Πιστοποιητικό IV στην διαχείριση του έργου Πρακτική

Open Colleges

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πιστοποιητικό IV στην διαχείριση του έργου Πρακτική

Open Colleges

Πιστοποιητικό IV στην διαχείριση του έργου Πρακτική

Περιγραφή Μαθήματος

Η διαχείριση του σχεδίου είναι μια δυναμική, φρέσκια και προκλητική ευκαιρία σταδιοδρομίας? αυτή η πορεία θα είναι ιδανική για εσάς, αν θέλετε να επιτύχετε τα τυπικά προσόντα σε αυτό το διαφορετικό αρένα για την ενίσχυση των μελλοντικών προοπτικών σταδιοδρομίας σας, ή αν είστε επαγγελματίας που θέλει να αποκτήσουν δεξιότητες διαχείρισης έργου για ένα ρόλο στον οποίο είστε ήδη τοποθετηθεί.

Αυτό βέβαια μπορεί να επιτευχθεί σε απευθείας σύνδεση με το δικό σας ρυθμό? θα αποκτήσουν γνώσεις εκτίμησης του κόστους και την ανάπτυξη ενός προϋπολογισμού, την αξιολόγηση των κινδύνων, που ασχολούνται με τις συμβάσεις, και τον προγραμματισμό και την έκταση σχεδιάζει μέσα ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο χρονοδιαγράμματα.

Ένα εξειδικευμένο και επαγγελματικό Open κολλέγια εκπαιδευτής θα σας υποστηρίξει σε όλη την πορεία σας, βοηθώντας και καθοδηγώντας σας προς την κατεύθυνση των στόχων της σταδιοδρομίας σας.

Πιθανά αποτελέσματα της σταδιοδρομίας

 • Αξιωματικός συμβάσεις
 • Διαχειριστής Έργου
 • ποιότητα Λειτουργός
 • Small Business Χειριστή

Αποποίηση

Το υλικό των μαθημάτων που παρέχονται από το Open Κολέγια Pty Ltd βασίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο που παρέχεται και συντηρείται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση. Οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθεσία, Αυστραλιανά Πρότυπα, κώδικες πρακτικής και κατευθυντήριες γραμμές για τη βιομηχανία θα πρέπει να βασίζεται στη χρήση του κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου της Αυστραλίας.

Λεπτομέρειες Μαθήματος

 • Αριθμός φυσικά E1075IN
 • Το όνομά Αξιολόγηση Πιστοποιητικό BSB41515 IV στη Διαχείριση Έργων Πρακτική
 • Διάρκεια Η μέγιστη 24 μήνες
 • Παράδοση μέθοδο Online
 • Αναγνώριση εθνικά αναγνωρισμένους
 • Εκτιμήσεις Διαδηλώσεις, Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, το χαρτοφυλάκιο των αποδεικτικών στοιχείων, Short-απαντήσει σε ερωτήσεις, γραπτές εκθέσεις
 • Αμοιβή για την επιλογή υπηρεσιών που συνάπτονται από Open Κολέγια (αριθμός Provider: 90796)

Θέματα

Ενότητα 1: Προσδιορισμός του έργου

BSBPMG409 Εφαρμόστε τεχνικές διαχείρισης πεδίο εφαρμογής του έργου

 • Συμβάλλουν στον καθορισμό πεδίο εφαρμογής του έργου
 • Εφαρμόστε ελέγχους πεδίο εφαρμογής του έργου
 • Συμβολή στην επανεξέταση των ελέγχων πεδίο

BSBPMG410 Εφαρμόστε τεχνικές διαχείρισης του χρόνου του έργου

 • Βοηθήσει στην ανάπτυξη χρονοδιάγραμμα του έργου
 • Διατηρήστε το χρονοδιάγραμμα του έργου
 • Συμμετέχουν στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαχείρισης του χρόνου

Ενότητα 2: Βιωσιμότητα

BSBSUS501 Ανάπτυξη πολιτικής και των διαδικασιών για την αειφορία στο χώρο εργασίας

 • Αναπτύξει στο χώρο εργασίας πολιτικής αειφορίας
 • Επικοινωνία στο χώρο εργασίας πολιτικής αειφορίας
 • Την εφαρμογή στο χώρο εργασίας πολιτικής αειφορίας
 • Επανεξετάσει την εφαρμογή της πολιτικής της αειφορίας στο χώρο εργασίας

Ενότητα 3: το κόστος του έργου και την ποιότητα

BSBPMG412 Εφαρμόστε τεχνικές διαχείρισης του κόστους του έργου

 • Βοηθήσει στην ανάπτυξη του προϋπολογισμού του έργου
 • το κόστος του έργου Monitor
 • Συμβάλλουν στη διαδικασία του κόστους οριστικοποίηση

BSBPMG411 Εφαρμόστε τεχνικές διαχείρισης της ποιότητας του έργου

 • Συμβολή στην προβάλλουν την ποιότητα του σχεδιασμού
 • Εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες ποιότητας
 • Συμβολή στην προβάλει συνεχή διαδικασία βελτίωσης

Ενότητα 4: Σχέδιο επικοινωνίας και τις απαιτήσεις HR

BSBPMG413 Εφαρμόστε προσεγγίσεις για τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων του έργου

 • Βοηθήσει στον καθορισμό απαιτήσεων των ανθρώπινων πόρων
 • Συμβάλλουν στη δημιουργία και τη διατήρηση των παραγωγικών σχέσεων ομάδα
 • Assist με την παρακολούθηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Συμβολή στην αξιολόγηση των πρακτικών των ανθρώπινων πόρων

BSBPMG414 Εφαρμόστε τεχνικές διαχείρισης των πληροφοριών του έργου και των επικοινωνιών

 • Συμβάλλουν στον προγραμματισμό των επικοινωνιών
 • Διεξαγωγή ενημερωτικών δραστηριοτήτων διαχείρισης
 • Επικοινωνούν έργου πληροφορίες
 • Συμβολή στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας

Ενότητα 5: Κίνδυνος και προμηθειών

BSBPMG415 Εφαρμόστε τεχνικές διαχείρισης των κινδύνων του έργου

 • Assist με την ανάλυση κινδύνου και τον προγραμματισμό
 • Την εκτέλεση των δραστηριοτήτων ελέγχου κινδύνων
 • Συμβολή στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαχείρισης κινδύνων

BSBPMG416 Εφαρμογή διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργου

 • Βοηθήσει με τον προγραμματισμό προμηθειών
 • Συμβάλλουν στη διαδικασία επιλογής προμηθευτή
 • Διεξάγουν δραστηριότητες προμηθειών
 • Βοηθήσει στην οριστικοποίηση δραστηριότητες προμηθειών

Απαιτήσεις

Παιδαγωγία

Δεν υπάρχουν τυπικές προϋποθέσεις εισόδου εκπαίδευση για αυτό το μάθημα.

Με ελάχιστη ηλικία

Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών

Αγγλικά

Αυτό το μάθημα απαιτεί εκπαιδευόμενους να διαβάσετε online ενότητες μαθητή, να αναλάβει μια σειρά από αξιολογήσεις εργασιών με γνώμονα και να συμμετέχουν σε online συζητήσεις. Κατά συνέπεια, οι μαθητές πρέπει να έχουν μια αποτελεσματική γνώση της γραπτής και προφορικής αγγλικά. Ως οδηγός προτείνουμε ότι οι μαθητές σήμερα ή έχουν προηγουμένως:

 • Έχουν χρησιμοποιηθεί σε ένα χώρο εργασίας για τουλάχιστον ένα χρόνο, όπου χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο στην αγγλική γλώσσα στην προφορική και γραπτή επικοινωνία ή / και?
 • Έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα έτος σπουδών διδάσκονται κυρίως στην αγγλική γλώσσα ή / και?
 • Έχουν επιτύχει ένα αποτέλεσμα International Testing System Αγγλικής Γλώσσας (IELTS) εξέταση των 5,5 κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών και / ή?
 • Έχουν επιτύχει μια συνολική βαθμολογία μπάλα στο δωρεάν Open Κολέγια γλώσσας, ανάγνωσης και αριθμητικής μας εργαλείο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας για ένα Πιστοποιητικό IV.

Πληροφορική

Θα χρειαστείτε πρόσβαση σε έναν υπολογιστή και του διαδικτύου και θα πρέπει να έχουν βασικές δεξιότητες πληροφορικής.

Ελάχιστες προδιαγραφές για τον υπολογιστή σας είναι:

 • Microsoft Office 2010 ή ισοδύναμο
 • Ευρυζωνική σύνδεση στο Internet
 • 2GB μνήμης RAM
 • CD-ROM ή DVD
 • Adobe Reader XI ή ισοδύναμο
 • Η πρόσβαση στο λογισμικό, όπως το Microsoft Excel για την παραγωγή γραφήματα Gantt ή λογισμικού, όπως @task, Πρόγραμμα FastTrack 9, Primavera P6, ZOHO Έργα, το Microsoft Project
 • Θα πρέπει επίσης πρόσβαση σε ένα τηλέφωνο, εκτυπωτή, φωτοτυπικό μηχάνημα και σαρωτή
 • Adobe Flash Player 10 ή υψηλότερο.

Οι χρήστες Mac OS:

 • Mac OS X v 10.5 ή νεότερη έκδοση (Mac OS X v 10.6 ή νεότερη συνιστάται)
 • 1 gigahertz (GHz) ή ταχύτερο επεξεργαστή Intel (Συνιστάται 2GHz ή γρηγορότερο).

Οι χρήστες των Windows:

 • Microsoft Windows 7 ή νεότερη έκδοση (Windows 8 ή υψηλότερη συνιστάται)
 • 1 gigahertz (GHz) ή ταχύτερο επεξεργαστή (Συνιστάται 2GHz ή γρηγορότερο)

Πρόσθετος

Τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες απαιτούνται για τις εκτιμήσεις του βίντεο.

Γλώσσας, ανάγνωσης και αριθμητικής

δωρεάν online εργαλείο αξιολόγησης μας μπορεί να βοηθήσει να σας δώσει μια ιδέα για τις δεξιότητες γλώσσας, της γραφής και αριθμητικής που απαιτούνται για να μελετήσει αυτή την πορεία. Αυτό το εργαλείο μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να καθορίσετε το επίπεδο μάθησης σας και να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε το μέλλον των σπουδών σας.

Ειδικές προσφορές

Αρχίζουν να μαθαίνουν για λιγότερο. επιλογές πληρωμής μας θα μπορούσε να σας βοηθήσει να κάνετε σημαντική εξοικονόμηση στο κόστος αυτού του μαθήματος.

Εγγραφή και Τέλη

Pay As You Μάθετε (PAYL) Είσαι εντελώς τον έλεγχο - τόσο μάθησης σας και τα οικονομικά σας.

 • Δεν υπάρχουν συμβάσεις lock-in, μπορείτε απλά να πληρώσει όταν θέλετε να μάθετε.
 • Θα πληρώσετε για την εκμάθηση σας με την αγορά μηνιαίες περιόδους συνδρομής.
 • Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής σας θα σας επιτραπεί να μελετήσει τόσο πολύ (ή λίγο), όπως σας αρέσει.
 • Μετά από κάθε περιόδου εγγραφής, μπορείτε να επιλέξετε να διακόψετε τις σπουδές σας ή να σταματήσει εντελώς - ή μπορείτε να συνεχίσετε με την εγγραφή σας στο γήπεδο.
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ιαν. 2019
Duration
Διάρκεια
24 Μήνες
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
100 AUD
για να ξεκινήσετε με την πορεία σας
Locations
Αυστραλία - Australia Online
Ημερομηνία Έναρξης : Ιαν. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ιαν. 2019
Αυστραλία - Australia Online
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών