Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Είμαστε ένα παγκόσμιο κολέγιο, επομένως, όλα τα μαθήματα μας είναι online μαθήματα

Προσφέρουμε:

- Μαθήματα Πιλοτικού Πιστοποιητικού Παγκόσμιας Logistics

- Πτυχίο Διπλώματος Παγκόσμιας Logistics

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μαθήματα είναι παρακάτω.

Πτυχιακά Πιστοποιητικά Παγκόσμιας Logistics

Αυτά τα μαθήματα θα καλύψουν τη βιομηχανία της παγκόσμιας εφοδιαστικής με ιδιαίτερη έμφαση στην αλυσίδα εφοδιασμού και το διεθνές εμπόριο και τις πληρωμές.

Συμπληρώστε και τα 11 Πιλοτικά Πιστοποιητικά και μπορείτε να γράψετε το δίπλωμα Global Logistics.

Μπορείτε είτε να ολοκληρώσετε το δίπλωμά σας ως ένα μόνο μάθημα (με χαμηλότερο κόστος) είτε να συμπληρώσετε τα μαθήματα Pilot Certificate ξεχωριστά για να συγκεντρώσετε όλες τις πιστωτικές σας μονάδες για να αποκτήσετε το πτυχίο σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν σκοπεύετε να αποκτήσετε το Δίπλωμα σας, σας προτείνουμε να δοκιμάσετε τα μαθήματα Pilot Certificate με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω.

Απαιτήσεις μαθήματος

 • Αγγλικά, όλα τα μαθήματα είναι γραμμένα στα αγγλικά, καθώς αυτή είναι η κύρια γλώσσα της παγκόσμιας επιχείρησης.
 • Υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτής (εάν θέλετε να εκτυπώσετε το μάθημα).
 • Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Χρόνος που προορίζεται για σπουδές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος

Δομή μαθημάτων

2 εβδομάδες μερικής απασχόλησης ή 4 ημέρες με πλήρη απασχόληση.

Ένα μαλακό αντίγραφο της πλήρους ενότητας μαθημάτων σας σε μορφή PDF θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πανεπιστημιούπολη για να κάνετε λήψη. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έντυπο για σκοπούς μελέτης εάν το επιλέξετε.

 • Τελική βαθμολογία = 100%
 • Σημείο περάσματος = 65%

Υποστήριξη μαθητευομένων

 • Προσωπικός Ηλεκτρονικός Διδάσκων - Θα διοριστεί προσωπικός Ηλεκτρονικός Διδάσκων, όλη η επικοινωνία με τον Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτή σας θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτή ανά πάσα στιγμή σχετικά με την πορεία σας.
 • Φόρουμ σπουδαστών - Ένα φοιτητικό φόρουμ διατίθεται ηλεκτρονικά στο e-Campus για συζητήσεις, ερωτήσεις και δικτύωση με ομοϊδεάτες συναδέλφους

Περνώντας την πορεία σας

Κατά τη φοίτησή σας θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στόχος μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:

 • Εξασφαλίστε μια θέση στη βιομηχανία Logistics
 • Να είστε κατάλληλος για προαγωγή στην εταιρεία σας
 • Βεβαιωθείτε ότι είστε επαγγελματίας εκπαιδευμένος και εξοπλισμένος για τη βιομηχανία Logistics

1. Πιστοποιητικό Ορολογίας Logistics

Πρόκειται για το πρώτο Πιλοτικό μάθημα στο δίπλωμα Global Logistics.

Περίγραμμα μαθήματος

 • Γλωσσάριο Όρων Βιομηχανίας

2. Logistics και πιστοποιητικό παγκόσμιου εμπορίου

Πρόκειται για το δεύτερο από τα έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα Global Logistics.

Περίγραμμα μαθήματος

 • Προέλευση της εφοδιαστικής
 • Παγκόσμια Logistics
 • Παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές
 • Διεθνείς κανόνες και κανονισμοί για την εισαγωγή και την εξαγωγή
 • Σημασία του παγκόσμιου εμπορίου
 • Παγκόσμιες εμπορικές πολιτικές

3. Διεθνές Εμπορικό Δίκ

Πρόκειται για το τρίτο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα Global Logistics.

Περίγραμμα μαθήματος

 • Τι είναι το Διεθνές Εμπόριο
 • Νόμος στο Διεθνές Εμπόριο
 • Προετοιμασία μιας διεθνούς σύμβασης πώλησης
 • Πρότυπο σύμβασης πώλησης

4. Πιστοποιητικό Incoterms

Πρόκειται για το τέταρτο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα Global Logistics.

Περίγραμμα μαθήματος

 • Εισαγωγή στα Incoterms
 • Επιλογή Όρων
 • Αναθεωρήσεις του 2010
 • Ορολογία
 • Κανόνες για οποιαδήποτε λειτουργία ή τρόπους μεταφοράς
 • Κανόνες για τις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές

5. Διεθνές Πιστοποιητικό Πληρωμών

Πρόκειται για το πέμπτο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα Global Logistics.

Περίγραμμα μαθήματος

 • Μέθοδοι πληρωμής
 • Συλλογή Ντοκιμαντέρ
 • Πιστωτικές επιστολές
 • Ομοιόμορφα Τελωνεία και Πρακτική (UCP 600)

6. Η εφοδιαστική στο πιστοποιητικό οικονομίας και οργάνωσης

Αυτό είναι το έκτο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα Global Logistics.

Περίγραμμα μαθήματος

 • Η σημασία της Logistics
 • Ο ρόλος της εφοδιαστικής στην οικονομία
 • Ο ρόλος της εφοδιαστικής στον Οργανισμό
 • Πράσινη εφοδιαστική
 • Μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για εφοδιαστική

7. Πιστοποιητικό εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς

Αυτό είναι το έβδομο των έντεκα πειραματικών μαθημάτων στο δίπλωμα Global Logistics.

Περίγραμμα μαθήματος

 • Διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής
 • Μεταφορά
 • Πολυτροπικά έναντι διατροπικών μεταφορών
 • Θαλάσσιες μεταφορές
 • Ορολογία αερομεταφοράς και αερομεταφοράς
 • Οδική μεταφορά
 • Σιδηροδρομικές μεταφορές
 • Διεθνής τεκμηρίωση

8. Πιστοποιητικό διαχείρισης αποθεμάτων και απογραφής

Πρόκειται για το όγδοο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα Global Logistics.

Περίγραμμα μαθήματος

 • Διαχείριση αποθηκών
  • Εισαγωγή
  • Είδη αποθηκών
  • Θέση των αποθηκών
  • Λειτουργίες της αποθήκης
  • Λειτουργίες αποθήκης - κεντρική και αποκεντρωμένη
  • Συστήματα αποθήκευσης
  • Αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης
  • Οι αρχές και τα μέτρα απόδοσης των συστημάτων χειρισμού υλικών
  • Εξοπλισμός χειρισμού υλικών
  • Παρακολούθηση απογραφής
 • Διαχείριση αποθεμάτων
  • Εισαγωγή
  • Λειτουργίες απογραφής
  • Είδη απογραφής
  • Κόστος αποθέματος
  • Διατήρηση αποθέματος
  • Μηχανική του ελέγχου των αποθεμάτων
  • Επιλεκτικός έλεγχος απογραφής

9. Πιστοποιητικό αγοράς και διαχείρισης ροής υλικών

Πρόκειται για το ένατο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα Global Logistics.

Περίγραμμα μαθήματος

 • Αγορά στην αλυσίδα εφοδιασμού
  • Εισαγωγή
  • Δραστηριότητες αγορών
  • Αγορά Έρευνας και Σχεδιασμού
  • Διαχείριση κόστους αγοράς
  • Διαχείριση σχέσεων προμηθευτών
 • Διαχείριση και έλεγχος υλικών
  • Εισαγωγή
  • Συσκευασία
  • Μέθοδοι ελέγχου επιπέδων αποθεμάτων
  • Κίνηση και αποθήκευση υλικών σε αποθήκη
  • Συστήματα διαχείρισης υλικών
  • Πρόβλεψη

10. Πιστοποιητικό διαχείρισης και ελέγχου της εφοδιαστικής

Πρόκειται για το δέκατο των έντεκα πειραματικών μαθημάτων στο δίπλωμα Global Logistics.

Περίγραμμα μαθήματος

 • Πληροφοριακά Συστήματα για Logistics - Κύκλος Παραγγελίας Πελάτη, Συστήματα Σύνταξης Παραγγελίας, Εσωτερική Πωλήσεις / Telemarketing, Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων, Επεξεργασία Ενσωματωμένων Παραγγελιών και Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Logistics της Εταιρείας, Οικονομικά Θέματα, Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων Logistics για Υποστήριξη του Χρόνου Διαγωνισμού, Συστήματα, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και εμπειρογνωμόνων, διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Αποδοτικότητα Logistics - Σημασία της Απόδοσης Logistics, Τύποι Logistics Οργανωτικές Δομές, Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων στην Οργάνωση για Logistics
 • Έλεγχος επιδόσεων εφοδιαστικής - Σημασία ακριβών δεδομένων κόστους, Ανάλυση συνολικού κόστους, Περιορισμοί εκθέσεων τρέχουσας αποδοτικότητας, Επίλυση του προβλήματος των ανεπαρκών δεδομένων κόστους, Κόστος Αιτιολόγηση των μεταβολών του συστήματος εφοδιαστικής

11. Πιστοποιητικό διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού

Αυτή είναι η ενδέκατη και τελευταία πιλοτική πορεία στο Παγκόσμιο Δίπλωμα Logistics.

Περίγραμμα μαθήματος

 • Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού - Γιατί πρέπει να ξέρουμε για τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού; Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού; Ένα κανάλι διανομής; Γιατί αναπτύσσονται τα κανάλια διανομής ;, Δομή καναλιών, Ροές στο κανάλι διανομής , Σχεδιασμός καναλιών, Σχεδιασμός καναλιών, Μέτρηση απόδοσης καναλιών, Διαδικασίες ολοκληρωμένης διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού, Διαδικασία ανασχεδιασμού, Εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού
 • Εφαρμογή Στρατηγικής Logistics - Σχεδιασμός, Στρατηγική Εταιρικής Στρατηγικής και Logistics, Διαδικασία Οργανωτικού Σχεδιασμού, Στρατηγικό Σχέδιο Logistics, Προκλήσεις και Θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Απόκτηση Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω Logistics
 • Ασφάλεια αλυσίδας εφοδιασμού - Ορισμός της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού, βασικές πρωτοβουλίες

Δίπλωμα μαθήματος διεθνούς εφοδιαστικής

Το μάθημα αυτό θα καλύψει τη βιομηχανία της παγκόσμιας εφοδιαστικής με ιδιαίτερη έμφαση στην αλυσίδα εφοδιασμού και το διεθνές εμπόριο και τις πληρωμές.

11 Ενότητες για σπουδές μερικής ή μερικής παρακολούθησης 6 ήμερων και 6 εβδομάδων πλήρους φοίτησης.

 1. Πιστοποιητικό Ορολογίας Logistics
 2. Logistics και πιστοποιητικό παγκόσμιου εμπορίου
 3. Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και Πιστοποιητικό Συμβολαίου Πωλήσεων
 4. Πιστοποιητικό Incoterms
 5. Πιστοποιητικό Διεθνών Πληρωμών
 6. Εφοδιαστική στο πιστοποιητικό οικονομίας και οργάνωσης
 7. Πιστοποιητικό εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς
 8. Αποθήκη και πιστοποιητικό διαχείρισης αποθεμάτων
 9. Πιστοποιητικό διαχείρισης αγορών και διαχείρισης ροής υλικών
 10. Πιστοποιητικό διαχείρισης και ελέγχου της εφοδιαστικής
 11. Πιστοποιητικό διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού

Μερικής φοίτησης - όπου μελετάτε με μερική απασχόληση τα βράδια και τα σαββατοκύριακα χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κατάρτισης.

Μελέτες πλήρους φοίτησης - όταν αφαιρείτε την εργασία σας για να σπουδάσετε με πλήρη απασχόληση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κατάρτισης.

Δομή μαθημάτων

11 Ενότητες άνω των 6 και μισών μηνών με μερική απασχόληση ή 6 εβδομάδες πλήρους απασχόλησης.

Συνιστώμενος χρόνος μελέτης - προτείνουμε 5 έως 7 ώρες την εβδομάδα για κάθε πιστοποιητικό / υποψήφιο, δηλαδή το μάθημα πιστοποιητικού πιλότου 2 εβδομάδων με μερική απασχόληση θα χρειαστεί 10 έως 15 ώρες. Ο χρόνος θα ποικίλει ανάλογα με την αρχική γνώση των μαθημάτων από το υλικό του μαθήματος.

Ένα μαλακό αντίγραφο της πλήρους ενότητας μαθημάτων σας σε μορφή PDF θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πανεπιστημιούπολη για να κάνετε λήψη. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έντυπο για σκοπούς μελέτης εάν το επιλέξετε.

Συνολικό άθροισμα όλων των πιλοτικών εξετάσεων σας = 40% της τελικής σας βαθμολογίας. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν δύο ηλεκτρονικές εξετάσεις με χρονικό όριο για κάθε ενότητα.

Ανάθεση = 20% της τελικής σας βαθμολογίας. Απαιτείται μια εργασία στο τέλος του μαθήματος, η αποστολή θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να το υποβάλετε ξανά στον εκπαιδευτή σας για βαθμολόγηση και ανατροφοδότηση.

Τελική εξέταση = 40% της τελικής σας βαθμολογίας. Η τελική εξέταση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με χρονικό όριο και θα περιλαμβάνει όλο το υλικό του μαθήματος.

 • Τελική βαθμολογία = 100%
 • Σημείο περάσματος = 65%

Απαιτήσεις μαθήματος

 • Αγγλικά, όλα τα μαθήματα είναι γραμμένα στα αγγλικά, καθώς αυτή είναι η πρωταρχική γλώσσα της παγκόσμιας επιχείρησης,
 • Υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτής (εάν θέλετε να εκτυπώσετε τις σημειώσεις του μαθήματος),
 • Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
 • Χρόνος που προορίζεται για σπουδές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος.

Υποστήριξη μαθητευομένων

 • Online εξετάσεις - Κάθε εβδομάδα θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ειδοποιεί για τις εξετάσεις που πρέπει να ολοκληρώσετε από εσάς. Αυτές οι εξετάσεις σας βοηθούν στις σπουδές σας και σας κρατούν σε καλό δρόμο με το χρονοδιάγραμμα μαθημάτων. Συνεισφέρουν επίσης το 40% της συνολικής βαθμολογίας,
 • Προηγούμενα έγγραφα εξετάσεων είναι διαθέσιμα για λήψη με τις σημειώσεις μαθημάτων σας,
 • Προσωπικό σχέδιο μαθήματος - Ο ε-Διδάσκοντός σας θα επικοινωνήσει μαζί σας μία φορά την εβδομάδα σχετικά με το σχέδιο σπουδών σας και θα σας παρακινήσει να συνεχίσετε με το σχέδιο πορείας σας,
 • Προσωπικός Ηλεκτρονικός Διδάσκων - Θα διοριστεί προσωπικός Ηλεκτρονικός Διδάσκων, όλη η επικοινωνία με τον Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτή σας θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ηλεκτρονικό Εκπαιδευτή ανά πάσα στιγμή σχετικά με την πορεία σας,
 • Φόρουμ σπουδαστών - Ένα φοιτητικό φόρουμ διατίθεται ηλεκτρονικά στο e-Campus για συζητήσεις, ερωτήσεις και δικτύωση με ομοϊδεάτες συναδέλφους.

Περνώντας την πορεία σας

Περνώντας στο μάθημά σας θα:

 • Να αποσταλεί ένα πρωτότυπο δίπλωμα μέσω ταχυδρομείου και
 • Ένας πίνακας εξειδικευμένων δοχείων,
 • Επιπλέον ένα δώρο για το ShippingCollege .

Στόχος μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:

 • Εξασφαλίστε μια θέση στη βιομηχανία Global Logistics,
 • Να είστε επιλέξιμοι για προαγωγή στην εταιρεία σας,
 • Βεβαιωθείτε ότι είστε επαγγελματίας εκπαιδευμένος και εξοπλισμένος για τη βιομηχανία Logistics.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε5 περισσότερα μαθήματα αποShippingCollege »

Τελευταία ενημέρωση August 25, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
2 - 6 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
540 USD
Οι όροι πληρωμής είναι διαθέσιμοι - Οι μηνιαίοι όροι πληρωμής ή το πρόγραμμα πληρωμής ως πληρωμή
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη