μεταπτυχιακό στην κοινωνική εκπαίδευση

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Masters στην Κοινωνική Εκπαίδευση

&nbsp

Το Master στην κοινωνική εκπαίδευση είναι ένα προϊόν που προσανατολίζονται προς την εκπαίδευση ειδικότητας, με μια συμμετοχική προσέγγιση, σε μια αναδυόμενη περιοχή του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

&nbsp

&nbsp

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

&nbsp

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Κοινωνική Εκπαίδευση
- Κοινωνική προέλευση της Εκπαίδευσης
- Η κοινωνική εκπαιδευτικός
- Κοινωνικές δεξιότητες εκπαιδευτικός επαγγελματική
- Κώδικας δεοντολογίας για την επαγγελματική πρακτική της κοινωνικής εκπαίδευσης

&nbsp

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Τεχνικές και διαγνωστικών εργαλείων
- Επικοινωνιακές δεξιότητες
- Τεχνική εκπαίδευση
- Τεχνική αξιολόγηση
- Το παιχνίδι ως εργαλείο της κοινωνικής εκπαίδευσης

&nbsp

3. ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
- Πλαίσιο και σύλληψη
- Επίδραση της ομάδας στα μέλη της

&nbsp

4. ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
- Έννοια και είδη των συγκρούσεων
- Στρατηγική για την πρόληψη των συγκρούσεων

&nbsp

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κοινωνικο-
- Κοινωνικές δεξιότητες
- Ορισμένες κοινωνικές δεξιότητες που συνδέονται με την κοινωνικο-εκπαιδευτική παρέμβαση

&nbsp

6. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
- Επίπεδα σχεδιασμού: σχέδιο, πρόγραμμα, έργο
- Επίπεδα των έργων
- Φάσεις του έργου
- Στοιχεία του έργου
- Η ποιότητα των έργων. Οδηγός για την Ενέργεια

&nbsp

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
- Εργαλεία και μεθοδολογία που διευκολύνει την ανάλυση της πραγματικότητας
στην έρευνα-δράση

&nbsp

8. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ εφαρμόζεται στην εκπαίδευση
- Σύλληψη και πηγές γνώσης. Η κοινωνία της γνώσης
- Μέσα μαζικής ενημέρωσης ως μέσα ενημέρωσης και εκπαιδευτικών πόρων για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση
- Πλατφόρμες: το ελεύθερο λογισμικό (Moodle) και το εμπορικό λογισμικό

&nbsp

9. Διδακτική Μεθοδολογία
- Διδακτική Μεθοδολογία
- Σχεδιασμός και Προγραμματισμός
- Ο / η εκπαιδευτής / της
- Στρατηγική Μεθοδολογία και διδασκαλία
- Πόροι διδασκαλίας
- Τεχνική Ομάδα
- Αξιολόγηση

&nbsp

10. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ
- Στην έννοια της νεολαίας
- Κοινωνικο-εκπαιδευτική παρέμβαση στη συλλογική των νέων
- Αντικοινωνική συμπεριφορά σε νεαρούς εφήβους. Επεξηγηματική θεωρίες
- Η παρέμβαση για την παροχή βοήθειας κατοικημένη sicoeducativo

&nbsp

11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ηλικιωμένους
- Ψυχοκοινωνικές πτυχές της γήρανσης του
- Κοινωνική Εκπαίδευση και το γήρας
- Μερικές δράσεις με τους ηλικιωμένους

&nbsp

12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
- Κοινωνικός αποκλεισμός
- Κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευση
- Τις ερμηνευτικές θεωρίες της κοινωνικής
- Κοινωνική ειδικός Εκπαίδευση
- Παρέμβαση για την αντιμετώπιση των διαδικασιών αποκλεισμού
- Κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες

&nbsp

13. Αξίες στην Εκπαίδευση: σημείο αναφοράς για ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Αξίες εκπαίδευση: σημείο αναφοράς για την κοινωνική εκπαίδευση
- Ορισμένες παρεμβάσεις από τους εργαζόμενους νέους με την εκπαίδευση, τις αξίες
- Ο εκπαιδευτικός / της επιχείρηση: καινοτομία σε περιόδους κρίσης

&nbsp

14. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
- Κοινωνική Ανάπτυξη Εκπαίδευσης και της Κοινότητας
- Η κοινότητα ως παρέμβαση έδαφος
- Ο τρίτος τομέας και κοινωνική εκπαίδευση

&nbsp

15. Κοινωνικών και Οικογενειακών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Η οικογένεια
- Κοινωνικο-εκπαιδευτική παρέμβαση στο πλαίσιο της οικογένειας
- Παράδειγμα της παρέμβασης: οι οικογένειες των ατόμων με αναπηρίες
- Οι καταστάσεις κακοποίησης και επικίνδυνη σε επίπεδο νοικοκυριού

Τελευταία ενημέρωση Σεπτ. 2011

Σχετικά με τη Σχολή

Divulgazione Dinamica is an international center for training and educative production. Its goal is to elaborate formative products fitting the needs of the new professionals in the field of social sc ... περαιτέρω

Divulgazione Dinamica is an international center for training and educative production. Its goal is to elaborate formative products fitting the needs of the new professionals in the field of social sciences.Since 2000 the same group of professionals who originally founded the firm, still develops interventions in our specialization fields (local development, social mediation, international cooperation, socio-cultural animation, relaxation and free time, education, new fields of employment, social intervention). Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη