Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Είμαστε ένα παγκόσμιο κολέγιο συνεπώς όλα τα μαθήματα μας είναι online μαθήματα. Προσφέρουμε:

- Μαθήματα πιλοτικών πιστοποιητικών θαλάσσιας ναυτιλίας

- Πιστοποιητικό μαθήματος του Ναυτικού Ναυτικού Ιδρύματος

- Δίπλωμα Ναυτιλιακής Ναυτιλίας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μαθήματα είναι παρακάτω.

Μαθήματα πιλοτικών πιστοποιητικών θαλάσσιας ναυτιλίας

Αυτά τα μαθήματα θα καλύπτουν την παγκόσμια ναυτιλία, με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπορευματοποίηση εμπορευματοκιβωτίων και τη ναυτιλία. Όλα τα μαθήματά μας είναι σε απευθείας σύνδεση.

Συμπληρώστε και τα 7 Πιλοτικά Πιστοποιητικά και μπορείτε να γράψετε το Δίπλωμα Ναυτιλιακής Ναυτιλίας.

Μπορείτε να ολοκληρώσετε το δίπλωμά σας ως ένα μόνο μάθημα (με χαμηλότερο κόστος) ή να συμπληρώσετε τα μαθήματα Pilot Certificate ξεχωριστά για να συγκεντρώσετε όλες τις πιστωτικές σας μονάδες για να αποκτήσετε το πτυχίο σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν σκοπεύετε να αποκτήσετε το δίπλωμά σας, συνιστούμε να επιχειρήσετε τα μαθήματα Pilot Certificate με τη σειρά που αναφέρονται παρακάτω.

Απαιτήσεις μαθήματος

 • Αγγλικά, όλα τα μαθήματα είναι γραμμένα στα αγγλικά, καθώς είναι η κύρια γλώσσα της παγκόσμιας επιχείρησης.
 • Υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτής (εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε το μάθημα).
 • Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Χρόνος που προορίζεται για σπουδές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος

Δομή του μαθήματος

2 εβδομάδες μερικής απασχόλησης ή 4 ημέρες με πλήρη απασχόληση.

Ένα μαλακό αντίγραφο της πλήρους ενότητας μαθημάτων σας σε μορφή PDF θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πανεπιστημιούπολη για να το κατεβάσετε. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έντυπο για σκοπούς μελέτης εάν το επιλέξετε.

 • Τελική βαθμολογία = 100%
 • Σημείο περάσματος = 65%

Υποστήριξη μαθητευομένων

 • Προσωπικό e-Tutor - Θα διοριστεί ένας προσωπικός e-Tutor, όλη η επικοινωνία με τον e-Tutor θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ηλεκτρονικό σας Εκπαιδευτή οποτεδήποτε σχετικά με την πορεία σας.
 • Student Forum - Ένα φοιτητικό φόρουμ διατίθεται ηλεκτρονικά στο e-Campus για συζητήσεις, ερωτήσεις και δικτύωση με όμοιους συναδέλφους

Περνώντας την πορεία σας

Κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στόχος μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:

 • Εξασφαλίστε μια θέση στον κλάδο Ναυτιλίας
 • Να είστε επιλέξιμοι για προαγωγή στην εταιρεία σας
 • Να είστε σίγουροι ότι είστε επαγγελματικά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για τη ναυτιλιακή βιομηχανία

1. Πιστοποιητικό ορολογίας αποστολής

Πρόκειται για το πρώτο από τα επτά μαθήματα πλοήγησης στο δίπλωμα ναυτιλίας.

Περίγραμμα του μαθήματος

 • Γλωσσάριο Όρων Βιομηχανίας

2. Πιστοποιητικό διεθνούς εμπορίου και ναυτιλίας

Πρόκειται για το δεύτερο από τα επτά πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα ναυτιλίας.

Περίγραμμα του μαθήματος

 • Οι πρώτες μέρες της εμπορικής ναυτιλίας
 • Διεθνές εμπόριο και ναυτιλία
 • Εμπορικές διαδρομές και ναυτιλιακές διαδρομές
 • Πολιτικές του Παγκόσμιου Εμπορίου
 • Βιομηχανικά Θέματα
 • Περιβάλλον και ναυτιλία

3. Πιστοποιητικό Containerisation

Πρόκειται για το τρίτο από τα επτά μαθήματα πλοήγησης στο δίπλωμα ναυτιλίας.

Περίγραμμα του μαθήματος

 • Εμπόριο γραμμών
 • Το δοχείο
 • Τύποι δοχείων
 • Μεταφορές και χρεώσεις
 • Διαδικασίες και έγγραφα αποστολής εμπορευματοκιβωτίων
 • Συσκευασία ενός εμπορευματοκιβωτίου
 • Φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων στη θύρα
 • Τοποθετήστε την ασφάλιση σε δοχεία
 • Εξασφάλιση εμπορευματοκιβωτίων επί του πλοίου
 • Κατηγορίες πλοίων εμπορευματοκιβωτίων
 • Εξαγωγή συναλλαγών σε 10 εύκολα βήματα
 • Εισαγωγή συναλλαγής σε 10 εύκολα βήματα

4. Πιστοποιητικά σκαφών, τύπων φορτίου και τρόπων μεταφοράς

Πρόκειται για το τέταρτο των επτά πιλοτικών μαθημάτων στο δίπλωμα ναυτιλίας.

Περίγραμμα του μαθήματος

 • Τύποι σκαφών
 • Τύποι φορτίου
 • Διακοπή Ναυτιλίας
 • Μαζική αποστολή
 • Υπηρεσία Tramp
 • Σιδηροδρομικές μεταφορές
 • Οδική μεταφορά
 • Διατροπική έναντι πολλαπλών μεταφορών

5. Διεθνές Πιστοποιητικό Συμβολαίων και Πληρωμών

Πρόκειται για το πέμπτο από τα επτά μαθήματα πιλότων στο δίπλωμα ναυτιλίας.

Περίγραμμα του μαθήματος

 • Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο
 • Σύμβαση παρακράτησης
 • Προετοιμασία διεθνών συμβάσεων πωλήσεων
 • Incoterms - Επισκόπηση
 • Μέθοδοι πληρωμής στο διεθνές εμπόριο
 • Εισαγωγή στο UCP 600

6. Πιστοποιητικό διεθνών τελωνειακών και ναυτιλιακών εγγράφων

Πρόκειται για το έκτο από τα επτά πιλοτικά μαθήματα στο δίπλωμα ναυτιλίας.

Περίγραμμα του μαθήματος

 • Έγγραφα ερευνών
 • Έγγραφα Οδηγιών
 • Έγγραφα μεταφοράς
 • Ασφαλιστικά έγγραφα
 • Έγγραφα τελωνείων
 • Έγγραφα ελέγχου
 • Έγγραφα χρηματοδότησης
 • Τυποποιημένες Διαδικασίες Λειτουργίας

7. Πιστοποιητικό παικτών ρόλων αποστολής

Αυτή είναι η έβδομη και η τελική Πιλοτική πορεία στο Δίπλωμα Θαλάσσιας Ναυτιλίας.

Περίγραμμα του μαθήματος

 • Εξαγωγέας και εισαγωγέας
 • Μεταφορείς Ωκεανών και Ιδιοκτήτες Πλοίων
 • Ναυτιλιακούς πράκτορες
 • Διεθνής Μεταφορέας Εφοδιασμού Ωκεανών
 • Εσωτερικοί μεταφορείς
 • Μεσίτες πλοίων
 • Μεταφορείς φορτίων
 • Τελωνεία και ειδικοί φόροι κατανάλωσης
 • Λιμάνια, λιμάνια και τερματικούς σταθμούς
 • Αποθήκες και αποθήκες
 • Στρατηγική συνεργασία μεταξύ των μεταφορέων
 • Ναυτική Ασφάλιση και Ασφαλιστές
 • Ναυτιλιακοί σύλλογοι

Ναυτιλιακό Πιστοποιητικό Ιδρύματος Ναυτιλίας

Το μάθημα αυτό θα καλύψει τα βασικά στοιχεία της παγκόσμιας θαλάσσιας ναυτιλίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπορευματοποίηση και τη ναυτιλία.

Όλα τα μαθήματα μας είναι σε απευθείας σύνδεση. Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να εισέλθουν στην Ναυτιλιακή Βιομηχανία, ένα νέο προσωπικό που ξεκινά από τη βιομηχανία, ένας ρεσεψιονίστ ή βοηθός στη ναυτιλία ή κάποιος που επιθυμεί να συμπληρώσει την υπάρχουσα βάση γνώσεων.

Πρόκειται για αυτόνομο πιστοποιητικό.

Περίγραμμα του μαθήματος

Πιστοποιητικό ναυτικής ναυτιλίας

 • Διεθνές Ναυτιλιακό Εμπόριο
 • Τύποι σκαφών και φορτίου
 • Οι συναλλαγές εξαγωγής και εισαγωγής κοντέινερ
 • Τύποι Ναυτιλιακών Υπηρεσιών
 • Οι παίκτες βασικών ρόλων στη θαλάσσια ναυτιλία
 • Επισκόπηση των εγγράφων θαλάσσιας ναυτιλίας
 • Ορολογία αποστολής - Γλωσσάριο Όρων Βιομηχανίας

Απαιτήσεις μαθήματος

 • Αγγλικά, όλα τα μαθήματα είναι γραμμένα στα αγγλικά, καθώς είναι η κύρια γλώσσα της παγκόσμιας επιχείρησης.
 • Υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτής (εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε το μάθημα).
 • Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Χρόνος που προορίζεται για σπουδές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος

Δομή του μαθήματος

2 εβδομάδες μερικής απασχόλησης ή 4 ημέρες με πλήρη απασχόληση.

Μελέτες μερικής φοίτησης - Όπου μελετάτε με μερική απασχόληση τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κατάρτισης.

Πλήρης μελέτη - Όταν αποχωρείτε από την εργασία σας για να σπουδάσετε με πλήρη απασχόληση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κατάρτισης Συνιστώμενος χρόνος μελέτης που έχει τεθεί κατά μέρος - συνιστούμε 5 έως 7 ώρες την εβδομάδα για κάθε πιστοποιητικό / υποψήφιο, δηλ. . Ο χρόνος θα ποικίλλει ανάλογα με την αρχική γνώση του μαθητή από το υλικό του μαθήματος.

Ένα μαλακό αντίγραφο της πλήρους ενότητας μαθημάτων σας σε μορφή PDF θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πανεπιστημιούπολη για να το κατεβάσετε. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έντυπο για σκοπούς μελέτης εάν το επιλέξετε. Σημείο περάσματος = 65%

Υποστήριξη μαθητευομένων

 • Προσωπικό e-Tutor - Θα διοριστεί ένας προσωπικός e-Tutor, όλη η επικοινωνία με τον e-Tutor θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ηλεκτρονικό σας Εκπαιδευτή οποτεδήποτε σχετικά με την πορεία σας.
 • Student Forum - Ένα φοιτητικό φόρουμ διατίθεται ηλεκτρονικά στο e-Campus για συζητήσεις, ερωτήσεις και δικτύωση με όμοιους συναδέλφους

Περνώντας την πορεία σας

Κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στόχος μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:

 • Εξασφαλίστε μια θέση στον κλάδο Ναυτιλίας
 • Να είστε επιλέξιμοι για προαγωγή στην εταιρεία σας
 • Να είστε σίγουροι ότι είστε επαγγελματικά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για τη ναυτιλιακή βιομηχανία

Δίπλωμα Μαθήματος Ναυτιλίας

Αυτό το μάθημα θα καλύψει την παγκόσμια ναυτιλία με ιδιαίτερη έμφαση στην εμπορευματοποίηση και τη ναυτιλία.

Όλα τα μαθήματά μας είναι σε απευθείας σύνδεση.

7 Ενότητες για σπουδές μερικής απασχόλησης 4 ήμερων και για 4 εβδομάδες πλήρους φοίτησης.

 1. Πιστοποιητικό ορολογίας αποστολής
 2. Πιστοποιητικό Διεθνούς Εμπορίου και Ναυτιλίας
 3. Πιστοποιητικό Containerisation
 4. Πλοία, τύποι φορτίου και πιστοποιητικό μεταφοράς τρόπων μεταφοράς
 5. Διεθνές Πιστοποιητικό Συμβολαίων και Πληρωμών
 6. Διεθνές πιστοποιητικό τελωνειακών και ναυτιλιακών εγγράφων
 7. Πιστοποιητικό αναπαραγωγής ρόλων αποστολής

Μελέτες μερικής φοίτησης - Όπου μελετάτε με μερική απασχόληση τα βράδια και τα Σαββατοκύριακα χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κατάρτισης.

Πλήρης μελέτη - Όταν αφαιρείτε την εργασία σας για να σπουδάσετε με πλήρη απασχόληση χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό μας πρόγραμμα κατάρτισης

Απαιτήσεις μαθήματος

 • Αγγλικά, όλα τα μαθήματα είναι γραμμένα στα αγγλικά, καθώς είναι η κύρια γλώσσα της παγκόσμιας επιχείρησης.
 • Υπολογιστής, σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτής (εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε το μάθημα).
 • Μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Χρόνος που προορίζεται για σπουδές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθήματος

Δομή του μαθήματος

7 Ενότητες άνω του 4 και μισού χρόνου μερικής απασχόλησης ή 4 εβδομάδες πλήρους απασχόλησης.

Ένα μαλακό αντίγραφο της πλήρους ενότητας μαθημάτων σας σε μορφή PDF θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πανεπιστημιούπολη για να το κατεβάσετε. Στη συνέχεια, θα μπορείτε να εκτυπώσετε ένα έντυπο για σκοπούς μελέτης εάν το επιλέξετε.

Συνολικό άθροισμα όλων των πιλοτικών εξετάσεων σας = 40% της τελικής βαθμολογίας σας. Θα πρέπει να ολοκληρωθούν δύο ηλεκτρονικές εξετάσεις με χρονικό όριο για κάθε ενότητα.

Ανάθεση = 20% της τελικής σας βαθμολογίας. Απαιτείται μια εργασία στο τέλος του μαθήματος, η αποστολή θα σας αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα πρέπει να την υποβάλετε ξανά στον εκπαιδευτή σας για βαθμολόγηση και ανατροφοδότηση.

Τελική εξέταση = 40% του τελικού σας σημειώματος. Η τελική εξέταση θα διεξαχθεί στο διαδίκτυο με χρονικό όριο και θα περιλαμβάνει όλο το υλικό του μαθήματος.

 • Τελική βαθμολογία = 100%
 • Σημείο περάσματος = 65%

Υποστήριξη μαθητευομένων

 • Online εξετάσεις - Κάθε εβδομάδα θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ειδοποιεί για τις εξετάσεις που πρέπει να ολοκληρώσετε από εσάς. Αυτές οι εξετάσεις σας βοηθούν στις σπουδές σας και σας κρατούν σε καλό δρόμο με το χρονοδιάγραμμα μαθημάτων. Προηγούμενα έγγραφα εξετάσεων είναι διαθέσιμα για λήψη με τις σημειώσεις μαθημάτων σας.
 • Προσωπικό σχέδιο μαθήματος - Ο ηλεκτρονικός σας εκπαιδευτής θα επικοινωνήσει μαζί σας μία φορά την εβδομάδα σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών σας και θα σας παρακινήσει να συνεχίσετε με το σχέδιο πορείας σας.
 • Προσωπικό e-Tutor - Θα διοριστεί ένας προσωπικός e-Tutor, όλη η επικοινωνία με τον e-Tutor θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ηλεκτρονικό σας Εκπαιδευτή οποτεδήποτε σχετικά με την πορεία σας.
 • Φόρουμ σπουδαστών - Ένα φοιτητικό φόρουμ διατίθεται on-line στο e-Campus για συζητήσεις, ερωτήσεις και δικτύωση με συναδέλφους όμοιους.

Περνώντας την πορεία σας

Περνώντας στο μάθημά σας θα:

 • Στείλτε ένα πρωτότυπο δίπλωμα μέσω ταχυδρομείου και
 • Ένας πίνακας εξειδικευμένων ετικετών δοχείων
 • Επιπλέον ένα δώρο για το ShippingCollege

Στόχος μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος θα είστε σε θέση:

 • Εξασφαλίστε μια θέση στη ναυτιλιακή βιομηχανία
 • Να είστε επιλέξιμοι για προαγωγή στην εταιρεία σας
 • Να είστε σίγουροι ότι είστε επαγγελματικά εκπαιδευμένοι και εξοπλισμένοι για τη ναυτιλιακή βιομηχανία
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά

Κοιτάξτε5 περισσότερα μαθήματα αποShippingCollege »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Duration
1 - 5 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
390 USD
Οι όροι πληρωμής είναι διαθέσιμοι - Οι μηνιαίοι όροι πληρωμής ή το σχέδιο πληρωμής Pay as you go
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Άνοιγμα εγγραφής
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Άνοιγμα εγγραφής

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη