Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Είμαστε ένα παγκόσμιο κολέγιο συνεπώς όλα τα μαθήματα μας είναι online μαθήματα. Προσφέρουμε:

- Εκπαιδευτικά Πιστοποιητικά Εκκαθάρισης και Προώθησης

- Πιστοποιητικό του Ιδρύματος Φορτηγών

- Εκκαθάριση και προώθηση διδακτικού μαθήματος

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μαθήματα είναι παρακάτω.

Εκπαιδευτικά Πιστοποιητικά Εκκαθάρισης και Διαβίβασης

Τα μαθήματα αυτά θα καλύψουν τη βιομηχανία εκκαθάρισης και διαμετακόμισης, με ιδιαίτερη έμφαση στα Διεθνή Συμβόλαια και Πληρωμές, Θαλάσσιες Μεταφορές και Τελωνεία. Όλα τα μαθήματα μας είναι online.

Συμπληρώστε και τα 11 Πιλοτικά Πιστοποιητικά και μπορείτε να γράψετε το Δίπλωμα Εκκαθάρισης και Προώθησης.

Μπορείτε να ολοκληρώσετε το δίπλωμά σας ως ένα μόνο μάθημα (με χαμηλότερο κόστος) ή να συμπληρώσετε τα μαθήματα Pilot Certificate ξεχωριστά για να συγκεντρώσετε όλες τις πιστωτικές σας μονάδες για να αποκτήσετε το πτυχίο σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν σκοπεύετε να αποκτήσετε το δίπλωμά σας, συνιστούμε να επιχειρήσετε τα μαθήματα Pilot Certificate με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω.

Απαιτήσεις μαθήματος

 • Αγγλικά, όλα τα μαθήματα είναι γραμμένα στα αγγλικά, καθώς είναι η κύρια γλώσσα της παγκόσμιας επιχείρησης.
 • Υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτής (εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε το μάθημα).
 • Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Χρόνος που προορίζεται για σπουδές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος
Δομή του μαθήματος 2 εβδομάδες μερικής απασχόλησης ή 4 ημέρες με πλήρη απασχόληση.

Ένα μαλακό αντίγραφο της πλήρους ενότητας μαθημάτων σας σε μορφή PDF θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πανεπιστημιούπολη για να το κατεβάσετε. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έντυπο για σκοπούς μελέτης εάν το επιλέξετε.

 • Τελική βαθμολογία = 100%
 • Σημείο περάσματος = 65%
Υποστήριξη μαθητευομένων
 • Προσωπικό e-Tutor - Θα διοριστεί ένας προσωπικός e-Tutor, όλη η επικοινωνία με τον e-Tutor θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ηλεκτρονικό σας Εκπαιδευτή οποτεδήποτε σχετικά με την πορεία σας.
 • Student Forum - Ένα φοιτητικό φόρουμ διατίθεται ηλεκτρονικά στο e-Campus για συζητήσεις, ερωτήσεις και δικτύωση με όμοιους συναδέλφους
Περνώντας το μάθημά σας Όταν περάσετε το μάθημά σας, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στόχος Μαθήματος Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
 • Εξασφαλίστε μια θέση στη βιομηχανία αποστολής φορτίων
 • Να είστε επιλέξιμοι για προαγωγή στην εταιρεία σας
 • Να είστε σίγουροι ότι είστε επαγγελματικά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για τη βιομηχανία αποστολής φορτίων
1. Πιστοποιητικό ορολογίας εκκαθάρισης και προώθησης

Πρόκειται για το πρώτο Πιλοτικό μάθημα στο δίπλωμα Global Logistics. Περίγραμμα μαθήματος

 • Γλωσσάριο Όρων Βιομηχανίας
2. Το πιστοποιητικό επαγγελματικής αποστολής φορτίου

Πρόκειται για το δεύτερο από τα έντεκα πιλοτικά μαθήματα του διπλώματος εκκαθάρισης και προώθησης. Περίγραμμα μαθήματος

 • Ο ρόλος των μεταφορέων
 • Πρώτες ημέρες της αποστολής φορτίων
 • Κεφαλαιοποίηση και στοιχεία ενεργητικού
 • Διαμετακομιστική Δομή Επιχειρήσεων
 • Η συναλλαγή εξαγωγής εμπορευματοκιβωτίων σε 10 εύκολα βήματα
 • Η συναλλαγή εισαγωγής κοντέινερ σε 10 εύκολα βήματα
 • Σχέση μεταξύ Προωθητών και Πελάτη
 • Κανόνες μοντέλου FIATA για υπηρεσίες αποστολής φορτίου
 • Πληροφορική στην προώθηση
3. Πιστοποιητικό τρόπων μεταφοράς

Πρόκειται για το τρίτο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα εκκαθάρισης και προώθησης. Περίγραμμα μαθήματος

 • Ναυτιλία
 • Αερομεταφορά
 • Οδική μεταφορά
 • Σιδηροδρομικές μεταφορές
 • Intermodal έναντι Multimodal Freight
 • Επιλογή διαδρομής και τρόπου μεταφοράς
4. Πιστοποιητικό παικτών ρόλων αποστολής

Πρόκειται για το τέταρτο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα εκκαθάρισης και προώθησης. Περίγραμμα μαθήματος

 • Εξαγωγέας και εισαγωγέας
 • Μεταφορέας Ωκεανών και Ιδιοκτήτης Πλοίου
 • Ναυτιλιακούς πράκτορες
 • Διεθνείς μεταφορείς φορτίου
 • Εσωτερικοί μεταφορείς
 • Μεσίτες πλοίων
 • Μεταφορείς φορτίων
 • Τελωνεία και ειδικοί φόροι κατανάλωσης
 • Λιμάνια, λιμάνια και τερματικούς σταθμούς
 • Αποθήκες και αποθήκες
 • Στρατηγική συνεργασία μεταξύ των μεταφορέων
 • Ναυτασφάλεια
 • Ναυτιλιακοί σύλλογοι
5. Πιστοποιητικό τύπου σκαφών και φορτίου

Πρόκειται για το πέμπτο από τα έντεκα Πιλοτικά μαθήματα του Διπλώματος Εκκαθάρισης και Διαβίβασης. Περίγραμμα μαθήματος

 • Τύποι σκαφών
 • Τύποι φορτίου
 • Διακοπή Ναυτιλίας
 • Μαζική αποστολή
 • Υπηρεσία Tramp
 • Υπηρεσία γραμμών
 • Τύποι εμπορευματοκιβωτίων
 • Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων
 • Ασφάλιση του δοχείου
 • Τοποθετήστε την ασφάλιση σε δοχεία
 • Κατηγορίες πλοίων εμπορευματοκιβωτίων
6. Πιστοποιητικό ταξινόμησης εμπορευμάτων και δασμών

Πρόκειται για το έκτο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα εκκαθάρισης και διαβιβάσεων. Περίγραμμα μαθήματος

 • Ο ρόλος των τελωνείων και των ειδικών φόρων κατανάλωσης
 • Ταξινόμηση εμπορευμάτων
 • Τελωνειακές διοικήσεις
 • Τελωνειακή αποθήκη
 • Υπολογισμός τελών για εισαγωγές
 • Μη δασμολογικοί φραγμοί στο εμπόριο
 • Ειδικά τιμολόγια
 • ΦΠΑ και διεθνές εμπόριο
7. Διεθνές πιστοποιητικό τελωνειακών και ναυτιλιακών εγγράφων

Αυτό είναι το έβδομο των έντεκα πειραματικών μαθημάτων στο δίπλωμα εκκαθάρισης και προώθησης. Περίγραμμα μαθήματος

 • Έγγραφα ερευνών
 • Έγγραφα Οδηγιών
 • Έγγραφα μεταφοράς
 • Ασφαλιστικά έγγραφα
 • Έγγραφα τελωνείων
 • Έγγραφα ελέγχου
 • Έγγραφα χρηματοδότησης
 • Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας
8. Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και Πιστοποιητικό Συμβολαίων Πωλήσεων

Πρόκειται για το όγδοο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα εκκαθάρισης και προώθησης. Περίγραμμα μαθήματος

 • Τι είναι το Διεθνές Εμπόριο
 • Νόμος στο διεθνές εμπόριο
 • Προετοιμασία και διεθνή σύμβαση πωλήσεων
 • Σύμβαση πωλήσεων μοντέλου
9. Πιστοποιητικό Incoterms

Πρόκειται για το ένατο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα εκκαθάρισης και προώθησης. Περίγραμμα μαθήματος

 • Εισαγωγή στα Incoterms
 • Επιλογή Όρων
 • Αναθεώρηση του 2010
 • Ορολογία
 • Κανόνες για οποιαδήποτε λειτουργία ή τρόπους μεταφοράς
 • Κανόνες για τις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές
10. Διεθνές Πιστοποιητικό Πληρωμών

Πρόκειται για το δέκατο των έντεκα πειραματικών μαθημάτων στο δίπλωμα εκκαθάρισης και προώθησης. Περίγραμμα μαθήματος

 • Τρόποι Πληρωμής
 • Συλλογή Ντοκιμαντέρ
 • Πιστωτικές επιστολές
 • Ενιαίος τελωνειακός κώδικας και πρακτική (UCP 600)
11. Πιστοποιητικό πράξεων αποστολής

Αυτή είναι η ενδέκατη και τελευταία πιλοτική πορεία στο δίπλωμα εκκαθάρισης και προώθησης. Περίγραμμα μαθήματος

 • Επισκόπηση επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Συσκευασία σε κιβώτια
 • Προστασία και συσκευασία αγαθών
 • Συγκρίσεις βάρους προς όγκο
 • Λειτουργίες γραφείου εμπορευμάτων
 • Αναλυτική περιγραφή των εξόδων μεταφοράς

Εκπαιδευτικό Πιστοποιητικό Ιδρύματος Φορτηγών

Αυτά τα μαθήματα θα καλύψουν τα βασικά της επιχείρησης αποστολής φορτίων.

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να εισέλθουν στη Βιομηχανία Εμπορευματικών Μεταφορών, σε ένα νέο προσωπικό που θα προσληφθεί από τη βιομηχανία, σε ένα ρεσεψιονίστ ή βοηθός στη βιομηχανία Forwarding ή σε κάποιον που επιθυμεί να συμπληρώσει ή να πιστοποιήσει την υπάρχουσα βάση γνώσεων.

Πρόκειται για αυτόνομο πιστοποιητικό.

Περίγραμμα του μαθήματος

 • Ο ρόλος των μεταφορέων
 • Πρώτες ημέρες της αποστολής φορτίων
 • Διαμετακομιστική Δομή Επιχειρήσεων
 • Διαδρομές και τρόποι μεταφοράς
 • Intermodal Freight έναντι Multimodal Freight
 • Έγγραφα εξαγωγής
 • Εισαγωγή εγγράφων
Απαιτήσεις μαθήματος
 • Αγγλικά, όλα τα μαθήματα είναι γραμμένα στα αγγλικά, καθώς είναι η κύρια γλώσσα της παγκόσμιας επιχείρησης.
 • Υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτής (εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε το μάθημα).
 • Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Χρόνος που προορίζεται για σπουδές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος
Δομή μαθημάτων

2 εβδομάδες μερικής απασχόλησης ή 4 ημέρες με πλήρη απασχόληση.

Μελέτες μερικής φοίτησης - Όπου μελετάτε με μερική απασχόληση τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κατάρτισης.

Πλήρης μελέτη - όταν παίρνετε χρόνο μακριά από την εργασία για να σπουδάσετε με πλήρη απασχόληση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κατάρτισης Συνιστώμενος χρόνος μελέτης που έχει τεθεί κατά μέρος - συνιστούμε 5 έως 7 ώρες την εβδομάδα για κάθε υπομονάδα / πιστοποιητικό πιλότου δηλαδή η μερική απασχόληση 2 εβδομάδων πιστοποιητικό πιλότου πιστοποιητικό θα χρειαστεί 10 έως 15 ώρες . Ο χρόνος θα ποικίλλει ανάλογα με την αρχική γνώση του μαθητή από το υλικό του μαθήματος.

Ένα μαλακό αντίγραφο της πλήρους ενότητας μαθημάτων σας σε μορφή PDF θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πανεπιστημιούπολη για να το κατεβάσετε. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έντυπο για σκοπούς μελέτης εάν το επιλέξετε. Σημείο περάσματος = 65%

Υποστήριξη μαθητευομένων

 • Προσωπικό e-Tutor - Θα διοριστεί ένας προσωπικός e-Tutor, όλη η επικοινωνία με τον e-Tutor θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ηλεκτρονικό σας Εκπαιδευτή οποτεδήποτε σχετικά με την πορεία σας.
 • Student Forum - Ένα φοιτητικό φόρουμ διατίθεται ηλεκτρονικά στο e-Campus για συζητήσεις, ερωτήσεις και δικτύωση με όμοιους συναδέλφους
Περνώντας την πορεία σας

Κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στόχος μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:

 • Εξασφαλίστε μια θέση στη βιομηχανία αποστολής φορτίων
 • Να είστε επιλέξιμοι για προαγωγή στην εταιρεία σας
 • Να είστε σίγουροι ότι είστε επαγγελματικά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για τη βιομηχανία αποστολής φορτίων

Εκκαθάριση και προώθηση διδακτικού μαθήματος

Αυτά τα μαθήματα θα καλύψουν τη βιομηχανία εκκαθάρισης και διαμετακόμισης, με ιδιαίτερη έμφαση στα Διεθνή Συμβόλαια και Πληρωμές, Θαλάσσιες Μεταφορές και Τελωνεία.

11 Ενότητες άνω των 6 και μισών μερικής φοίτησης ή 6 εβδομάδων πλήρους φοίτησης.

 1. Πιστοποιητικό αποκατάστασης και προώθησης ορολογίας
 2. Το πιστοποιητικό επιχειρηματικής αποστολής φορτίου
 3. Έλεγχος τρόπων μεταφοράς
 4. Πιστοποιητικό αναπαραγωγής ρόλων αποστολής
 5. Πιστοποιητικό τύπου σκαφών και φορτίου
 6. Ταξινόμηση αγαθών και πιστοποιητικό δασμών
 7. Διεθνές πιστοποιητικό τελωνειακών και ναυτιλιακών εγγράφων
 8. Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και Πιστοποιητικό Συμβολαίων Πωλήσεων
 9. Πιστοποιητικό Incoterms
 10. Διεθνές Πιστοποιητικό Πληρωμών
 11. Πιστοποιητικό πράξεων αποστολής
Μελέτες μερικής φοίτησης - Όπου μελετάτε με μερική απασχόληση τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κατάρτισης.

Πλήρης μελέτη - Όταν αφαιρείτε την εργασία σας για να σπουδάσετε με πλήρη απασχόληση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κατάρτισης.

Απαιτήσεις μαθήματος

 • Αγγλικά, όλα τα μαθήματα είναι γραμμένα στα αγγλικά, καθώς αυτή είναι η κύρια γλώσσα της παγκόσμιας επιχείρησης,
 • Υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτής (εάν θέλετε να εκτυπώσετε τις σημειώσεις του μαθήματος),
 • Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
 • Χρόνος που προορίζεται για σπουδές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος.
Δομή μαθημάτων

11 Ενότητες άνω των 6 και μισών μηνών ή 6 εβδομάδες πλήρους απασχόλησης.

Συνιστώμενος χρόνος μελέτης που έχει τεθεί κατά μέρος - συνιστούμε 5 έως 7 ώρες την εβδομάδα για κάθε πιστοποιητικό / υποψήφιο, δηλαδή το μάθημα πιστοποιητικού πιλότου 2 εβδομάδων μερικής απασχόλησης θα χρειαστεί 10 με 15 ώρες. Ο χρόνος θα ποικίλλει ανάλογα με την αρχική γνώση του μαθητή από το υλικό του μαθήματος.

Ένα μαλακό αντίγραφο της πλήρους ενότητας μαθημάτων σας σε μορφή PDF θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πανεπιστημιούπολη για να το κατεβάσετε. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έντυπο για σκοπούς μελέτης εάν το επιλέξετε.

Συνολικό άθροισμα όλων των πιλοτικών εξετάσεων σας = 40% της τελικής βαθμολογίας σας. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν δύο ηλεκτρονικές εξετάσεις με χρονικό όριο για κάθε ενότητα.

Ανάθεση = 20% της τελικής σας βαθμολογίας. Απαιτείται μια εργασία στο τέλος του μαθήματος, η αποστολή θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να την υποβάλετε ξανά στον εκπαιδευτή σας για βαθμολόγηση και ανατροφοδότηση.

Τελική εξέταση = 40% του τελικού σας σημειώματος. Η τελική εξέταση θα διεξαχθεί στο διαδίκτυο με χρονικό όριο και θα περιλαμβάνει όλο το υλικό του μαθήματος.

 • Τελική βαθμολογία = 100%
 • Σημείο περάσματος = 65%
Υποστήριξη μαθητευομένων
 • Online εξετάσεις - Κάθε εβδομάδα θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ειδοποιεί για τις εξετάσεις που πρέπει να ολοκληρώσετε από εσάς. Αυτές οι εξετάσεις σας βοηθούν στις σπουδές σας και σας κρατούν σε καλό δρόμο με το χρονοδιάγραμμα μαθημάτων. Συνεισφέρουν επίσης το 40% της συνολικής βαθμολογίας.
 • Προηγούμενα έγγραφα εξετάσεων είναι διαθέσιμα για λήψη με τις σημειώσεις μαθημάτων σας,
 • Προσωπικό σχέδιο μαθήματος - Ο ε-Διδάσκων σας θα επικοινωνήσει μαζί σας μία φορά την εβδομάδα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών σας και θα σας παρακινήσει να συνεχίσετε με το πρόγραμμα σπουδών σας,
 • Προσωπικό e-Tutor - Θα διοριστεί ένας προσωπικός e-Tutor, όλη η επικοινωνία με τον e-Tutor θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το e-Tutor σας ανά πάσα στιγμή σχετικά με την πορεία σας,
 • Φόρουμ φοιτητών - Ένα φοιτητικό φόρουμ διατίθεται ηλεκτρονικά στο e-Campus για συζητήσεις, ερωτήσεις και δικτύωση με όμοιους συναδέλφους.
Περνώντας την πορεία σας

Περνώντας στο μάθημά σας θα:

 • Στείλτε ένα πρωτότυπο δίπλωμα μέσω ταχυδρομείου και
 • Ένας πίνακας εξειδικευμένων δοχείων,
 • Επιπλέον ένα δώρο για το ShippingCollege.
Στόχος μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:

 • Εξασφαλίστε μια θέση στη βιομηχανία εκκαθάρισης και προώθησης,
 • Να είστε επιλέξιμοι για προαγωγή στην εταιρεία σας,
 • Να είστε σίγουροι ότι είστε επαγγελματικά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για τη βιομηχανία εκκαθάρισης και προώθησης.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε5 περισσότερα μαθήματα αποShippingCollege »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
2 - 6 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
540 USD
Οι όροι πληρωμής είναι διαθέσιμοι - Οι μηνιαίοι όροι πληρωμής ή το σχέδιο πληρωμής Pay as you go
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη