δίπλωμα στη διαχείριση του έργου (εικονική)

Asturias Corporación Universitaria

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

δίπλωμα στη διαχείριση του έργου (εικονική)

Asturias Corporación Universitaria

Δίπλωμα στη Διοίκηση Έργου (Virtual)

Με αυτό το δίπλωμα ο φοιτητής θα αποκτήσει μια σαφή εικόνα από τις κύριες συνιστώσες που gerencian έργα, τα βασικά σημεία για το χειρισμό των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και την κυριότητα των στοιχείων για την επίτευξη αμοιβαία επωφελούς διαπραγμάτευσης και συνοπτική χαρακτηριστικά των έργων για το μέλλον για να το υποστηρίξει για να είναι επιτυχής. Οι επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων περιοχή του έργου να ενισχύσουν την ικανότητά τους να διαχειρίζονται, αξιολογούν τους κινδύνους και να υλοποιούν έργα, υπολογίζονται με την υποστήριξη του PMI® και ΕΕΠ πιστοποιητικά που πιστοποιούν Uniasturias ως πρώτο φορέα 100% σε απευθείας σύνδεση και μπορεί να κάνει μια εξειδίκευση σε μία από τις ακόλουθες γραμμές έμφαση:

  • Η διαχείριση της ποιότητας
  • Η διαχείριση του κινδύνου
  • Η Microsoft Project4. Γραφείο Διαχείρισης Έργων (PMO) ή Γραφείο Διαχείρισης Έργων
  • Παρακολούθηση Έργου
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • ισπανικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ιαν. 2019
Σεπτ. 2019
Duration
Διάρκεια
130 Ώρες
Μερική παρακολούθηση
Locations
Ισπανία - Madrid, Community of Madrid
Ημερομηνία Έναρξης : Σεπτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Κολομβία - Bogotá, Bogota
Ημερομηνία Έναρξης : Ιαν. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Έναρξης : Ιαν. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ιαν. 2019
Κολομβία - Bogotá, Bogota
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Σεπτ. 2019
Ισπανία - Madrid, Community of Madrid
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών