Πτυχίο 6 στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας

Greenwich School Of Business And Finance (GSBF)

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πτυχίο 6 στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας

Greenwich School Of Business And Finance (GSBF)

Επίπεδο 6 Δίπλωμα στον τομέα της διαχείρισης του τουρισμού και της φιλοξενίας θα παρέχει στους μαθητές ένα προηγμένο προσόν που υποστηρίζει την ανάπτυξή τους ως διαχειριστής στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, με προσανατολισμό δια βίου μάθησης. Να επιτρέψουν στους μαθητές να αξιολογήσουν κριτικά τις σύγχρονες γνώσεις και θεωρίες για να τις χρησιμοποιήσουν για να προτείνουν λύσεις σύνθετα προβλήματα διαχείρισης στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να εφαρμόζουν και να προσαρμόζουν εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνική ορολογία για να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την ηγεσία, τον προγραμματισμό και τη διαχείριση των χώρων εργασίας στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας που ενημερώνονται από τις βέλτιστες πρακτικές και τη σύγχρονη έρευνα.

Το πρόγραμμα θα επιτρέψει στους μαθητές να αποκτήσουν μια σειρά από γνώση και κατανόηση και να αναπτύξουν κάποιες από τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστεί ως διευθυντής στον τομέα Τουρισμού και Φιλοξενίας.

Η GSBF παρέχει υψηλής ποιότητας και διαπιστευμένα προγράμματα που είναι τρέχουσες και σχετικές. Προσφέρουμε πάνω από 20 προγράμματα, όπως χρηματοδότηση, λογαριασμούς, μάρκετινγκ, ανθρώπινο δυναμικό και γενική διοίκηση που αντανακλούν το νέο επιχειρηματικό τοπίο.

Βασικά πλεονεκτήματα

  • Εύκολο πρόγραμμα πληρωμής τελών. Πληρώστε όσο το GBP £ 140 το μήνα.
  • Το ίδιο δίπλωμα με τους φοιτητές στις πανεπιστημιουπόλεις.
  • Το δίπλωμα αναγνωρίζεται παγκοσμίως.
  • Αξιολογήσεις μέσω υποβολής εκχώρησης.

Κριτήρια εισαγωγής

Για την είσοδο, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να διαθέτει ένα από τα ακόλουθα:

  • Δίπλωμα επιπέδου 3 ή GCE / GCSE ή ισοδύναμο εξωτερικό προσόν ή
  • Ζευγάρι εκπαιδευόμενους (πάνω από 21) με σχετική επαγγελματική εμπειρία

Πιστοποιήσεις

Στον τέλους του προγράμματος απονέμετε πτυχίο 4ου βαθμού στον τομέα του τουρισμού και της διαχείρισης της φιλοξενίας.

Εκτιμήσεις

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της ανάθεσης. Δεν υπάρχουν εξετάσεις.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Το Δίπλωμα 6 του Τμήματος Τουρισμού και Φιλοξενίας αποτελείται από τις εξής 6 υποχρεωτικές μονάδες που παρέχουν συνολικά 120 μονάδες: - Στρατηγικό Μάρκετινγκ Τουρισμού και Φιλοξενίας - Τουριστική Πολιτική και Σχεδιασμός - Οργανωτική Συμπεριφορά Τουρισμού και Φιλοξενίας - Τεχνολογία Τουρισμού και Φιλοξενίας Βιομηχανία - Τουρισμός και Διεθνής Ανάπτυξη - Ερευνητική Διοίκηση Τουρισμού και Φιλοξενίας

Ευκαιρία καριέρας

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανώτερος Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Τοποθέτησης, Συντονιστής Προσλήψεων, Υπεύθυνος Προσλήψεων, Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Λειτουργός Κατάρτισης και Ανάπτυξης, Λειτουργός Μάθησης και Ανάπτυξης κλπ

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Αυγ. 2019
Duration
Διάρκεια
9 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
950 GBP
Locations
Ηνωμένο Βασίλειο - UK Online
Ημερομηνία Έναρξης : Αυγ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Αυγ. 2019
Ηνωμένο Βασίλειο - UK Online
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών