Παγκόσμια μαθήματα Logistics

ShippingCollege

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Παγκόσμια μαθήματα Logistics

ShippingCollege

Είμαστε ένα παγκόσμιο κολέγιο συνεπώς όλα τα μαθήματα μας είναι online μαθήματα Προσφέρουμε:

- Μαθήματα Πιλοτικού Πιστοποιητικού Παγκόσμιας Logistics

- Πτυχίο Διπλώματος Παγκόσμιας Logistics

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μαθήματα είναι παρακάτω.

Πτυχιακά Πιστοποιητικά Παγκόσμιας Logistics

Αυτά τα μαθήματα θα καλύψουν τον κλάδο της Παγκόσμιας Logistics με ιδιαίτερη έμφαση στην αλυσίδα εφοδιασμού και το διεθνές εμπόριο και τις πληρωμές.

Συμπληρώστε και τα 11 Πιλοτικά Πιστοποιητικά και μπορείτε να γράψετε το δίπλωμα Global Logistics.

Μπορείτε να ολοκληρώσετε το δίπλωμά σας ως ένα μόνο μάθημα (με χαμηλότερο κόστος) ή να συμπληρώσετε τα μαθήματα Pilot Certificate ξεχωριστά για να συγκεντρώσετε όλες τις πιστωτικές σας μονάδες για να αποκτήσετε το πτυχίο σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν σκοπεύετε να αποκτήσετε το δίπλωμά σας, συνιστούμε να επιχειρήσετε τα μαθήματα Pilot Certificate με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω.

Απαιτήσεις μαθήματος

 • Αγγλικά, όλα τα μαθήματα είναι γραμμένα στα αγγλικά, καθώς είναι η κύρια γλώσσα της παγκόσμιας επιχείρησης.
 • Υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτής (εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε το μάθημα).
 • Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Χρόνος που προορίζεται για σπουδές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος
Δομή του μαθήματος 2 εβδομάδες μερικής απασχόλησης ή 4 ημέρες με πλήρη απασχόληση.

Ένα μαλακό αντίγραφο της πλήρους ενότητας μαθημάτων σας σε μορφή PDF θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πανεπιστημιούπολη για να το κατεβάσετε. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έντυπο για σκοπούς μελέτης εάν το επιλέξετε.

 • Τελική βαθμολογία = 100%
 • Σημείο περάσματος = 65%
Υποστήριξη μαθητευομένων
 • Προσωπικό e-Tutor - Θα διοριστεί ένας προσωπικός e-Tutor, όλη η επικοινωνία με τον e-Tutor θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ηλεκτρονικό σας Εκπαιδευτή οποτεδήποτε σχετικά με την πορεία σας.
 • Student Forum - Ένα φοιτητικό φόρουμ διατίθεται ηλεκτρονικά στο e-Campus για συζητήσεις, ερωτήσεις και δικτύωση με όμοιους συναδέλφους
Περνώντας το μάθημά σας Όταν περάσετε το μάθημά σας, θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στόχος Μαθήματος Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:
 • Εξασφαλίστε μια θέση στη βιομηχανία Logistics
 • Να είστε επιλέξιμοι για προαγωγή στην εταιρεία σας
 • Να είστε σίγουροι ότι είστε επαγγελματικά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για τη βιομηχανία Logistics
1. Πιστοποιητικό Ορολογίας Logistics

Πρόκειται για το πρώτο Πιλοτικό μάθημα στο δίπλωμα Global Logistics. Περίγραμμα μαθήματος

 • Γλωσσάριο Όρων Βιομηχανίας
2. Εφοδιαστική και πιστοποιητικό παγκόσμιου εμπορίου

Πρόκειται για το δεύτερο από τα έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα Global Logistics. Περίγραμμα μαθήματος

 • Προέλευση της εφοδιαστικής
 • Global Logistics
 • Παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές
 • Διεθνείς κανόνες και κανονισμοί για την εισαγωγή και την εξαγωγή
 • Σημασία του παγκόσμιου εμπορίου
 • Πολιτικές του Παγκόσμιου Εμπορίου
3. Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και Πιστοποιητικό Συμβολαίων Πωλήσεων

Πρόκειται για το τρίτο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα Global Logistics. Περίγραμμα μαθήματος

 • Τι είναι το Διεθνές Εμπόριο
 • Νόμος στο διεθνές εμπόριο
 • Προετοιμασία μιας διεθνούς σύμβασης πώλησης
 • Σύμβαση πωλήσεων μοντέλου
4. Πιστοποιητικό Incoterms

Πρόκειται για το τέταρτο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα Global Logistics. Περίγραμμα μαθήματος

 • Εισαγωγή στα Incoterms
 • Επιλογή Όρων
 • Αναθεωρήσεις του 2010
 • Ορολογία
 • Κανόνες για οποιαδήποτε λειτουργία ή τρόπους μεταφοράς
 • Κανόνες για τις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές
5. Διεθνές Πιστοποιητικό Πληρωμών

Πρόκειται για το πέμπτο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα Global Logistics. Περίγραμμα μαθήματος

 • Τρόποι Πληρωμής
 • Συλλογή Ντοκιμαντέρ
 • Πιστωτικές επιστολές
 • Ενιαίος τελωνειακός κώδικας και πρακτική (UCP 600)
6. Η εφοδιαστική στο πιστοποιητικό οικονομίας και οργάνωσης

Αυτό είναι το έκτο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα Global Logistics. Περίγραμμα μαθήματος

 • Η σημασία της Logistics
 • Ο ρόλος της εφοδιαστικής στην οικονομία
 • Ο ρόλος της εφοδιαστικής στον Οργανισμό
 • Green Logistics
 • Μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες για εφοδιαστική
7. Πιστοποιητικό εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς

Αυτό είναι το έβδομο των έντεκα πειραματικών μαθημάτων στο δίπλωμα Global Logistics. Περίγραμμα μαθήματος

 • Διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής
 • Μεταφορά
 • Πολυτροπικά έναντι διατροπικών μεταφορών
 • Θαλάσσιες μεταφορές
 • Ορολογία αερομεταφοράς και αερομεταφοράς
 • Οδική μεταφορά
 • Σιδηροδρομικές μεταφορές
 • Διεθνής τεκμηρίωση
8. Πιστοποιητικό διαχείρισης αποθεμάτων και απογραφής

Πρόκειται για το όγδοο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα Global Logistics. Περίγραμμα μαθήματος

 • Διαχείριση αποθηκών
  • Εισαγωγή
  • Είδη αποθηκών
  • Θέση των αποθηκών
  • Λειτουργίες της αποθήκης
  • Λειτουργίες αποθήκης - κεντρική και αποκεντρωμένη
  • Συστήματα αποθήκευσης
  • Αυτοματοποιημένα συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης
  • Οι αρχές και τα μέτρα απόδοσης των συστημάτων χειρισμού υλικών
  • Εξοπλισμός χειρισμού υλικών
  • Παρακολούθηση απογραφής
 • Διαχείριση αποθεμάτων
  • Εισαγωγή
  • Λειτουργίες απογραφής
  • Είδη απογραφής
  • Κόστος αποθέματος
  • Διατήρηση αποθέματος
  • Μηχανική του ελέγχου των αποθεμάτων
  • Επιλεκτικός έλεγχος απογραφής
9. Πιστοποιητικό διαχείρισης αγορών και διαχείρισης ροής υλικών

Πρόκειται για το ένατο από έντεκα πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα Global Logistics. Περίγραμμα μαθήματος

 • Αγορά στην αλυσίδα εφοδιασμού
  • Εισαγωγή
  • Δραστηριότητες αγορών
  • Αγορά Έρευνας και Σχεδιασμού
  • Διαχείριση κόστους αγοράς
  • Διαχείριση σχέσεων προμηθευτών
 • Διαχείριση και έλεγχος υλικών
  • Εισαγωγή
  • Συσκευασία
  • Μέθοδοι ελέγχου επιπέδων αποθεμάτων
  • Κίνηση και αποθήκευση υλικών σε αποθήκη
  • Συστήματα διαχείρισης υλικών
  • Πρόβλεψη
10. Πιστοποιητικό διαχείρισης και ελέγχου υλικοτεχνικής υποδομής

Πρόκειται για το δέκατο των έντεκα πειραματικών μαθημάτων στο δίπλωμα Global Logistics. Περίγραμμα μαθήματος

 • Πληροφοριακά Συστήματα για Logistics - Κύκλος Παραγγελίας Πελάτη, Προηγμένα Συστήματα Επεξεργασίας Παραγγελιών, Εσωτερική Πωλήσεις / Τηλεπωλήσεις, Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων, Επεξεργασία Ενσωματωμένων Παραγγελιών και Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Logistics της Εταιρείας, Οικονομικά Θέματα, Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων Logistics για Υποστήριξη του Χρόνου Διαγωνισμού, Συστήματα, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και εμπειρογνωμοσύνης, διαχείριση βάσεων δεδομένων
 • Αποδοτικότητα Logistics - Σημασία της Απόδοσης Logistics, Είδη Logistics Οργανωτικές Δομές, Στρατηγικές Λήψης Αποφάσεων στην Οργάνωση για Logistics
 • Έλεγχος επιδόσεων εφοδιαστικής - Σημασία ακριβών δεδομένων κόστους, ανάλυση συνολικού κόστους, περιορισμοί της τρέχουσας απόδοσης κερδοφορίας, επίλυση του προβλήματος των ανεπαρκών δεδομένων κόστους, κόστος Αιτιολόγηση των μεταβολών του συστήματος εφοδιαστικής
11. Πιστοποιητικό διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού

Αυτή είναι η ενδέκατη και τελευταία πιλοτική πορεία στο Παγκόσμιο Δίπλωμα Logistics. Περίγραμμα μαθήματος

 • Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού - Γιατί πρέπει να ξέρουμε για τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού; Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού; Ένα κανάλι διανομής; Γιατί αναπτύσσονται οι δίαυλοι διανομής ;, Δομή καναλιών, Ροές στο κανάλι διανομής , Σχεδιασμός καναλιών, Σχεδιασμός καναλιών, Μέτρηση απόδοσης καναλιών, Διαδικασίες ολοκληρωμένης διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού, Διαδικασία ανασχεδιασμού, Εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού
 • Εφαρμογή Στρατηγικής Logistics - Σχεδιασμός, Στρατηγική Εταιρικής Στρατηγικής και Διοικητικής Στρατηγικής, Διαδικασία Οργανωτικού Σχεδιασμού, Στρατηγικό Σχέδιο Διοικητικής Μέριμνας, Προκλήσεις και Θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Απόκτηση Ανταγωνιστικού Πλεονέκτημα μέσω Logistics
 • Ασφάλεια αλυσίδας εφοδιασμού - Ορισμός της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού, βασικές πρωτοβουλίες

Δίπλωμα μαθήματος διεθνούς εφοδιαστικής

Αυτό το μάθημα θα καλύψει τη βιομηχανία της Παγκόσμιας Logistics με ιδιαίτερη έμφαση στην αλυσίδα εφοδιασμού και το διεθνές εμπόριο και τις πληρωμές.

11 Ενότητες άνω των 6 και μισών μερικής φοίτησης ή 6 εβδομάδων πλήρους φοίτησης.

 1. Πιστοποιητικό Ορολογίας Logistics
 2. Logistics και πιστοποιητικό παγκόσμιου εμπορίου
 3. Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και Πιστοποιητικό Συμβολαίων Πωλήσεων
 4. Πιστοποιητικό Incoterms
 5. Διεθνές Πιστοποιητικό Πληρωμών
 6. Λογιστική στην Οικονομία και Πιστοποιητικό Οργανισμού
 7. Πιστοποιητικό εισαγωγής, εξαγωγής και μεταφοράς
 8. Αποθήκη και πιστοποιητικό διαχείρισης αποθεμάτων
 9. Πιστοποιητικό διαχείρισης αγορών και διαχείρισης ροής υλικών
 10. Πιστοποιητικό διαχείρισης και ελέγχου εφοδιαστικής
 11. Πιστοποιητικό διαχείρισης αλυσίδας εφοδιασμού
Μελέτες μερικής φοίτησης - Όπου μελετάτε με μερική απασχόληση τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κατάρτισης.

Πλήρης μελέτη - Όταν αφαιρείτε την εργασία σας για να σπουδάσετε με πλήρη απασχόληση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κατάρτισης.

Δομή μαθημάτων

11 Ενότητες άνω των 6 και μισών μηνών ή 6 εβδομάδες πλήρους απασχόλησης.

Συνιστώμενος χρόνος μελέτης που έχει τεθεί κατά μέρος - συνιστούμε 5 έως 7 ώρες την εβδομάδα για κάθε πιστοποιητικό / υποψήφιο, δηλαδή το μάθημα πιστοποιητικού πιλότου 2 εβδομάδων μερικής απασχόλησης θα χρειαστεί 10 με 15 ώρες. Ο χρόνος θα ποικίλλει ανάλογα με την αρχική γνώση του μαθητή από το υλικό του μαθήματος.

Ένα μαλακό αντίγραφο της πλήρους ενότητας μαθημάτων σας σε μορφή PDF θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πανεπιστημιούπολη για να το κατεβάσετε. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έντυπο για σκοπούς μελέτης εάν το επιλέξετε.

Συνολικό άθροισμα όλων των πιλοτικών εξετάσεων σας = 40% της τελικής βαθμολογίας σας. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν δύο ηλεκτρονικές εξετάσεις με χρονικό όριο για κάθε ενότητα.

Ανάθεση = 20% της τελικής σας βαθμολογίας. Απαιτείται μια εργασία στο τέλος του μαθήματος, η αποστολή θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να την υποβάλετε ξανά στον εκπαιδευτή σας για βαθμολόγηση και ανατροφοδότηση.

Τελική εξέταση = 40% του τελικού σας σημειώματος. Η τελική εξέταση θα διεξαχθεί στο διαδίκτυο με χρονικό όριο και θα περιλαμβάνει όλο το υλικό του μαθήματος.

 • Τελική βαθμολογία = 100%
 • Σημείο περάσματος = 65%
Απαιτήσεις του μαθήματος
 • Αγγλικά, όλα τα μαθήματα είναι γραμμένα στα αγγλικά, καθώς αυτή είναι η κύρια γλώσσα της παγκόσμιας επιχείρησης,
 • Υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτής (εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε τις σημειώσεις του μαθήματος),
 • Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
 • Χρόνος που προορίζεται για σπουδές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος.
Υποστήριξη μαθητευομένων
 • Online εξετάσεις - Κάθε εβδομάδα θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ειδοποιεί για τις εξετάσεις που πρέπει να ολοκληρώσετε από εσάς. Αυτές οι εξετάσεις σας βοηθούν στις σπουδές σας και σας κρατούν σε καλό δρόμο με το χρονοδιάγραμμα μαθημάτων. Συνεισφέρουν επίσης το 40% της συνολικής βαθμολογίας,
 • Προηγούμενα έγγραφα εξετάσεων είναι διαθέσιμα για λήψη με τις σημειώσεις μαθημάτων σας,
 • Προσωπικό σχέδιο μαθήματος - Ο ε-Διδάσκων σας θα επικοινωνήσει μαζί σας μία φορά την εβδομάδα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών σας και θα σας παρακινήσει να συνεχίσετε με το πρόγραμμα σπουδών σας,
 • Προσωπικό e-Tutor - Θα διοριστεί ένας προσωπικός e-Tutor, όλη η επικοινωνία με τον e-Tutor θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το e-Tutor σας ανά πάσα στιγμή σχετικά με την πορεία σας,
 • Φόρουμ φοιτητών - Ένα φοιτητικό φόρουμ διατίθεται ηλεκτρονικά στο e-Campus για συζητήσεις, ερωτήσεις και δικτύωση με όμοιους συναδέλφους.
Περνώντας την πορεία σας

Περνώντας στο μάθημά σας θα:

 • Στείλτε ένα πρωτότυπο δίπλωμα μέσω ταχυδρομείου και
 • Ένας πίνακας εξειδικευμένων δοχείων,
 • Επιπλέον ένα δώρο για το ShippingCollege.
Στόχος μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:

 • Εξασφαλίστε μια θέση στη βιομηχανία Global Logistics,
 • Να είστε επιλέξιμοι για προαγωγή στην εταιρεία σας,
 • Να είστε σίγουροι ότι είστε επαγγελματικά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για τη βιομηχανία Logistics.
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση November 2, 2017
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Ανοικτή Εγγραφή
Duration
Διάρκεια
2 - 6 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
490 USD
Οι όροι πληρωμής είναι διαθέσιμοι - Οι μηνιαίοι όροι πληρωμής ή το σχέδιο πληρωμής Pay as you go
Locations
Ηνωμένο Βασίλειο - UK Online
Ημερομηνία Έναρξης : Ανοικτή Εγγραφή
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Ανοικτή Εγγραφή
Ηνωμένο Βασίλειο - UK Online
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών