Μεταπτυχιακό στη Διεθνή Μετανάστευση

Master138

Εισδοχή

προφίλ Είσοδος:

Το Master απευθύνεται σε όλα τα είδη των αποφοίτων, οι πρόσφατες απόφοιτοι φοιτητές, ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες από τον επιχειρηματικό κόσμο, τους ερευνητές και το προσωπικό των διεθνών οργανισμών που επιθυμούν να επαγγελματισμό και να βελτιώσουν τον επαγγελματισμό τους στον τομέα της διεθνούς μετανάστευσης και της ανθρώπινης κινητικότητας, καθώς και φοιτητές οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους δυνατότητες σε αυτόν τον τομέα.

Έναρξη απαιτήσεις:

 • Η κατοχή πτυχίου Bachelor ή ισοδύναμο.
 • Έχετε μια καλή ακαδημαϊκή ρεκόρ.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε διεθνή μετανάστευση θα πρέπει να αξιολογηθούν.
 • Γνωρίζοντας τουλάχιστον μία άλλη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική.

Δεξιότητες

γενικές δεξιότητες

 • CB_01 - Η απόκτηση γνώσεων σε διάφορους τομείς της μελέτης με βάση την ανάγνωση των προηγμένων υλικών και από περιοχές της γνώσης στην πρώτη γραμμή του πεδίου.
 • CB_02 - Ικανότητα να εφαρμόζει και να ενσωματώσουν τις γνώσεις τους, την κατανόησή τους, όπως, εκτός από την επιστημονική επιχειρηματολογία τους και τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων σε νέα και απροσδιόριστο περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων διεπιστημονικό πλαίσιο που περιλαμβάνει εξαιρετικά εξειδικευμένους ερευνητές και τους επαγγελματίες.
 • CB_03 - Να είσαι σε θέση να διαχειριστεί τις πληροφορίες κατάλληλα, χρησιμοποιώντας και αναλύοντας διαφορετικές πηγές, και να συνοψίσει και να αναλύσει τα σχετικά στοιχεία, ώστε να εκδίδει γνωμοδοτήσεις που αφορούν μια προσωπική αντανάκλαση στις σχετικές κοινωνικές, επιστημονικές ή ηθικές θέματα.
 • CB_04 - Να είσαι σε θέση να μεταφέρουν πληροφορίες, ιδέες, θέματα και λύσεις σε τόσο εξειδικευμένα και να ορίσει το κοινό ίδια.
 • CB_05 - Έχοντας την εμπιστοσύνη απαραίτητο να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα και επιστημονικές συνεργασίες στο πεδίο της ειδικότητάς τους, σε διεπιστημονικό πλαίσιο και, ενδεχομένως, με τη συμμετοχή σημαντικών μεταφορά γνώσεων.
 • CB_06 - Κατανόηση και την αποτίμηση των προοπτικών των άλλων πολιτισμών και τα έθιμα? αναγνωρίζοντας την πολιτιστική και ανθρώπινη διαφορετικότητα? εκτιμώντας την αξία και το πεδίο εφαρμογής της? να είναι σε θέση να διαχειριστεί τέτοια πολιτιστική ποικιλομορφία σε διάφορες επαγγελματικές ρυθμίσεις.
 • CB_07 - Ανάληψη ευθύνης για τη δική τους επαγγελματική εξέλιξη και εξειδίκευση σε ένα ή περισσότερα πεδία εξειδίκευσης.
 • CB_08 - Ανάπτυξη των δεξιοτήτων μελέτης είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στη δια βίου μάθηση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • CE_01 - Η κατανόηση της ιστορίας της ανθρώπινης κινητικότητας και της μετανάστευσης.
 • CE_02 - Η κατανόηση των θεμελιωδών εννοιών της κοινωνιολογίας που σχετίζονται με τη μετανάστευση.
 • CE_03 - Κατανόηση των οικονομικών θεωριών από την άποψη της μετανάστευσης.
 • CE_04 - Η κατανόηση των αρχών της κοινωνικής ψυχολογίας που εφαρμόζεται στον τομέα της μετανάστευσης.
 • CE_05 - Κατανόηση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμο από μια παγκόσμια προοπτική.
 • CE_06 - Κατανόηση των νέων μορφών ιδιότητας του πολίτη και προσεγγίσεις από την πολιτική φιλοσοφία στον τομέα της μετανάστευσης.
 • CE_07 - Η κατανόηση της δομής και της λειτουργίας της αγοράς εργασίας από την άποψη της μετανάστευσης.
 • CE_08 - Κατανόηση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Νόμου μέσω των συστημάτων της μετανάστευσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • CE_09 - Κατανόηση γενικές πτυχές της ένταξης και της κοινωνικής συνοχής.
 • CE_10 - Μαθαίνοντας για τα εκπαιδευτικά δικαιώματα και τις διαδρομές των μεταναστών.
 • CE_11 - Αναλύοντας την κοινωνική εξέλιξη των πληθυσμών των μεταναστών.
 • CE_12 - Μαθαίνοντας για το συμβολικό χαρακτήρα της ανθρώπινης κινητικότητας: Θρησκεία, εθνικότητα, ποικιλομορφία, conflictivity. Κερδίζοντας μια βασική κατανόηση της μετανάστευσης που σχετίζονται με τη θεολογία.
 • CE_13 - Μαθαίνοντας για τη σχέση μεταξύ της μετανάστευσης και του επιπέδου ή την ανάπτυξη των χωρών προέλευσης και προορισμού.
 • CE_14 - Κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ της μετανάστευσης και του κράτους πρόνοιας.
 • CE_15 - Αναλύοντας την κατάσταση των ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων και των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο στις διαδικασίες μετανάστευσης.
 • CE_16 - Η κατανόηση των σχέσεων μεταξύ παγκοσμιοποίησης και διακρατικών μετακινήσεων.
 • CE_17 - Μαθαίνοντας για τις αναδυόμενες τάσεις στη διεθνή ατζέντα για τη μετανάστευση.
 • CE_18 - Μαθαίνοντας για τα διάφορα είδη πηγών δεδομένων που σχετίζονται με τη μετανάστευση.
 • CE_19 - Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας στον τομέα της μετανάστευσης.
 • CE_20 - Βελτιστοποίηση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.
 • CE_21 - Να είσαι σε θέση να διεξάγουν πρωτότυπη έρευνα σχετικά με οποιαδήποτε πτυχή της μετανάστευσης, το οποίο μπορεί να αποδείξει ερευνητικές τους δυνατότητες.
 • CE_22 - Ολοκλήρωση της γνώσης και το χειρισμό των πιο περίπλοκες πτυχές που συνδέονται με την διατύπωση προτάσεων στην επαγγελματική πρακτική, συμπεριλαμβανομένων και σκέψεις σχετικά με τις κοινωνικές και ηθικές ευθύνες που συνδέονται με την εφαρμογή της γνώσης και απόψεις αναπτύσσονται σε όλη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Μέθοδοι & Στόχοι

Στόχοι:

 • Παρέχοντας μια διεπιστημονική προοπτική της ανθρώπινης μετανάστευσης.
 • Διδασκαλία και εκπαίδευση των ατόμων που θα ασχοληθούν άμεσα με τους μετανάστες και τους παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα αυτό.
 • Συμβολή στην έρευνα για πρακτικές λύσεις και για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης της μετανάστευσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Μεθοδολογία:

 • Η λειτουργία μικτή μάθηση εκπαιδευτικό σύστημα συνδυάζει σε απευθείας σύνδεση με συνεδρίες πρόσωπο. Αυτό το online πλατφόρμα του συστήματος Moodle (Virtual Campus) προσβάσιμη από το Διαδίκτυο και διαχειρίζεται και έχει αναπτυχθεί πλήρως, μέσω του οποίου οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε μια κοινότητα μάθησης, όπου επίσης μοιράζονται διαφορετικές πορείες σταδιοδρομίας.
 • Το σύστημα συνδυάζεται με μια σειρά από σεμινάρια που διεξάγονται από τα συστήματα τηλεδιάσκεψης, Skype ή παρόμοιες και teleseminar Εκτός από τις συνεδρίες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της πραγματικής εβδομάδας. Έτσι ο μαθητής έχει την άνεση της μελέτης στην τάξη, χωρίς υποχρέωση, χωρίς να χάσει την προσωπική επαφή με το δάσκαλο και τον συντονιστή πορεία.

Επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις

Το Πανεπιστήμιο, ως θεσμικό όργανο της Καθολικής Εκκλησίας αφιερωμένη σε όλα τα μέλη της κοινωνίας, προσφέρει μια σειρά από υποτροφίες και οικονομικές ενισχύσεις στους φοιτητές του, για να βοηθήσει με τα έξοδα σπουδών και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών με βάση τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Η ενίσχυση αυτή προέρχεται απευθείας από το Πανεπιστήμιο, από τις συνεισφορές από το Ίδρυμα Comillas-ICAI Πανεπιστήμιο, το Ταμείο της Εκκλησίας επιχορηγήσεις, τη μη αυτόνομα θεμέλια για υποψηφίους στην ιεροσύνη και από άλλους οργανισμούς και ιδιώτες.

Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο είναι επιλέξιμες για τα ίδια οφέλη με άλλες ισπανικές φοιτητές σε σχέση με την ασφάλιση σχολείο, επίσημη επιχορηγήσεις και άλλες επιδοτήσεις.

Καριέρα & ακαδημαϊκή προοπτικές

Πτυχίο Το Μεταπτυχιακό στη σύγχρονη διεθνή μετανάστευση μπορεί να ικανοποιήσει την ανάγκη για ειδικευμένους επαγγελματίες σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με τη μετανάστευση, περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές περιοχές, και απαιτεί ειδική και πολύπλοκη προετοιμασία και την κατάρτιση.

 • Σε σχέση με τις οργανώσεις που ασχολούνται με την ανάλυση και τη διαχείριση των διαδικασιών της μετανάστευσης, οι μαθητές εκπαιδεύονται για να εκτελέσει τη διαχείριση ή / και τεχνικά καθήκοντα μέσα σε ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα (κυβερνητικοί φορείς, ΜΚΟ, ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς).
 • Διδασκαλία σχετικά με το πρόγραμμα του Δασκάλου έχει ως στόχο να προωθήσει μια προηγμένη κατάρτιση στον τομέα της έρευνας για τους φοιτητές που επιθυμούν να εργαστούν τόσο στον ακαδημαϊκό και στον τομέα της Ε & Α.
 • Επιπλέον, οι μαθητές του Δασκάλου έχουν πλήρη πρόσβαση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Καριέρα στο Comillas Ποντιφικού Πανεπιστημίου.

Κρατώντας Πτυχίο αυτού Δασκάλου αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει δεκτός στο επίσημο πρόγραμμα Διδακτορικό στην Διεθνή Μετανάστευση και Αναπτυξιακής Συνεργασίας που προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Ινστιτούτο Μελετών για τη Μετανάστευση.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά
 • ισπανικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποUniversidad Pontificia Comillas »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Duration
1 - 2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
6,420 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Άλλη