Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Bachelor of Science στην Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Σχετικά με το Πρόγραμμα

Bachelor of Science στο Πρόγραμμα Cyber ​​Security προετοιμάζει τους μαθητές για να αποκτήσουν γνώσεις για επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα της ασφάλειας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Το πρόγραμμα αποτελείται από επίκαιρους τομείς που ασχολούνται με τη διαχείριση της ασφάλειας των υπολογιστών, την αντιμετώπιση περιστατικών και την αξιολόγηση απειλών για την ασφάλεια, οι οποίες απαιτούν από τους σπουδαστές να δημιουργούν γνώσεις και εφευρέτες διαδικασιών και όχι μόνο χρήστες πληροφοριών. Επιπλέον, οι φοιτητές θα λάβουν οδηγίες στην ηγεσία και τη διοίκηση για να προετοιμαστούν για να γίνουν διευθυντές και διευθυντές.

Στόχοι του προγράμματος

Αναπτύχθηκε από ένα μαθησιακό μοντέλο βασισμένο στην ταξονομία της σκέψης του Bloom, οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος προσδιορίζουν ποιοι μαθητές θα πρέπει να μάθουν, να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να κάνουν ως αποτέλεσμα των σπουδών τους με την ECCU. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  1. Εφαρμογή τεχνικών στρατηγικών, εργαλείων και τεχνικών για την εξασφάλιση δεδομένων και πληροφοριών για πελάτη ή πελάτη.
  2. Η τήρηση υψηλού επιπέδου ηθικής συμπεριφοράς.
  3. Χρήση της έρευνας σε εγκατεστημένους χώρους και καινοτόμες εφαρμογές για την επέκταση του συνόλου των γνώσεων στη διασφάλιση της πληροφόρησης.
  4. Εφαρμογή αρχών κριτικής σκέψης για την δημιουργική και συστηματική επίλυση των προβλημάτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα συνεχώς μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
  5. Εξάσκηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να μετακινηθούν σε ηγετικές θέσεις σε εταιρείες, πρακτορεία, τμήματα ή τμήματα.

Απαιτήσεις Αποφοίτηση

Εκτός από τις ειδικές απαιτήσεις βαθμού, κάθε υποψήφιος για βαθμολόγηση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις.

  • Ολοκλήρωση 60 ωρών μαθημάτων 300/400 μαθήματα επιπέδου στις οποίες ο υποψήφιος κέρδισε σωρευτική ΣΔΣ 2,0 ή καλύτερα.
  • Ικανοποιητική ολοκλήρωση του μαθήματος summative capstone.
  • Όλες οι απαιτήσεις βαθμού πρέπει να ολοκληρωθούν εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία που ο φοιτητής εγγράφεται στο Πανεπιστήμιο και αρχίζει το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε2 περισσότερα μαθήματα αποEC Council University »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη