Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Οι υδρογεωλόγοι είναι σε μεγάλη ζήτηση σε διάφορους τομείς, όπως ορυχείο, υποδομές, κατασκευές, υπόγεια ύδατα, έργα πολιτικού μηχανικού κλπ. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί για προσωπικό από συναφείς τομείς που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους για να εργαστούν ως ειδικοί υδρογεωλογικοί.

Το υλικό της μελέτης θα αποστέλλεται στους φοιτητές μία φορά με ταχύτητα-ταχυδρομείο / courier. Οι αποστολές που σχετίζονται με υλικό μελέτης θα αποσταλούν, θα ολοκληρωθούν και θα αποσταλούν από τον υποψήφιο μέσα στην καθορισμένη χρονική περίοδο.

Επιλεξιμότητα: Πτυχιούχος με επιστημονική πειθαρχία είτε με γεωλογία είτε με φυσική ως ένα από τα θέματα. Οι απόφοιτοι που διαθέτουν άλλα εξειδικευμένα προσόντα που σχετίζονται με τον τομέα των υδάτων μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση και η επιλεξιμότητά τους θα υπόκειται στην έγκριση του ινστιτούτου.

Διάρκεια: 6 μήνες (online / εξ αποστάσεως εκπαίδευση)? που προσφέρονται τον Ιανουάριο, Απρίλιο, Ιούλιο

Περιεχόμενα του προγράμματος: Εισαγωγή στην υδρογεωλογία, το σύστημα υπογείων υδάτων και γεωλογικές διεργασίες, Υδραυλική κεφαλή, Πορώδες, Περιεκτικότητα σε νερό, Υδραυλική αγωγιμότητα, Ειδική αποθήκευση, Συστήματα ειδικής απόδοσης και υδροφορέων, Προετοιμασία υδρογραφικού επιπέδου στάθμης ύδατος, Υδρογεωλογικές έρευνες για γεωτρήσεις σε διαφορετικά υδρογεωλογικά Προσδιορισμός παραμέτρων υδροφόρου ορίζοντα, ποιότητα υπογείων υδάτων και ρύπων μεταφορών, διακυβέρνηση εξισώσεων και υπολογισμός ροής υπόγειων υδάτων, σύντομη περιγραφή αριθμητικών μοντέλων υπογείων υδάτων, σύντομη παρουσίαση αναλυτικών μοντέλων υπόγειων υδάτων, υδρογεωλογικές έρευνες για την επιλογή τόπων τεχνητής επαναφόρτισης, εκτιμήσεις υπογείων υδάτων, υπογείων υδάτων και σχετικές Γεωτεχνικά προβλήματα.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε5 περισσότερα μαθήματα αποAF Academy »

Τελευταία ενημέρωση April 28, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Ημερομηνία έναρξης
Απρ. 2019
Ιούλιος 2019
Duration
6 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
850 USD
Συνολικό τέλος για τους Ινδούς. Αλλοδαποί σε USD ($): 850.
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Απρ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ιούλιος 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ιαν. 2020
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Απρ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Ιούλιος 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Ιαν. 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη