Πτυχίο στις Αστυνομικές Σπουδές

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το Πρόγραμμα Αστυνομικές Σπουδές προορίζεται για την Αστυνομική Υπηρεσία της Κύπρου και απευθύνεται σε αποφοίτους της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Σε μια εποχή με γοργά μεταβαλλόμενους ρυθμούς και μεγάλες ανάγκες για σύγχρονες συνθήκες ασφάλειας και προστασίας του πολίτη, το διετές αυτό πρόγραμμα έχει στόχο την προσφορά στα μέλη της Αστυνομίας νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που συμπληρώνουν, επεκτείνουν και επικαιροποιούν κατά περίπτωση τις γνώσεις που ήδη αποκτήθηκαν στη διάρκεια της φοίτησής τους στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

Για την απόκτηση πτυχίου στις Αστυνομικές Σπουδές, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και συμπληρώσουν με επιτυχία δώδεκα (12) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (συνολικά 120 ECTS) στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του προγράμματος αναβάθμισης της Αστυνομικής Ακαδημίας χωρίζονται σε εισαγωγικές Θ.Ε. και Θ.Ε. ειδίκευσης. Για την επιλογή ορισμένων Θ.Ε. ειδίκευσης, προαπαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση άλλων θεματικών ενοτήτων.

Οι φοιτητές αρχικά παρακολουθούν 8 υποχρεωτικές θεματικές ενότητες (8Χ10 ECTS). Με την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν είτε πρόγραμμα μόνο με παρακολούθηση θεματικών ενοτήτων (4 Θ.Ε. ειδίκευσης Χ 10 ECTS) είτε συνδυασμό 2 Θ.Ε. ειδίκευσης (10 ECTS κάθε μία) κι εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (που ισοδυναμεί με 2 Θ.Ε. ή 20 ECTS).

Κωδικός Τίτλος Υποχρεωτική / Επιλογής
ASP311 Εισαγωγή στη Ψυχολογία Υποχρεωτική
ASP312 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Υποχρεωτική
ASP313 Εισαγωγή στην Εγκληματολογία Υποχρεωτική
ASP314 Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας Επιλογής
ASP315 Ποινική Δικαιοσύνη Υποχρεωτική
ASP325 Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο Υποχρεωτική
ASP411 Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία * Υποχρεωτική
ASP412 Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποχρεωτική
ASP413 Οικονομικά Εγκλήματα Επιλογής
ASP414 Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα Επιλογής
ASP415 Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά Επιλογής
ASP421 Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές Υποχρεωτική
ASP422 Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης: Μια Συγκριτική Προσέγγιση Επιλογής
ASP423 Αστυνομική Εκπαίδευση Επιλογής
ASP700 Πτυχιακή Διπλωματική Εργασία ** Επιλογής

*«Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση της ASP311 ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΑΣΠ311»
** «Για παρακολούθηση της συγκεκριμένης Θ.Ε. θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιτυχής παρακολούθηση της ASP421 ή να γίνεται ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΑΣΠ421»

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στο Πρόγραμμα είναι η κατοχή διπλώματος της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, για μελέτη διεθνούς βιβλιογραφίας.

Αιτήσεις


Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Τελευταία ενημέρωση Δεκ. 2019

Σχετικά με τη Σχολή

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ??????? ... περαιτέρω

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ???????????, ?????? ?? ??????? ???? ?????????? ???? ??????????????? ??????? ??? ?? ??? ???? ??????. ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ?????? ?? ???? ???????????? ???????? ???????????? ?????????????? ??????????????? ??????? ?? ??????????? ??? ???????????? ??????? (?????? ??? ???????????) ??? ???????? ???????????? ????? ??? ????????? ?? ????? ?????? ??? Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη