Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους μαθητές με τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση για να διαχειριστούν αποτελεσματικά και να προσαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα ανταγωνιστικών και συνεχώς μεταβαλλόμενων επιχειρηματικών περιβαλλόντων στη διεθνή σκηνή.

Το Bachelor in Economics and Business Management χωρίζεται σε δύο κύριες διαδρομές:

  • Business Management: μια διεθνής πορεία διαχείρισης στην αγγλική γλώσσα.
  • Οικονομική διαχείριση: μια διεθνής πορεία που στοχεύει στη διαχείριση των επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στα οικονομικά θέματα στην αγγλική γλώσσα.

Το Business Management Pathway επιτρέπει στους μαθητές:

1) να αναπτύξει δεξιότητες που σχετίζονται με τη διοίκηση και τη διαχείριση των επιχειρήσεων.

2) κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών (από τη διαχείριση πόρων έως τις διαδικασίες παραγωγής και μεταποίησης, τις πωλήσεις και τις υπηρεσίες μετά την πώληση, την εμπορία και την επικοινωνία των επιχειρήσεων).

3) την εμβάθυνση της διαλειτουργικής επίλυσης προβλημάτων μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών κατασκευής και λειτουργίας της ίδιας εταιρείας.

4) να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να ξεκινήσουν μια ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα.

Αυτό το μάθημα προτείνεται, ειδικότερα, να προσφέρει μια διεθνή εκπαίδευση, με στόχο την εμβάθυνση των διοικητικών και οικονομικών πτυχών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά.

------

Το Financial Management Pathway παρέχει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκηση και τη διοίκηση επιχειρήσεων, εστιάζοντας στην ανάλυση των πτυχών που σχετίζονται με τη διοίκηση στο πλαίσιο του οικονομικού προφίλ.

Αυτό το μάθημα προτείνεται, ειδικότερα, να προσφέρει μια διεθνή εκπαίδευση, με στόχο την εμβάθυνση των διοικητικών και οικονομικών πτυχών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά.

Στο τέλος του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να ασχοληθούν με τις παρακάτω δραστηριότητες:

1.Επαγγελματικές δραστηριότητες (διευθυντικά και επιχειρηματικά) στον τομέα της διαχείρισης, της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού τομέα σε οργανισμούς διαφόρων τύπων, όπως δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, κερδοσκοπικοί και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί διαφόρων τομέων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών.

2.Επαγγελματικές δραστηριότητες μέσω ελεύθερων επαγγελματιών (αυτοαπασχόλησης) στον τομέα της διαχείρισης, της οικονομίας και των οικονομικών ·

3. Συνέχιση των σπουδών μέσω μαθήματος μεταπτυχιακού τίτλου στον ίδιο χώρο πειθαρχίας (κλάδος της επιστήμης).

Πώς να σπουδάσετε

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Διαδίκτυο πραγματοποιούνται σε μια μακροεντολή που βασίζεται στον ιστό, η οποία ονομάζεται Διδακτικό Κυβερνοχώρο. Στο Didactic Cyberspace, η διαδικασία κατάρτισης και εκμάθησης πραγματοποιείται και οι προσβάσεις διαφοροποιούνται μέσω εξατομικευμένης σύνδεσης και κωδικού πρόσβασης, με βάση το ρόλο των παικτών στην εκπαιδευτική πορεία: καθηγητές, δασκάλους και μαθητές. Τα μαθήματα και οι δραστηριότητες on-demand στο διαδίκτυο διατίθενται 24 ώρες την ημέρα μαζί με τις εικονικές αίθουσες διδασκαλίας και τις καταγεγραμμένες εικονικές αίθουσες διδασκαλίας (https://goo.gl/jY26qD).

------

Διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά έτη

Πιστωτικές μονάδες: 180 ECTS

Γλώσσα: Αγγλικά, Ιταλικά

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
ιταλικός

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποInternational Telematic University UNINETTUNO »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
3 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη

How to study on the UNINETTUNO e-learning platform