Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο Συνεργάτης των Τεχνών Πληροφορικής (AAIT) παρέχει τα θεμέλια και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την είσοδο στον τομέα της Πληροφορικής. Η επίτευξη ενός πτυχίου Associate ικανοποιεί τις ανάγκες των ενηλίκων φοιτητών πριν ξεκινήσουν ένα επαγγελματικό πρόγραμμα ή υψηλότερα επίπεδα.

Ένας πτυχιούχος Τεχνών Πληροφορικής θα επιτρέψει στους φοιτητές να αποδείξουν την καλή κατανόηση των αρχών της οργάνωσης, της διασφάλισης της ποιότητας και της ηγεσίας στις θέσεις της τεχνολογίας των πληροφοριών. Το AAIT αποτελεί επίσης σημαντικό ορόσημο για τους εκπαιδευτικούς στόχους των μαθητών.

Αρμοδιότητες του προγράμματος και στόχοι εκμάθησης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Επιδεικνύει την επάρκεια των αγγλικών και των δεξιοτήτων επικοινωνίας
 • Εμφάνιση θετικών στάσεων στην ανθρώπινη σχέση σε ένα πολυπολιτισμικό και ποικίλο περιβάλλον
 • Χρησιμοποιήστε τις γνώσεις και τις δεξιότητες στη σύγχρονη τεχνολογία μέσα σε μια τεχνολογία πληροφοριών, επιχειρηματική λειτουργία ή ηγετικό ρόλο
 • Δείξτε την κατανόηση της θεωρίας και της εφαρμογής που σχετίζονται με το περιβάλλον της τεχνολογίας των πληροφοριών
 • Να επιδεικνύει γνώση και κατανόηση της επαγγελματικής δεοντολογίας που εφαρμόζεται στις προσωπικές και επιχειρηματικές αποφάσεις
 • Διαθέτει βασικές δεξιότητες και γνώσεις υπολογιστών και εφαρμόζει με σιγουριά τα εργαλεία
 • Εφαρμόστε τεχνικές κατάλληλες για την επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων σε οργανισμούς

Μαθήματα Πληροφορικής

 • BUS 201 Επιχειρήσεις και κοινωνία
 • BUS 215 Επιχειρηματικές Επικοινωνίες
 • BUS 225 Βασικές αρχές επιχειρησιακής ηθικής
 • ECO 215 Έρευνα Οικονομικών
 • IST 227 Πληροφορική στην επιχείρηση
 • Επικοινωνία IST 228 και Κατανεμημένα Δίκτυα
 • IST 234 Βασικές αρχές διαχείρισης βάσεων δεδομένων
 • IST 235 Νομικά Θέματα στην Πληροφορική
 • IST 247 Εισαγωγή στην Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων Σχεδιασμός και Εφαρμογή
 • IST 256 Εισαγωγή στην Ασφάλεια και τις Απειλές Διαδικτύου

Πρόγραμμα μαθημάτων

Ο Συνεργάτης των Τεχνών στο Πρόγραμμα Πληροφορικής απαιτεί την ολοκλήρωση 60 μονάδων μαθημάτων που περιλαμβάνουν:

Μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης: 30 Μονάδες / 10 Μαθήματα

California Intercontinental University χρησιμοποιεί στοιχεία του Διατμηματικού Προγράμματος Γενικής Μεταφοράς Μεταπτυχιακών Σπουδών (IGETC) για να καθορίσει το εύρος των απαιτήσεων για μαθήματα γενικής εκπαίδευσης. Κατά τον προσδιορισμό αυτό, τα μαθήματα που αναγνωρίζονται από το IGETC και δεν προσφέρονται από το California Intercontinental University μπορούν να θεωρηθούν ως παραίτηση από ορισμένα μαθήματα Γενικής Εκπαίδευσης.

Μαθήματα Πληροφορικής: 30 Μονάδες / 10 Μαθήματα

Απαιτήσεις εισδοχής

Πέραν των απαιτήσεων προκαταρκτικής εισαγωγής, ο υποψήφιος για το πρόγραμμα σπουδών του Associate πρέπει να υποβάλει και να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις εισδοχής:

 1. Επίσημο αντίγραφό του που δείχνει την ολοκλήρωση ενός διπλώματος λυκείου ή GED, (χωρίς εργασία σε επίπεδο κολλεγίων). Τα έγγραφα DD 214 που δείχνουν συμπλήρωση γυμνασίου μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως απόδειξη για στρατιωτικούς σπουδαστές.
 2. Εάν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει κάποια εγκεκριμένη εργασία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα απαιτείται σφραγισμένο αντίγραφο των επίσημων μεταγραφών του (στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται επαλήθευση της ολοκλήρωσης του HS)
 3. Το ακαδημαϊκό αρχείο του κολλεγίου του αιτούντος πρέπει να παρουσιάζει ένα μέσο βαθμό ελάχιστης βαθμολογίας (GPA) του C (2,0 σε κλίμακα 4,0) ή υψηλότερο

Απαιτήσεις αποφοίτησης

Ο συνεργάτης του πτυχίου Arts απονέμεται σε όσους έχουν εκπληρώσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Επιτυχώς ολοκληρώστε τα μαθήματα GE, Απαιτούμενα και Έμφαση στο κατάλληλο πρόγραμμα σπουδών (ή το ισοδύναμο) και έχετε εκπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο εκμάθησης για κάθε μάθημα και πρόγραμμα
 2. Πληροφόρησε την προϋπόθεση κατοικίας χρόνου μελέτης για την ολοκλήρωση και την απονομή του πτυχίου
 3. Επιτύχετε τουλάχιστον 2,0 βαθμούς αθροιστικού βαθμού (CGPA) για όλα τα μαθήματα που λαμβάνονται στο California Intercontinental University
 4. Να εκκαθαριστεί από όλα τα χρέη και άλλες υποχρεώσεις στο California Intercontinental University πριν από το βραβείο
 5. Συνιστάται για αποφοίτηση από το Τμήμα και το Ακαδημαϊκό Τμήμα
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
California Intercontinental University

Κοιτάξτε18 περισσότερα μαθήματα αποCalifornia Intercontinental University »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
2 Χρόνια
Τιμή
- 345 δολάρια ανά πίστωση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη