Πτυχίο 6 για τη διαχείριση επιχειρήσεων

Greenwich School Of Business And Finance (GSBF)

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πτυχίο 6 για τη διαχείριση επιχειρήσεων

Greenwich School Of Business And Finance (GSBF)

Το Επίπεδο 6 Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων πρόγραμμα επιτρέπει στους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και κατανόηση σε μια σειρά θεμάτων και να αναπτύξουν βασικές δεξιότητες που απαιτούν για να εργαστούν σε ρόλους επιχειρηματικής διαχείρισης. Αυτό γίνεται μέσω ενός σημαντικού πυρήνα υποχρεωτικών μονάδες. Το βασικό περιεχόμενο αυτού του προσόν είναι για εκείνους που εισέρχονται σε στρατηγικό επίπεδο διαχείρισης, με βασικό έμφαση στην ανάπτυξη της κατανόησης των ερευνητικών δεξιοτήτων και την προσωπική ανάπτυξη που αναμένεται από ένα ανώτερο στέλεχος το οποίο θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν σε υψηλότερο επίπεδο γενικής διαχείρισης ή εξειδικευμένων επιχειρηματικών προγραμμάτων σε μεταγενέστερο στάδιο στην επιχείρησή τους ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Η GSBF παρέχει υψηλής ποιότητας και διαπιστευμένα προγράμματα που είναι τρέχουσες και σχετικές. Προσφέρουμε πάνω από 20 προγράμματα, όπως χρηματοδότηση, λογαριασμούς, μάρκετινγκ, ανθρώπινο δυναμικό και γενική διοίκηση που αντανακλούν το νέο επιχειρηματικό τοπίο.

Βασικά πλεονεκτήματα

  • Εύκολο πρόγραμμα πληρωμής τελών. Πληρώστε όσο το GBP £ 140 το μήνα.
  • Το ίδιο δίπλωμα με τους φοιτητές στις πανεπιστημιουπόλεις.
  • Το δίπλωμα αναγνωρίζεται παγκοσμίως.
  • Αξιολογήσεις μέσω υποβολής εκχώρησης.

Κριτήρια εισαγωγής

Για την είσοδο, ο εκπαιδευόμενος πρέπει να διαθέτει ένα από τα παρακάτω.

  • Κατοχή του Ηνωμένου Βασιλείου επίπεδο 5 διπλώματος σε συναφές θέμα ή ένα ισοδύναμο προσόν στο εξωτερικό
  • Ζευγάρι εκπαιδευόμενους (πάνω από 21) με σχετική εργασιακή εμπειρία (οι μαθητές πρέπει να ελέγχουν με το κέντρο της παράδοσης σχετικά με αυτή την εμπειρία πριν από την εγγραφή για το πρόγραμμα)

Αγγλικές απαιτήσεις: Εάν ο σπουδαστής δεν προέρχεται από μια πλειοψηφία αγγλόφωνη χώρα, πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία αγγλικής γλώσσας.

Πιστοποιήσεις

Σας απονέμεται Επίπεδο 6 Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο τέλος του προγράμματος.

Εκτιμήσεις

Η αξιολόγηση γίνεται μέσω της ανάθεσης. Δεν υπάρχουν εξετάσεις.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Το Επίπεδο 6 Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτελείται από τις ακόλουθες 6 υποχρεωτικές μονάδες που παρέχουν συνολικά 120 μονάδες.

Υποχρεωτικές Μονάδες: - Ηγεσία και Οργανωτική Συμπεριφορά - Διαχείριση Επιχειρήσεων - Λήψη Χρηματοοικονομικής Λήψης - Βιώσιμες Επιχειρηματικές Πρακτικές - Στρατηγική Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού - Επιχειρησιακό Έργο

Ευκαιρία καριέρας

Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανώτερος Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικός Διευθυντής, Υπεύθυνος Τοποθέτησης, Συντονιστής Προσλήψεων, Υπεύθυνος Προσλήψεων, Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού, Λειτουργός Κατάρτισης και Ανάπτυξης, Λειτουργός Μάθησης και Ανάπτυξης κλπ

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Αυγ. 2019
Duration
Διάρκεια
9 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
950 GBP
Locations
Ηνωμένο Βασίλειο - UK Online
Ημερομηνία Έναρξης : Αυγ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Αυγ. 2019
Ηνωμένο Βασίλειο - UK Online
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών