Το πτυχιακό πρόγραμμα ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ προσφέρει καλειδοσκοπική εισαγωγή στο ιστορικό φαινόμενο που ονομάζεται Ελληνικός Πολιτισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, στις μεταμορφώσεις και τις μεταπτώσεις του, τις αντιφάσεις και την περιπλοκότητά του, τις λαμπρές και τις λιγότερο λαμπρές του στιγμές. Μέσω της κριτικής αυτής αντίληψης, προβάλλεται η συνάφεια των πολιτισμικών διεργασιών με τις ιστορικές και κοινωνικές συνιστώσες.

Ευρύτερος στόχος του Προγράμματος είναι να εξοπλίσει τους φοιτητές του με γνωστικές, μεθοδολογικές και επιστημολογικές δεξιότητες τέτοιες, που να τους επιτρέπουν να εμβαθύνουν στα πολιτισμικά φαινόμενα εν γένει, να συνειδητοποιούν την ιδεολογική και πολιτική, αγωνιστική και αγωνιώδη φύση του ιστορικού σκευάσματος που ονομάζεται κουλτούρα, πολιτισμική και εθνική ταυτότητα. Έμφαση δίδεται στη μελέτη των πρωτογενών πηγών (κειμένων και αντικειμένων), με σκοπό τη διάπλαση κριτικού αισθητηρίου και την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος μπορούν να εργοδοτηθούν σε ένα εύρος επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων όσα είναι συναφή με τον χώρο του πολιτισμού (πολιτιστικές υπηρεσίες και οργανισμοί, μουσεία, τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα από το χώρο των τεχνών και του θεάματος κ.ο.κ.), την εκπαίδευση και τη δημόσια διοίκηση. Επιπλέον, οι φοιτητές που θα επιλέξουν και ολοκληρώσουν τις Θεματικές Ενότητες Αρχαία Ελληνικά I & II και Λατινικά Ι & ΙΙ, συγκεντρώνουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που απαιτούνται από την Κυπριακή Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για την εγγραφή τους στους καταλόγους διοριστέων της Κυπριακής Μέσης Εκπαίδευσης.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Για την απόκτηση πτυχιακού τίτλου σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε είκοσι (20) τουλάχιστον Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). Το πρόγραμμα προσφέρει τρεις (3) κατευθύνσεις: Φιλολογία, Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη και Γενική. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι και τρεις (3) Θ.Ε. κορμού και μέχρι δύο (2) Θ.Ε. επιλογής ανά εξάμηνο. Η φοίτηση, όπως για όλα τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, ξεκινά κατά το χειμερινό εξάμηνο από τα μέσα Σεπτεμβρίου και λήγει τον Ιανουάριο και για το εαρινό εξάμηνο από τα τέλη Ιανουαρίου μέχρι τα τέλη Μαϊου. Στις ιστοσελίδες περιγράφονται οι Θεματικές Ενότητες πάνω στις οποίες είναι δομημένο το πτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση των Θεματικών Ενοτήτων που προσφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο έτος σπουδών είναι υποχρεωτική για το συγκεκριμένο πτυχιακό πρόγραμμα.

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες
(μέγιστος αριθμός επιλογών ανά εξάμηνο: 3 Θ.Ε.)

1ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 111 Εισαγωγή στην Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)
 • ΕΛΛ 112 Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1200 π.Χ - 330 μ.Χ)
 • ΕΛΛ 113 Αρχαία Ελληνική Τέχνη (1200 π.Χ - 330 μ.Χ)

2ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 121 Βυζαντινή Ιστορία (330 - 1453 μ.Χ)
 • ΕΛΛ 122 Βυζαντινή Τέχνη (330 - 1453 μ.Χ)
 • ΕΛΛ 123 Νεοελληνική Ιστορία Ι (1770 - 1909)

3ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 211 Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή - Κλασική Περίοδος)
 • ΕΛΛ 212 Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ (1909 - 1949)
 • ΕΛΛ 213 Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος - 19ος αιώνας)

4ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 221 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων-Αριστοτέλης)
 • ΕΛΛ 222 Ελληνιστική και Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. - 7ος αι. μ.Χ)
 • ΕΛΛ 223 Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αιώνας)

Κατεύθυνση: Φιλολογία


(μέγιστος αριθμός επιλογών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο: 2 Θ.Ε.)

5ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 311 Αρχαία Ελληνικά Ι
 • ΕΛΛ 312 Λατινικά Ι
 • ΕΛΛ 313 Θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (20ος αιώνας)

6ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 321 Αρχαία Ελληνικά ΙΙ
 • ΕΛΛ 322 Λατινικά ΙΙ
 • ΕΛΛ 323 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας

7ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 411 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο Ι (Τραγωδία)
 • ΕΛΛ 412 Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος – 15ος αιώνας)
 • ΕΛΛ 413 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας

8ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 421 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο ΙΙ (Κωμωδία)
 • ΕΛΛ 422 Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος – 20ος αιώνας)
 • ΕΛΛ 423 Γλωσσολογία

Κατεύθυνση: Ιστορία – Αρχαιολογία - Τέχνη


(μέγιστος αριθμός επιλογών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο: 2 Θ.Ε.)

5ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 314 Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης
 • ΕΛΛ 315 Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας
 • ΕΛΛ 316 Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική

6ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 324 Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας
 • ΕΛΛ 325 Ιστορία της Αρχαίας και Μεσαιωνικής Κύπρου
 • ΕΛΛ 326 Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύγχρονου Ελληνισμού

7ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 414 Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 - 1974)
 • ΕΛΛ 415 Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική-Ζωγραφική
 • ΕΛΛ 416 Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο

8ο εξάμηνο

 • ΕΛΛ 424 Αρχαιολογική Θεωρία και Πράξη
 • ΕΛΛ 425 Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο
 • ΕΛΛ 426 Θέματα Βυζαντινής Τέχνης

Κατεύθυνση: Γενική

Συνδυάζει Θεματικές Ενότητες από τις δύο παραπάνω κατευθύνσεις της Φιλολογίας και της Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Τέχνης

Προϋποθέσεις Εισδοχής

Για εισαγωγή στο πτυχιακό πρόγραμμα οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν τα πιο κάτω:

 • Απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμος τίτλος
 • Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, ιταλικής ή γερμανικής).
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Ο φοιτητής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η καλή γνώση της ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

Αιτήσεις

Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ξεκινά στις 6 Ιουλίου και λήγει στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11:00 π.μ. . Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Κόστος & Συνδρομές

Το συνολικό διαχειριστικό κόστος για το προπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» είναι €7000. Το διαχειριστικό κόστος της κάθε εξαμηνιαίας Θεματικής Ενότητας είναι €350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος.

Σημ.: Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, πέρα από τη διευκόλυνση αποπληρωμής σε δόσεις, το προαναφερόμενο διαχειριστικό κόστος της κάθε Θεματικής Ενότητας μειώνεται κατά 10% ( = συνολικό κόστος €6300).

Διάφορα

Σημειώνεται ότι κατά την επιλογή Θεματικών Ενοτήτων θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις προαπαιτούμενες και συναπτόμενες Θεματικές Ενότητες.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • ελληνικά

Κοιτάξτε22 περισσότερα μαθήματα αποΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Duration
4 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
7,000 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Άλλη