δίπλωμα στη διαχείριση των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης HSEQ (virtual)

Asturias Corporación Universitaria

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

δίπλωμα στη διαχείριση των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης HSEQ (virtual)

Asturias Corporación Universitaria

Δίπλωμα στη Διοίκηση Συστημάτων Διαχείρισης HSEQ Ολοκληρωμένης (Virtual)

Κατά την πραγματοποίηση των Συστημάτων Graduate Management HSEQ Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, οι επαγγελματίες μπορούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ανάπτυξη, συντήρηση και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης με βάση τα διεθνή πρότυπα να εφαρμόζονται σε διάφορες οργανώσεις. Επιπλέον, ο φοιτητής θα γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τη μεθοδολογία του προτύπου ISO 19011, αποκτώντας διάφορα πιστοποιητικά Ελεγκτή πιστοποιηθεί από την SGS πιστοποίηση κορυφαίους στον κόσμο και να πάρει μια νέα ενότητα για Norsok S006: 2003 και Σύστημα Οδηγό Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος για Εργολάβοι (SCC).

Διεθνής διπλό πτυχίο συν δύο Ορκωτός Ελεγκτής:

  • Διεθνές Δίπλωμα Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης HSEQ / UniAsturias.
  • Εμπειρογνώμονας Υλοποίηση, Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης και Ελέγχου HSEQ / Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  • Ολοκληρωμένα Συστήματα πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 / SGS.

Επιπλέον, ο φοιτητής θα:

  • Ένα τμήμα για Norsok S006: 2003
  • Οδηγός για την ασφάλεια του συστήματος, την Υγεία και το Περιβάλλον για τους αναδόχους (CCS).
  • Εκπαίδευση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000, ISO 27001 κίνδυνο την ασφάλεια Διαχείρισης Πληροφοριών και ISO 31000.
  • Οι περιπτωσιολογικές μελέτες σε συνεδρίες στην τάξη για τους μαθητές να κατανοήσουν και να συνδέεται με την επίλυσή τους.
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • ισπανικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ιαν. 2019
Σεπτ. 2019
Duration
Διάρκεια
120 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Locations
Ισπανία - Madrid, Community of Madrid
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Κολομβία - Bogotá, Bogota
Ημερομηνία Έναρξης : Ιαν. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Ιαν. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ιαν. 2019
Κολομβία - Bogotá, Bogota
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Σεπτ. 2019
Ισπανία - Madrid, Community of Madrid
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών