μεταπτυχιακό στην κοινωνική εργασία

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Masters in Κοινωνικής Παρέμβασης

&nbsp

Το Master in Κοινωνικής Παρέμβασης επιτρέπει να ειδικευτούν την εκπαίδευσή τους σε μια περιοχή όπου οι επαγγελματίες έρχονται σε επαφή με διαφορετικές ακαδημαϊκό υπόβαθρο, από μια συμμετοχική προσέγγιση.

&nbsp

&nbsp

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

&nbsp

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
- Έννοια και ανάπτυξη του κοινωνικού
- Νομοθεσία κοινωνικής παρέμβασης. Μεθοδολογία
- Η επαγγελματική δουλειά. Τομείς και ειδικές ανάγκες

&nbsp

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
- Εργαλεία και μεθοδολογία που διευκολύνει την ανάλυση της πραγματικότητας
στην έρευνα-δράση

&nbsp

3. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
- Επίπεδα σχεδιασμού: σχέδιο, πρόγραμμα, έργο
- Επίπεδα των έργων
- Φάσεις του έργου
- Στοιχεία του έργου
- Η ποιότητα των έργων. Οδηγός για την Ενέργεια

&nbsp

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ
- Προοπτικές και προσεγγίσεις για την αξιολόγηση
- Αξιολόγηση και ανάπτυξη Pianificazzione

&nbsp

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
- Συμμετοχή σε πόλη: τα είδη, τα επίπεδα, τους παράγοντες, τους στόχους, τις μεθόδους
- Συμμετοχή των πολιτών και του εθελοντισμού
- Κοινωνική υποστήριξη για την κοινοτική δράση: οι ομάδες αυτοβοήθειας

&nbsp

6. Περιοχή παρέμβασης: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
- Οικογενειακής Διαμεσολάβησης
- Διαμεσολάβηση στο εκπαιδευτικό πλαίσιο
- Διαμεσολάβηση της Κοινότητας στο πλαίσιο

&nbsp

7. Περιοχή παρέμβασης: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Τεχνικές της κοινωνικής εκπαίδευσης
- Κοινωνική Εκπαίδευση και τη Νεολαία
- Κοινωνική και εκπαιδευτική κοινότητα

&nbsp

8. Περιοχή παρέμβασης: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
- Κοινωνικο-επαγγελματικές
- Αγορά εργασίας
- Επαγγελματική
- Έναρξη Επαγγελματική

Τελευταία ενημέρωση Σεπτ. 2011

Σχετικά με τη Σχολή

Divulgazione Dinamica is an international center for training and educative production. Its goal is to elaborate formative products fitting the needs of the new professionals in the field of social sc ... περαιτέρω

Divulgazione Dinamica is an international center for training and educative production. Its goal is to elaborate formative products fitting the needs of the new professionals in the field of social sciences.Since 2000 the same group of professionals who originally founded the firm, still develops interventions in our specialization fields (local development, social mediation, international cooperation, socio-cultural animation, relaxation and free time, education, new fields of employment, social intervention). Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη