Read the Official Description

Προηγουμένως γνωστός ως Εκτελεστικός Πιστοποιητικό Πληροφορικής Management

Το Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό της Πληροφορικής Management είναι ένα τεσσάρων θέμα το πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να σας χέρι με γνώσεις σε συγκεκριμένους τομείς της τεχνολογίας των πληροφοριών διαχείρισης.

&nbsp

Εάν δεν έχετε το χρόνο ή τη διάθεση να εγγραφεί αμέσως στο MMIT ή Δίπλωμα πρόγραμμα, αυτό το τεσσάρων θέμα του προγράμματος πιστοποιητικού μπορεί να είναι αυτό που πρέπει να αποκτήσουν μια γενική κατανόηση της τεχνολογίας των πληροφοριών διαχείρισης. Παρέχει επίσης μια πορεία εξέλιξης για όσους έχουν ολοκληρώσει μία μελέτη μονάδα, αλλά που δεν είναι ακόμα έτοιμη να ξεκινήσει το πλήρες πρόγραμμα MMIT.

&nbsp

&nbsp

Διδακτέα ύλη


Πρέπει να συμπληρώσετε τέσσερα θέματα για να κερδίσουν το Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό, οποιαδήποτε από τις οποίες μπορούν να επιλεγούν από τις παρακάτω MMIT θέματα (προϋποθέσεις σημείωση ισχύουν για ορισμένα από τα θέματα):

 • Οργανωτική Συμπεριφορά (601)
 • eBusiness (650)
 • Επιχειρήσεις Διαχείρισης Γνώσης (751)
 • Διοίκηση Υπηρεσιών (760)
 • Συστήματα Πληροφορικής για Επιχειρήσεις (770)
 • Πληροφορίες Στρατηγικής Συστήματα (771)
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες, Δίκτυα και Τεχνολογίας (2620)
 • Βάσεις Δεδομένων και Εφαρμογές (2640)
 • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (2700)
 • Πληροφορίες Διαχείριση Έργων Συστήματα (2800)
 • IT Outsourcing και Διαχείριση Πωλητής (2810)
 • Λογισμικού * Διαχείριση Έργων (2900)
 • Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση και Σχεδίαση (2910)
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (3000)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Process Outsourcing και * (3200)

* Επί του παρόντος υπό ανάπτυξη


αναπτύχθηκε από κοινού με το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης

&nbsp

&nbsp

Αποδοχή Κριτήρια


Όλοι οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε επιμέρους αξία τους. Μπορεί να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα με την ικανοποίηση των ακόλουθων κριτηρίων:

&nbsp

- Πτυχίο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και δύο ή περισσότερα έτη σχετική επαγγελματική εμπειρία ΤΠ
Ή
πτυχίο Bachelor με τιμές πρώτης κατηγορίας από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε έναν τεχνικό τομέα της μελέτης, όπως η επιστήμη των υπολογιστών, πληροφορικής, μηχανολογίας, μαθηματικών ή φυσικής.
Ή
Ένα τουλάχιστον οκτώ ετών σχετικών ΑΜ εργασιακή εμπειρία


- Αποδεικτικά στοιχεία της αγγλικής επάρκειας για τους αιτούντες των οποίων η πρώτη γλώσσα δεν είναι η αγγλική και οι οποίοι δεν έχουν αναλάβει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγγλική γλώσσα. Οι ελάχιστες απαιτήσεις αγγλικής γλώσσας είναι είτε:

 • Ακαδημαϊκών IELTS (International Αγγλικής Γλώσσας Testing Service) βαθμολογία 6,5 με ατομική βαθμολογία εγγράφως τουλάχιστον 6. 0 ή
 • TOEFL (Test της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας) βαθμολογία τουλάχιστον 550 με μια δοκιμή του γραπτού λόγου στα αγγλικά (TWE) βαθμολογία τουλάχιστον 5. 0, ή TOEFL που βασίζονται στο Internet Τεστ με ελάχιστη βαθμολογία τουλάχιστον 79 ή
 • BULATS (Business Language Testing Service) σε επίπεδο 4

- Μια δήλωση των κινήτρων για την επιτυχία μέσα από ένα δοκίμιο 500-λέξη


- Δύο αναφορές (τουλάχιστον ένας διαιτητής θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία του αιτούντος)


- Ένα ενημερωμένο βιογραφικό


- Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν GMAT σκορ για τη στήριξη της εφαρμογής τους.

&nbsp

&nbsp

Μεταφορά πιστώσεων


U21Global μπορεί να επιτρέψει τη μεταφορά έως ένα σχετικό θέμα από διαπιστευμένα ιδρύματα στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό (ή έως και δύο σχετικά θέματα από ένα πανεπιστήμιο U21 μέλος).

&nbsp

Οι φοιτητές θα κληθούν να αποδείξουν ότι έχουν κυριαρχήσει το περιεχόμενο του υποκειμένου (-ες) εν λόγω συμπληρώνοντας την εξέταση, υποβάλλοντας γραπτά αποδεικτικά στοιχεία του mastery (π.χ. μια επαγγελματική ολοκλήρωση ή πιστοποίηση), ή παρόμοια μέσα.

&nbsp

Η έκβαση της αίτησης για μεταφορά πιστώσεων θα γίνει γνωστή μόνο μετά την πλήρη και ορθή αξιολόγηση έχει διεξαχθεί.

Μεταφορά πιστώσεων θα προσμετρηθούν ένα U21Global Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό, αλλά δεν θα περιλαμβάνονται στο μέσο όρο βαθμολογίας των μαθητών (ΣΔΣ).

&nbsp

&nbsp

Δικαιολογητικά

 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου / του εγγράφου αναγνώρισης φωτογραφία εμφανίζεται
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου με το όνομα του αιτούντος αναγράφεται στην πίσω όψη
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου κύλισης από κάθε κολλέγιο / πανεπιστήμιο παρακολούθησε. Τα έγγραφα που δεν στην αγγλική γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιημένη μετάφραση
 • Αρχικό μεταγραφές / Επικυρωμένο αντίγραφο όλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα έγγραφα που δεν στην αγγλική γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
 • Τρέχουσα βιογραφικό
 • Πρωτότυπη / Επικυρωμένο αντίγραφο της έκθεσης GMAT φιλοξενούμενων, κατά περίπτωση
 • Πρωτότυπη / Επικυρωμένο αντίγραφο του TOEFL / IELTS έκθεση φιλοξενούμενων, κατά περίπτωση
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Σύνθεση (-ες), εάν υπάρχει

Διάρκεια


Η διάρκεια του προγράμματος εξαρτάται από το πόσα άτομα θα λαμβάνουν κάθε φορά και αν cho Ο ΟΣΕ να λάβει παράταση παύσεις. Το Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε έξι μήνες. Είστε αναμένεται να ολοκληρώσει το πρόγραμμα εντός 18 μηνών.

&nbsp

Κάθε αντικείμενο είναι 12 εβδομάδες σε διάρκεια, και που αναμένεται να περάσουν περίπου δέκα ώρες μελέτης ανά εβδομάδα, ανά θέμα. Οι φοιτητές είναι κατά κανόνα επιτρέπεται να διαρκέσει έως και τρία άτομα ανά πάσα στιγμή.

&nbsp

&nbsp

Διαδικασία αίτησης


Γίνονται δεκτές αιτήσεις όλο το χρόνο. Όλοι οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε ατομική αξία. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης U21Global διαθέσιμη. Προϋποθέσεις Εισαγωγής αποφάσεις μία έως δύο εβδομάδες μετά την παραλαβή των αιτήσεων ολοκληρώθηκε.

&nbsp

Μια μοναδική μη επιστρεπτέα αμοιβή εφαρμογής US $ 50 εφαρμόζεται κατά την υποβολή αίτησης.


Μια μοναδική μη επιστρεπτέα τέλη καταχώρησης των US $ 100 ισχύει μετά την αποδοχή της προσφοράς από U21Global.

See 5 more programs offered by U21Global Online Graduate School »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Ημερομηνία έναρξης
Duration
6 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Deadline
By locations
By date
Άλλο