχέσεις και το πρωτόκολλο σε διεθνή πλαίσια
 • Αναπόσπαστο επιχειρήσεις Διεθνές εμπόριο

2. Ενότητα Εξωτερικού Εμπορίου Επιχειρήσεων

 • προσομοίωσης των επιχειρήσεων
 • Οι διεθνείς πωλήσεις
 • Φορολόγηση του διεθνούς εμπορίου Ι
 • Φορολόγηση των διεθνών συναλλαγών ΙΙ
 • Incoterms 2010 l
 • Incoterms 2010 LL
 • Η πιστωτική ντοκιμαντέρ και άλλα μέσα διεθνών πληρωμών
 • τεκμηρίωση του εξωτερικού εμπορίου
 • Έθιμα και τη διαχείριση των συνόρων
 • Συναλλαγματικός κίνδυνος
 • Ανάπτυξη ανταγωνιστικό διεθνές προσφορές
 • Η γλώσσα του εξωτερικού εμπορίου
 • Από τα social media για την κοινωνική εμπορίου
 • Μετρήσεις και analytics για το ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Αναζήτηση μάρκετινγκ

Πτυχιούχος Τελική Έργου

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Spanish (Spain)
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Οκτ. 2018
Duration
Διάρκεια
350 Ώρες
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
2,850 EUR
Locations
Ισπανία - Barcelona, Catalonia
Ημερομηνία Έναρξης : Οκτ. 2018
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Οκτ. 2018
Ισπανία - Barcelona, Catalonia
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών