Πτυχίο Μηχανικών Υπολογιστών

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το μάθημα του πτυχίου Bachelor στοχεύει στην κατάρτιση επαγγελματιών ικανών να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανάλυσης, σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης συστημάτων στους τομείς της επιστήμης των υπολογιστών, της αυτοματοποίησης και της διαχείρισης μηχανικών.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή ενός ευρέος φάσματος μεθοδολογικών και τεχνικών δεξιοτήτων στον τομέα της πληροφορικής με σκοπό τη δημιουργία επαγγελματιών με υψηλό βαθμό ευελιξίας και προσαρμογής στις απαιτήσεις της αγοράς. Παρέχει επίσης μια σταθερή προετοιμασία στα μαθηματικά και τη φυσική, παρέχοντας έτσι τα εργαλεία και τις επιστημονικές μεθοδολογίες που απαιτούνται για την προσέγγιση των προβλημάτων μηχανικής με αυστηρό τρόπο.

Οι στόχοι του μαθήματος είναι: αφενός, η παροχή μιας σταθερής, γενικής επιστημονικής και μεθοδολογικής προετοιμασίας και, αφετέρου, η δημιουργία ενός εξειδικευμένου επαγγελματία. Για το λόγο αυτό, οι γενικές επιστημονικές και μηχανικές μεθοδολογίες καλύπτονται σε βάθος (με σκοπό την ανάπτυξη μεθοδολογικών δεξιοτήτων στην ανάλυση, τη μοντελοποίηση και τη διαμόρφωση πολύπλοκων τεχνικών προβλημάτων), ενώ προσφέρονται περισσότερα τεχνικά προχωρημένα μαθήματα για την ολοκλήρωση των ικανοτήτων του φοιτητή παρουσιάζοντας μεθοδολογίες, τεχνικές λύσεις και εφαρμογή σε συγκεκριμένους τομείς.

Το βασικό πρόγραμμα σπουδών παρέχει όχι μόνο στους σπουδαστές ένα στερεό υπόβαθρο στα μαθηματικά και τη φυσική, αλλά επίσης αναπτύσσει μεταβιβάσιμες δεξιότητες στην επιστήμη των υπολογιστών, με εκτεταμένη εκπαίδευση στην ανάλυση αλγορίθμων και τον προγραμματισμό. Στον τομέα της μηχανικής πληροφορικής, τα δομοστοιχεία παρέχουν ένα κοινό θεμέλιο στην ηλεκτρονική, ανάλυση και μετάδοση σήματος, μοντελοποίηση και έλεγχο δυναμικών συστημάτων και αρχιτεκτονική υπολογιστών. Αυτές οι ικανότητες συμπληρώνονται από θέματα που καλύπτουν τις μεθοδολογίες ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων, βασικές γνώσεις οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων και στοιχεία αριθμητικής ανάλυσης.

Πώς να σπουδάσετε

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο Διαδίκτυο πραγματοποιούνται σε μια μακροεντολή που βασίζεται στον ιστό, η οποία ονομάζεται Διδακτικό Κυβερνοχώρο. Στο Didactic Cyberspace, η διαδικασία κατάρτισης και εκμάθησης πραγματοποιείται και οι προσβάσεις διαφοροποιούνται μέσω εξατομικευμένης σύνδεσης και κωδικού πρόσβασης, με βάση το ρόλο των παικτών στην εκπαιδευτική πορεία: καθηγητές, δασκάλους και μαθητές. Τα μαθήματα και οι δραστηριότητες on-demand στο διαδίκτυο διατίθενται 24 ώρες την ημέρα μαζί με τις εικονικές αίθουσες διδασκαλίας και τις καταγεγραμμένες εικονικές αίθουσες διδασκαλίας (https://goo.gl/jY26qD).

------

Διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά έτη

Πιστωτικές μονάδες: 180 ECTS

Γλώσσα: Αγγλικά, Ιταλικά, Αραβικά

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The International Telematic University UNINETTUNO, is the only Italian distance teaching University successfully assessed by ANVUR (https://goo.gl/TZfjxw), the Italian Ministerial Agency for Quality i ... περαιτέρω

The International Telematic University UNINETTUNO, is the only Italian distance teaching University successfully assessed by ANVUR (https://goo.gl/TZfjxw), the Italian Ministerial Agency for Quality in Higher Education. Established by the decree of the 15th April 2005 of the Italian Ministry of Education, University and Research, UNINETTUNIO delivers academic titles having a legal value everywhere in the world for undergraduate and postgraduate university studies. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη