Πτυχίο στα Οικονομικά

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Η αποστολή του προπτυχιακού προγράμματος στα Οικονομικά είναι να παρέχει στους φοιτητές του ισχυρά θεμέλια γνώσεων και δεξιοτήτων στην οικονομική θεωρία και την ποσοτική ανάλυση. Το πρόγραμμα εισάγει τους φοιτητές στη μακροοικονομική και μικροοικονομική θεωρία, τους διδάσκει να διατυπώνουν ολοκληρωμένα και δομημένα τη σκέψη τους και τον γραπτό λόγο, σχετικά με οικονομικά προβλήματα και θέματα πολιτικής. Επίσης, τους διδάσκει να χρησιμοποιούν πραγματικά οικονομικά δεδομένα (real-world data) για την πρόβλεψη, μελέτη, και μοντελοποίηση των οικονομικών φαινομένων, καθώς και τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των παρατηρούμενων οικονομικών συμπεριφορών και οικονομικών μοντέλων.

Ένα Πρόγραμμα Τρεις Εξειδικεύσεις

Για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, καθώς και το εύρος των αναγκών και των πιθανών ακαδημαικών και επαγγελματικών στόχων των αποφοίτων μας, το προπτυχιακό πρόγραμμα εξειδικεύεται σε τρείς ακαδημαικές κατευθύνσεις:

 • Οικονομικά της Ενέργειας με έμφαση στα Οικονομικά Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου,
 • Οικονομικά των Επιχειρήσεων,
 • Τραπεζική και Χρηματοοικονομική.

Οι τρεις εξιδικεύσεις/ακαδημαικές κατευθύνσεις έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, που να παρέχουν στους φοιτητές ευρύ φάσμα γνώσεων και βαθιά κατανόηση των κεντρικών θεωριών και των αναλυτικών εργαλείων στον τομέα των οικονομικών, διατηρώντας παράλληλα την απαραίτητη ευελιξία, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες του φάσματος των επιλογών που ανακύπτουν στην επαγγελματική σταδιοδρομία.

Προοπτικές Εργοδότησης Αποφοίτων

Πολύ λίγα πτυχία προσφέρουν τις ευκαιρίες καριέρας που ενδεχομένως διασφαλίζει ένα πυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες. Οι απόφοιτοί μας θα είναι καλά προετοιμασμένοι για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Πιθανοί εργοδότες των αποφοίτων μας, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
 • Κρατικές και ιδιωτικές τράπεζες,
 • Δημόσιες υπηρεσίες και φορείς,
 • Οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες,
 • Πολυεθνικές εταιρείες,
 • Εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου,
 • Εποπτικές αρχές,
 • Ελεγκτικές εταιρείες,
 • Ασφαλιστικές εταιρείες,
 • Επιχειρήσεις επικοινωνιών,
 • Εκπαίδευση,
 • Νομικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία,
 • Φορείς κα υπηρεσίες της Ευρωπαικής Ενωσης.

Εναλλακτικά, οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Πρώτο Έτος

Στο πρώτο έτος οι φοιτητές μαθαίνουν να σκέφτονται ως οικονομολόγοι και εξοικειώνονται με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των πραγματικών οικονομικών προβλημάτων. Οι γνώσεις αυτές είναι το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα βασιστεί το υπόλοιπο των σπουδών τους.

Δεύτερο Έτος

Το δεύτερο έτος αποτελείται από υποχρεωτικές θεματικές ενότητες στη Μικροοικονομική και Μακροικονομική ανάλυση, Λογιστική, Οικονομετρία, Δημόσια Οικονομικά και Βιομηχανική Οργάνωση.

Τρίτο Έτος

Στο τρίτο έτος οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις τρεις κατευθύνσεις σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους. Συγκεκριμένα το τρίτο έτος περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικές θεματικές ενότητες κορμού (Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας και Διεθνή Οικονομικά), δύο υποχρεωτικές θεματικές ενότητες εξειδίκευσης και δύο θεματικές ενότητες επιλογής.

Τέταρτο Έτος

Οι θεματικές ενότητες του τετάρτου έτους δίνουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν σε μαθήματα εξειδίκευσης σύμφωνα με την κατεύθυνση που επέλεξαν, αλλά και να παρακολουθήσουν θεματικές ενότητες επιλογής σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και τις επαγγελματικές τους επιδιώξεις. Συγκεκριμένα, το τέταρτο έτος περιλαμβάνει τέσσερεις θεματικές ενότητες εξειδίκευσης και δύο θεματικές ενότητες επιλογής.

Αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL#

Τελευταία ενημέρωση Δεκ. 2019

Σχετικά με τη Σχολή

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ??????? ... περαιτέρω

?? ??????? ???????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ????????? ??????? ????????????, ?? ???? ?? ????????. ??????????? ??? ???????????? ??? ???????? ??????????? ??? ???????? ??? ?? ?????????? ???????????, ?????? ?? ??????? ???? ?????????? ???? ??????????????? ??????? ??? ?? ??? ???? ??????. ??? ??? ?????? ??? ??? ??? ?????? ?? ???? ???????????? ???????? ???????????? ?????????????? ??????????????? ??????? ?? ??????????? ??? ???????????? ??????? (?????? ??? ???????????) ??? ???????? ???????????? ????? ??? ????????? ?? ????? ?????? ??? Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη